Göteborg satsar 80 miljoner på fossilfritt

Göteborg satsar 80 miljoner kronor för att bli en fossilfri kommun. Men på frågan hur pengarna ska användas finns ännu inga konkreta svar. - Vi undervisar på randen av kunskapen, säger Ulf Kamne (MP), miljökommunalråd.

Kommunledningen väljer att kalla mångmiljonsatsningen en lokal klimatoffensiv. Bågen spänns högt när man formulerar målet: Göteborg ska bli fossilfritt.

En utredning som ska ge svar på vad som krävs för att nå målet pågår fortfarande och ska vara klar i slutet av året.

Utan att ännu veta vilka investeringar det kan komma att handla om väljer man redan nu att sätta undan 80 miljoner kronor extra för klimatåtgärder i budgeten för 2018.

– Vi bara måste rädda klimatet och få ner utsläppen. Det kräver handlingskraft, särskilt i kommunerna. Det är där de största förändringarna måste ske i praktiken, säger Ulf Kamne (MP), miljökommunalråd.

Men vad ska det innebära i praktiken?

– Vi undervisar på randen av kunskapen. Nu reserverar vi pengar för att kunna genomföra framtida idéer. Vi befinner oss i ett enormt viktigt innovationsskede och det är viktigt att inte tappa fart. Tanken är att det redan nu ska finnas en påse pengar att ta av. Det behövs för att Göteborg ska kunna vara en föregångskommun i den här frågan och för att nå 1,5-gradersmålet från klimatmötet i Paris. (I december 2015 enades världens länder om ett nytt klimatavtal som innebär att jobba för att den globala uppvärmningen ska stanna vid 1,5 grader. Reds. anm.)

Finns det några konkreta planer?

– Exakt vad pengarna ska användas till vet vi ännu inte och vi tittar också på vad fossilfritt egentligen innebär. Staden har redan nu påbörjat arbetet med att ställa om Ryaverket och man projekterar för att bygga en fossilfri förskola. Det är tänkt som ett test för att se hur nära man kan komma. En del material går ännu inte att tillverka fossilfritt, elkablar till exempel.

Är det rimligt att nå ett helt fossilfritt Göteborg?

– Det kanske är ett helt hysteriskt mål, men vi får komma fram till om det är rimligt.

Vad får Göteborgarna för de 80 miljonerna?

– Det kanske låter jobbigt med alla anpassningar, men det handlar om att omfamna förändringarna som något positivt. Att till exempel acceptera lägre hastigheter och att man vill ha färre bilar i centrum. Vi får en renare stad och bidrar till att rädda miljön och klimatet.

Inom vilka områden kan de mest effektiva förändringarna göras?

– Framför allt inom transport, bostadsbygge och bostadsplanering. Vi ska bland annat bygga en tätare stad och utveckla kollektivtrafiken. Inom transport är det största problemet att alla kör varsin bil, den dagliga jobbresan. Omställningen till mer ekologisk och vegetarisk mat är också en viktig punkt eftersom man vet att köttkonsumtionen och även konstgödning är oerhört energikrävande.

Fakta: Fossila bränslen

Fossila bränslen

Olja, kol och naturgas kallas fossila bränslen och består av organiskt material innehållande kol- och väteföreningar som lagrats i berggrunden.

Miljöpåverkan

Belastningen på miljön är stor vid förbränning av fossila bränslen. Ämnena i rökgasen påverkar vår miljö, skogen blir försurad av svaveloxider, koldioxiden bidrar till en ökad växthuseffekt och partiklarna medför bland annat en dålig luftkvalitet. Vi måste därför minska vår användning av fossila bränslen.

Förnybara källor

Användningen av förnybara energikällor påverkar inte miljön på samma sätt. Exempel på förnybara källor är vindenergi, solenergi, vattenkraft och biogas.

Nationell satsning

Göteborg var en av de första kommuner att ställa sig bakom regeringens initiativ "Fossilfritt Sverige" som startades inför klimatmötet i Paris 2015.

Källa: Energimyndigheten

Om kommentarer på denna sajt

Hej! Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter men tänk på att det bästa sättet att hitta läsare är att hålla sig kort och koncis, med en god ton. Glöm inte att dela alla artiklar du kommenterat – för ännu mer debatt!

Comments powered by Disqus.

Staden vänder på stenar när p-platser ryker

Nyheter 7000 p-platser påverkas Var fjärde parkeringsplats i centrala Göteborg påverkas när stadens stora infrastrukturprojekt tar fart. Göteborg stad och Västtrafik letar nu nya lösningar för både ersättningsparkeringar och utökad...söndag 28/5 7:00

Avgörandet: Då lyfter domstolen Västlänken

Nyheter "Bortledande av grundvatten väcker mest uppmärksamhet" I oktober prövas Västlänken i mark- och miljödomstolen. Då ska man ta ställning till om Trafikverket får tillstånd att bygga enligt miljöbalken och hur man ska gå tillväga när man gräver, fraktar...lördag 27/5 7:15

Lilleby camping nekas kameraövervakning

Nyheter Kommer överklagas Trots en lång rad hot samt faktiska attacker får Lilleby camping ingen kameraövervakning. Det står klart efter beslut från Länsstyrelsen.fredag 26/5 18:00

Lopp, loppis eller leva loppan?

Nyheter Helgens tips är här! Gott om aktiviteter utomhus denna helg. Dansa, shoppa, kör MC eller se på basket.fredag 26/5 14:11

Hon backar upp karnevalen

Nyheter 30 000 insamlade kronor till eventuella böter På en dag lyckades Nabila Abdul Fattah samla in 30 000 kronor – Pengar som ska täcka eventuella böter till följd av överskridna ljudnivåer på Hammarkullekarnevalen. – Det här visar på solidaritet,...torsdag 25/5 16:00

Stora skillnader i erfarenhet av krisläge

Nyheter Förra året antog Göteborg stad nya riktlinjer för krishantering. Stadsdelarna får nu hantera kriserna själva men arbetet är inte identiskt och erfarenheterna spretar. – Erfarenheterna är olika men...torsdag 25/5 7:00

En magisk natt på Draken

Nyheter Temafestivalerna fortsätter Under helgen arrangeras ett Harry Potter-maraton på Draken. Så länge publiken kommer kan fler temafestivaler bli aktuella på den klassiska biografenonsdag 24/5 18:00

Efter boten - nu reagerar Truckstops stammisar

Nyheter "De får stöd från alla håll" Att kulturföreningen Truckstop Alaska riskerar straffavgift har rört upp känslor. Klubben de arrangerar har många trogna besökare, som nu uppmanar till ekonomisk stöttning.onsdag 24/5 12:00