Bangatan 10 i väntan på tvångsförvaltning

Det blev inget rivningslov för Bangatan 10. Men frågan är vad som händer nu. Problemet med bristande underhåll tycks kvarstå och ingen tar ansvar för husets framtid.

– Vi som bor här är vana vid låg standard och det gör oss ingenting. Men därifrån till att det inte sker något underhåll av det som finns, det är en helt annan sak, säger Johanna Bontes, en av de boende i huset.
Hon räknar upp den ena punkten efter den andra. Som att puts trillar ner från fasaden, att stuprännorna är igenproppade så att vattnet rinner längs väggarna när det regnar, att det ligger skräp i trapporna och att fönster får stå trasiga.
Sedan gasen stängdes av har de boende fått kokplattor som kopplas in i ett eluttag men i vissa lägenheter är kökets uttag inte jordade.
– Jag har precis varit i hyresnämnden med några saker som gäller min lägenhet, saker blir inte gjorda om man inte tar dem dit. Nu blir det inte gjort ändå på ett halvår för fastighetsägaren dök inte upp. Han håller sig undan delgivningen.

Undermålig arbetsmiljö
Är det något som är akut fel i lägenheten ringer Johanna Bontes till fastighetsägaren LarsEric Perssons mobiltelefon. På den svarar han nästan aldrig men det går att lämna ett meddelande. Något som Tidningen Centrum också gjort för att få en kommentar om vad som händer nu, men LarsEric Persson har inte ringt tillbaka.
– De senaste åren har det blivit svårare att få tag i honom, förr var han lite mer engagerad i huset, säger Johanna Bontes.
Förutom hyresgästerna så har posten haft problem med huset och fastighetsägaren.
– Arbetsmiljön för brevbärarna är undermålig på Bangatan 10. Det är för dåligt ljus och stökigt med högar av betongklumpar och prylar och så saknas ledstänger, säger Sven-Erik Strömberg, som på konsultbasis företräder postoperatörerna.
Han berättar att deras nästa steg är att kontakta arbetsmiljöverket om det inte sker något inom kort. 

Fruktansvärt otrevlig
Sven-Erik Strömberg har själv inte haft någon personlig kontakt med fastighets-ägaren.
– En gång ringde jag till honom och jag tror det var hans fru som svarade då. Jag hörde hur hon frågade honom om han var hemma och då han hörde att det var från posten sa han att ”du kan be dem dra åt helvete” eller nåt i den stilen. Han var fruktansvärt otrevlig.
En fråga som uppkommer är hur länge man kan missköta ett hus innan det får vidare konsekvenser, till exempel i form av tvångsförvaltning.
– Om en hyresgäst anmäler att det inte är i vårdat skick måste vi utreda det, då ska det röra den tekniska standarden och om det är vanvård som ger upphov till fara eller olägenheter, säger Bo Fagerberg, handläggare på stadsbyggnadskontoret som ansvarade för tjänste-utlåtandet kring fastighets-ägarens ansökan om rivningslov.
Den vetskap han har om huset idag räcker dock inte för att han ska initiera en utredning. Husets låga standard är inte skäl nog för tvångsförvaltning, så länge det uppfyller den standard som var bruklig i början av 1900-talet då huset byggdes så anses det okej.
Lisette Olin är jurist på Hyresgästföreningen och har kännedom om huset sedan hon behandlat frågor kring det i hyresnämnden.
– Det krävs en hel del för tvångsförvaltning, men jag skulle tro att fastigheten uppfyller de kraven. Där är ingen fastighetsskötsel överhuvudtaget idag.

En olämplig person
Vanligaste skälet till tvångsförvaltning är att elen stängs av eller vattentillförseln stryps men det finns också andra fall berättar Hans Henriksson som är hyresråd i hyresnämnden.
– Någon enstaka gång är det mer på det personliga planet, att personen i fråga är olämplig att ha med hyresgäster att göra. Som att denne säger upp hyresgäster utan skäl. Då brukar de ofta missköta fastighetens underhåll också.
   
Caroline Johansson Sjöwall
caroline.johansson.sjowall@gbg.direktpress.se
HALLÅ DÄR Mats Arnsmar (S), ordförande I byggnadsnämnden.

I tjänsteutlåtandet om det rivningslov byggnadsnämnden röstade nej till fanns även en rekommendation från stadsbyggnadskontoret om att göra en utredning av hela Bangatan och se till bevarande- och utvecklingsfrågor.

Är det något nämnden tog till sig?

– Ja, det är ett följdbeslut att titta på hela området. Det var inget vi röstade om i nämnden men de flesta tycktes eniga om att det är en bra idé.
När kommer en sådan utredning igång då?
– Nu innan semestern har vi haft många andra beslut kring bostäder som vi vill ha ut. Men till hösten räknar jag med att vi tar upp det igen.
Vem blir i så fall ansvarig för utredningen?
– Det har vi inte diskuterat men det blir väl någon på stadsbyggnadskontoret. Det kommer vi diskutera efter sommaren, liksom exakt hur uppdraget ska se ut.


Relaterad information

FAKTA

MER OM Tvångsförvaltning…

• Ärenden om tvångsförvaltningen behandlas antingen av stadsbyggnadskontoret eller Hyresgästföreningen.

• Till stadsbyggnadskontoret kan man skicka in en anmälan om de brister man anser finns, det går även bra att skicka in anonymt.

• Via Hyresgästföreningen kan man få hjälp av en jurist, vill man sköta det på egen hand finns blanketter att få hos hyresnämnden.

Om kommentarer på denna sajt

Hej! Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter men tänk på att det bästa sättet att hitta läsare är att hålla sig kort och koncis, med en god ton. Glöm inte att dela alla artiklar du kommenterat – för ännu mer debatt!

Comments powered by Disqus.