Ja, vem var egentligen Kung Sverre? Det frågar sig Fredrik Danielsson med dottern Ebba och Lars Rådbo med barnen Axel och Signe. De bor på Kung Sverres gata och trivs i idyllen mitt på Hisingen. Foto: Madeleine Christell

Vad betyder gatunamnen i dina kvarter?

Tanken med gatunamn är att hålla historien levande och väcka intresse för det förflutna. Men det krävs bestående insatser för att få gator och platser uppkallade efter sig. Av män och kvinnor och en häst.

Dan Andersson, 1992
Gatan är uppkallade till minne av viskompositören och författaren Dan Andersson, 1888- 1920. Till hans mest kända verk hör vissamlingen Svarta Ballader från 1917. Han tonsatte även en del av sina dikter.

Karl Staaffsgata, 1946
Till minne av juristen och politikern Karl Albert Staaff, 1860-1915. Under sin studietid i Uppsala tillhörde han den krets som grundade den liberala studentföreningen Verdandi som försökte sammanföra studenter som ställde upp på tankefrihet och yttrandefrihet. Han var föreningens ordförande under de första åren. Senare blev han det liberala partiets ledare och bildade den första liberala regeringen 1905-1906, främst stod rösträttsfrågan på regeringens program.

Heidenstams gata, 1967
Har fått namnet uppkallat efter poeten och författaren Verner von Heidenstam, 1859-1940. Han var ledamot i Svenska Akademien 1912-40 och mottagare av Nobelpriset i litteratur 1916.
Verner von Heidenstam debuterade med en diktsamling år 1888 mot den rådande traditionen med realism och naturalism. Han skrev i stället om romantik, individualism och sensualism. Detta kom att bli stilbildande för flera andra svenska författare under 1890-talet och åren därefter. Hans författarskap blev senare starkt patriotiskt med ämnen ur Sveriges historia.

Hjalmar Bergmansgata, 1961
Har fått sitt namn efter författaren Hjalmar Bergman, 1883-1931. Han efterlämnade sig upp emot femtio verk, bland annat romaner, sagoböcker, novell- och kåserisamlingar, filmmanus och teaterpjäser. Stilen är alltid mycket medryckande och ironisk, men konsekvent fylld av en mänsklig medkänsla. Ett flertal gator i stadsdelen Backa har fått namn efter Hjalmar Bergman, bland annat Markurellgatan och Krumeluren.  

Akkas gatan, 1967
Gatan har uppkallats efter Akka som är hämtat ur Selma Lagerlöfs bok Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige. Akka var den förargåsen i den flock vildgäss som Nils Holgersson färdades med över Sverige.

Måns Torbjörnsväg, 1967
Vägen Har fått namnet på grund av att den leder över Grimbo Måns Torbjörnsgårds utmarker. Måns och Torbjörn tros ha varit innehavare av gården på 1600-talet.

Arvid Lindmansgata, 1946
Gatan har uppkallats till minne av politiker och industrimannen Arvid Lindman, 1862-1936. Under åren 1906-1911 och 1928-1930 var Lindman svensk statsminister, han var själen i arbetet på att omorganisera och modernisera Högerpartiet, numera Moderata Samlingspartiet. Arvid Lindman framstod som en av folkrepresentationens stora huvudpersoner.   

Scholandersgata, 1946
Gatan har fått sitt namn till minne av den svenska arkitekten, målaren och författaren Fredrik Wilhelm Scholander, 1816-1881. Han var också intresserad av måleri och poesi men på grund av morbroderns inblandning, arkitekten Per Axel Nyström, bestämde han sig för den arkitektoniska banan. Som konstnär målade han ett stort antal arkitekturbilder samt illustrationer till Fjolners saga och bilder till egna dikter. 1877 blev Scholander hedersdoktor vid Uppsala universitets jubileum.

Karl IX väg, 1929
Gatan har fått namnet till minne av grundläggaren av det hisingska Göteborg.
Karl IX:s Göteborg är en föregångare till det nuvarande Göteborg. Staden grundades 1603 av Karl IX, vid bostaden i Färjestaden på Hisingen. Staden brändes ned redan 1611 av danska trupper, och nästa Göteborg grundades på sin nuvarande plats.

Kung Sverres gata, 1968
Gatan är uppkallad till minne av Sverre Sigurdsson 1151-1202, en medeltida norsk kung som härskat över Hisingen. Sverre Sigurdsson påstods vara en utomäktenskaplig son av den norska kungen. Han sökte stöd av Sverige som först avvisade honom men senare aktiv stöttade honom. Sverre Sigurdsson var med i indelningen av Svenska och Norska Hisingen, senare kallat för Östra Hisings härda och Västra Hisings härda.  

Valdemar Noréns gata, 1991

Gatan är döpt till minne av Valdemar Norén, 1891-1965. År 1908 anställdes Norén vid Götaverket, där han blev kassör och sjukbesökare vid verkens sjukkassa under åren 1915-1954. Han var även initiativtagare till den sociala verksamheten på verket.

Kung Håkonsgata, 1968

Gatan är uppkallad till minne av en medeltida norsk kung som härskat över Hisingen.

De döper gatorna du spatserar på

Namnberedningen i Göteborg etablerades redan år 1919 och består idag av åtta politiska ledamöter som valts fram av respektive parti.

Deras uppgift är att upprätta och inge namnförslag eller ändringar av bland annat stadsdelar och gator men även att undvika dubbleringar och namn som kan vara svåra att uppfatta.
Namnförslag på personer kommer även in till beredningen, ett krav är att personen ifråga måste vara avliden sedan minst fem år tillbaka.
Tommie Vester, sekreterare och handläggare vid Namnberedningen i Göteborgs stad, menar att detta är en gammal regel, som upprätthålls i respekt för de anhöriga. Namnförslagen som läggs fram av beredningen, fastställs sedan av kulturnämnden.  Allmänheten deltar aktivt vad det gäller att lämna namnförslag men dessa gäller främst stigar och liknande. Gator är bökigare, det är inte så många som är på hugget vad det gäller nya gator, menar Tommie Vester.
I övrigt är inte många kriterier som måste uppfyllas för att namnge en plats, enligt Tommie Vester. 
– Nej, framförallt att namnen har anknytning till platsen i sig och Göteborg som stad. Många gånger försöker man fånga upp gamla original som funnits i trakten.
Till detta krav finns dock undantag, bland annat; Torgny Segerstedt, Olof Palme och Raoul Wallenberg. Anledningen till varför dessa är undantag på grund av en politisk ståndpunkt, menar Tommie Vester.
– Alla tre har haft en stor betydelse för svensk politik. Sådana undantag får man ju bedöma från fall till fall.
En gata vars historia funnit en särskild plats i Tommie Vesters hjärta är Ysters väg, vid Polisens ridhus öster om Göteborg. Gatan är döpt efter en mycket speciell polishäst vid namn Yster.
– Det var en berömd häst, som var mycket rolig och excentrisk. Hon kastade av den som red på henne om hon inte tyckte om personen.
Hästen dog i tjänst i Borås, som en hjälte. Det är en mycket fin historia och därifrån kommer namnet på gatan, säger Tommie Vester.

Om kommentarer på denna sajt

Hej! Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter men tänk på att det bästa sättet att hitta läsare är att hålla sig kort och koncis, med en god ton. Glöm inte att dela alla artiklar du kommenterat – för ännu mer debatt!

Comments powered by Disqus.

Vi är GBG