Annons

Nu byggs svenska flygplatserna om – här är innovationerna som väntar

Checka in redan på hotellet? Eller fixa inpasseringen till USA – på plats i Sverige? Det är två av de innovationer som kan bli verklighet när Sveriges största flygplatser nu moderniseras för att möta framtiden. – Vi vill bidra till bättre reseupplevelser, säger Michael Gustavsson på Ramboll.

  • Publicerad 14:31, 13 nov 2017
  • Detta är en annons från Ramboll

Antalet passagerare på landets flygplatser slår ständigt nya rekord.

Närmare 40 miljoner människor beräknas passera Swedavias flygplatser under ett år.

Ett exempel på tillväxten: för Arlanda är målet att gå från dagens 25 miljoner årliga resenärer till 40 miljoner år 2040.

Med andra ord: Sveriges fyra största flygplatser behöver utvecklas och moderniseras för att möta framtidens behov. Det handlar om allt från flygkapacitet till mötesplatser och övernattningar – och det här gäller såväl landside (där resenärerna vistas) som airside (där flygplatspersonal och flygplan finns).

Så hur ska våra största flygplatser möta tillväxten och fortsätta vara attraktiva miljöer för både resenärer och alla som arbetar där?

Sedan 2014 spelar samhällsrådgivaren Ramboll en viktig roll i arbetet med att modernisera och utveckla Sveriges största flygplatser – Arlanda, Bromma, Landvetter och Malmö Airport.

– Swedavia är en av Rambolls största kunder och antagligen det projekt som berör flest individer. Genom det arbete vi gör för Swedavia vill vi bidra till bättre reseupplevelser, säger Michael Gustavsson, uppdragssamordnare för Ramboll på Arlanda.

Rambolls uppdrag handlar bland annat om projektledning, byggledning och projektering för omfattande om- och tillbyggnader på samtliga fyra flygplatser. Dessutom om avancerad teknik för inresepassering, att anpassa gater för större flygplan, bättre hantering av bagage, catering och mycket mer.

Och att bygga om och utveckla en flygplats – samtidigt som verksamheten fortgår – ställer ibland lite annorlunda krav.

– En utmaning med flygplatsprojekten är att en stor del av jobben måste göras på natten eftersom driften och flighterna inte får störas, säger Glenn Karlsson, uppdragssamordnare för Ramboll på Bromma flygplats.

När det gäller just Bromma har flygplatsen inte renoverats i sin helhet sedan 50-talet. Nu måste flygplatsen anpassas till framtiden – större och modernare plan kräver moderniseringar och medför ett större antal resenärer. Med fler passagerare krävs också möjlighet för större flygplan att starta och landa, fler parkeringsplatser och mer utrymme för taxi och kollektivtrafik, berättar Glenn Karlsson.

Flygplatsprojektet är ett stort och komplext uppdrag, där Rambolls olika kompetensområden kommer väl till pass.

– I sådana här stora uppdrag består våra team av personer från samtliga expertområden, allt ifrån projekteringsledning och miljörådgivning till trafikplanering, brand, el och VVS, säger Lars-Olof Jönsson, uppdragssamordnare för Ramboll på Malmö Airport. 

Det arbete som pågår sedan 2014 har människan i fokus

Det är inte tekniken i sig som är det viktiga – utan hur den underlättar och förenklar för alla som vistas i och kring flygplatserna.

Ett konkret exempel på detta är Landvetters flygplats utanför Göteborg.

– I och med den teknikutveckling som har varit de senaste åren kommer det framöver att vara möjligt att checka in hela sin flygresa redan på hotellet. När Landvetters nya hotell Flag Hotel invigts kommer man redan på hotellet att kunna checka in sitt bagage. I hotellets källarplan är det dessutom förberett för en järnvägsstation, vilket också kommer att underlätta för passagerarna, säger Lars Rosell, uppdragssamordnare för Ramboll på Landvetter.

Ytterligare en teknisk innovation är US Preclearance, som innebär att passagerare kommer att kunna göra sin inresepassering till USA redan på plats i Sverige. Arlanda är en av de få flygplatser i världen som valts ut av amerikanska myndigheter och som hoppas få klartecken att 2019 införa inresekontroller för en smidigare resa, både för privatresenärer, flygbolag och affärsresenärer.

Detta är en sponsrad artikel från Ramboll, teknikkonsult och samhällsrådgivare med uppdrag i hela världen. Följ Rambolls medarbetare på Instagram och se hur vi med teknikens hjälp förbättrarsamhället och vardagen för människor. Vi kallar det Engineering for life.

Vi är GBG