Foto: Gabriel Tjulander

Ökade anmälningar sätter press på socialtjänsten

Trycket på socialtjänsten i Göteborg har ökat kraftigt. Från 2014 till 2016 ökade antalet anmälningar med 66 procent.

  • Publicerad 09:00, 15 maj 2017

Siffror från Göteborgs Stad visar att antalet anmälningar och ansökningar till socialtjänsten har ökat med nästa 6 000 unika fall från 2014 till 2016.

– Vi har märkt av det här och vi ser att våra socialsekreterare får en ökad belastning och arbetstyngd, säger Birgitta Harberg, områdeschef bistånd och service.

16 700 unika fall

År 2014 hade socialtjänsten 10 800 unika uppmärksammade fall gällande barn och ungdomar upp till 20 års ålder, 2016 hade den siffran ökat till 16 700. Enligt socialtjänsten finns det flera saker som skulle kunna förklara den markanta ökningen. Birgitta Harberg berättar att socialtjänsten utökat sitt samarbete med skolan inom bland annat SSPF, strukturerad metod mellan skola, socialtjänst, polis och fritid.

– Det är möjligt att det kan ha gjort att fler anmäler missförhållanden. Sen tror jag även att anmälningsbenägenheten i samhället har ökat på grund av massmedias rapportering av barn som far illa, säger Birgitta Harberg.

Läs även: Kortare arbetsvecka ska ge bättre ork

Hon poängterar även den lagändring som gjordes 2014, vilket innebar en skärpning i kommunens ansvar att ingripa om ett barn utsätts för våld.

Svårt att hitta personal

Socialtjänsten har även haft svårt att rekryter personal i takt med de ökande ärendena då efterfrågan på socionomer och socialsekreterare varit hög från olika håll i samhället, bland annat HVB-hemmen.

– Min uppfattning är att vi behöver mer stabilitet bland personalen så att vi kan jobba med våra kärnuppdrag som är barn och ungdomar, säger Birgitta Harberg.

Om kommentarer på denna sajt

Hej! Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter men tänk på att det bästa sättet att hitta läsare är att hålla sig kort och koncis, med en god ton. Glöm inte att dela alla artiklar du kommenterat – för ännu mer debatt!

Comments powered by Disqus.

Vi är GBG