Foto: Arkitektbyråerna Tema & Nivå

Galna idéer i planerna för stråket i Angered

Nästa år ska sträckan mellan Angereds torg och Lärjeåns dalgång få en rejäl ansiktslyftning. Just nu smids planerna för det nya aktivitetsstråket där människorna och inte minst barnen står i centrum.

I dag består platsen bakom kulturhuset Blå Stället och Angeredsgymnasiet mest av gräsmattor och slingriga asfaltsvägar. Ett nyare utomhusgym nära torget har hjälpt till att skapa viss aktivitet under senare år men i övrigt är den sedan länge torrlagda plaskdammen ett ganska talande tecken på att området ofta glöms bort i skuggan av byggnaderna runt omkring.
– Platsen har potential att användas mer. Vi vill skapa en mötesplats för boende, arbetande och besökare i Angered, säger Helen Svenstam, landskapsarkitekt på park och naturförvaltningen.

Tre förslag att välja på

Tanken med upprustningen är att skapa ett nytt innehåll på ytan som knyter ihop torget mer med kulturhuset, skolan och den nya bad- och ishallen som just nu håller på att byggas. Tre ledande arkitektbyråer har fått i uppdrag att ta fram exempel på hur det skulle kunna göras. Tre förslag som nordostborna nu kan ta del av och tycka till om i Angered centrum fram till 4 mars.
– Åsikter har samlats in tidigare bland annat i samband med detaljplaner. Men nu tar vi det ett varv till för vi vill försäkra oss om att få in åsikter direkt från medborgarna, säger Helen Svenstam.

Människornas behov

För även om det nya måste stämma in i den befintliga omgivningen så är det ändå människorna och deras behov som sätts i första rummet. Av samma anledning kommer det nya aktivitetsstråket att innehålla en hel del lekredskap för barn. Nordosts beskärda del av de totalt fyra utflyktslekparker som ska byggas runt om i staden med nya Plikta i Slottsskogen som förlaga. Men landskapsarkitekten poängterar att platsen också ska göras attraktiv för vuxna utan småttingar.
– Det är en sträcka där folk skulle kunna ta sig en behaglig promenad. Vi vill hjälpa folk på traven att hitta ut i naturen som ligger otroligt nära, säger Helen Svenstam.

Vilda idéer
Hon medger att en del av det som syns i de tre arkitektbyråernas förslag går mer åt vilda idéer än realistiska förslag. Men samtidigt fångar till exempel idén om hängbroar i dalgången hennes intresse.
– Jag tycker att den är tilltalande i tanken och man ska komma ihåg att de där backarna är rätt jobbiga att gå upp och ned. Men vi får så klart titta vidare på vad som är möjligt att genomföra. Och vi får nog i första hand koncentrera oss på att det som är närmare torget blir en bra miljö, säger Helen Svenstam och tillägger att det även finns ekonomiska aspekter som spelar in.

2013 - förändringens år

Under våren kommer allmänhetens åsikter, som samlats in under utställningen av förslagen samt via delfinansiären Utveckling Nordosts hemsida, att tas med i arbetet att krympa förslagen till något som ligger närmare verkligheten. Någon gång under nästa år hoppas park- och naturförvaltningen att de första synliga förändringarna ska börja synas i närheten av Angereds torg.
– Det är också någon gång under nästa år som det planeras att stå helt färdigt, säger Helen Svenstam.

Erik Andersson
erik.andersson@gbg.direktpress.seFÖRSLAG 1
”Angereds Scener”
Förslaget från arkitektbyrån Tema består av sju delar innehållandes bland annat cirkustema, fritidsgård, amfiteater, klätterbacke och en ravin.
Läs förslaget i sin helhet >>FÖRSLAG 2
”Vi har landat”


Förslaget från arkitektbyrån Ramboll inleds av en tecknad serie där Zara och hennes pappa åke till Angered för att uppleva allt det som Ramboll har i sitt förslag. Bland annat bordtennis, klättersvampar, scen och lekplats för både stora och små, bouleplaner, torgmarknad och mycket mer.
Läs förslaget i sin helhet >>FÖRSLAG 3
”Stadspark 424”
Stadspark 424. Förslaget från arkitektbyrån Nivå består av en ny stadspark innehållandes bland annat en galen hängbro, skridskobana, jättegungor, vattenlek, utekök och mycket mer.
Läs förslaget i sin helhet >>

Om kommentarer på denna sajt

Hej! Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter men tänk på att det bästa sättet att hitta läsare är att hålla sig kort och koncis, med en god ton. Glöm inte att dela alla artiklar du kommenterat – för ännu mer debatt!

Comments powered by Disqus.

Vi är GBG