Göteborg debatt

Debatten om och i Göteborg pågår ständigt. I en expanderande stad där mycket förändras och många människor ska leva sida vid sida, ja där finns mycket att prata om. Välkommen in i debatten du också! Inlägg och repliker på inlägg mottages tacksamt här.

(Inlägg på goteborgdirekt.se kan också komma att publiceras i någon av GöteborgDirekts lokaltidningar i Göteborg)

DEBATT: "Arbetarklassens liv inte lika mycket värda – vi dör tidigare"

Debatt "Klassamhället fortsätter att skörda liv" "Vi kan förändra, bara vi organiserar oss", skriver representanter för Ung Vänster Norra Göteborg i ett debattinlägg inför höstens val.söndag 20/5 14:00

DEBATT: "Förenklat och populistiskt av Medborgerlig Samling"

Debatt Vänsterpartister ger svar på tal "Att skatt kan användas för att omfördela för att skapa det samhälle man vill ha torde inte vara okänt ens för ett parti som 'Medborgerlig Samling'", skriver fyra ledande vänsterpartister i ett svar...lördag 19/5 14:00

DEBATT: "Stadslinbanan en tvärlänk i kollektivtrafiken"

Debatt "En linbana som är helt integrerad med övrig kollektivtrafik" Projektledarna Jeanette van Zalingen och Johanna Möllersten ger insändarskribenten Olle Rosén svar på tal om stadslinbanan.måndag 14/5 9:15

Hetaste debatterna just nu

  Fler debattartiklar

  DEBATT: "Valfrågor avgörs av väljarna"

  Debatt "Det är inte hederligt att anklaga andra för lögn" Signaturen "Cyklistväljaren" bemöter Anders Högström debattinlägg om att Västlänken inte blir en valfråga om medierna gör sitt jobb.söndag 13/5 13:00

  DEBATT: "Vem betalar när det är gratis?"

  Debatt "Inte det enda exemplet på Vänsterpartiets kostsamma godhet" Per Lindström, Medborgerlig Samling, tycker i ett debattinlägg att Vänsterpartiets idéer om gratis kollektivtrafik för unga och fördubbling av tandvårdsbidraget bara är slöseri med andras pengar.lördag 12/5 14:00

  DEBATT: "Förvisa inte Angered till ett utanförskap"

  Debatt "Det duger inte att säga att det är svåra beslut" Kommunistiska Partiets Angeredsförening uppmanar i ett debattinlägg SDN Angered att dra tillbaka sparbetinget och istället kräva pengar från kommunfullmäktige.fredag 11/5 15:11

  DEBATT: Fyra förlorade år med Anna Johansson

  Debatt "Snabbt är inte ordet som ligger närmast till hands" Moderaternas Jonas Ransgård och Lars-Arne Johansson är i ett debattinlägg inte imponerade över Anna Johanssons (S) handläggning av Backaundantaget. "Det har gått ytterligare 19 månader. Det är valår...fredag 11/5 10:30

  DEBATT: "Äldres självbestämmande i vården måste stärkas"

  Debatt "Äldre ska kunna leva ett aktivt liv" Ett välfärdssamhälle kan i hög grad bedömas utifrån kriterier som respekt, tillvaratagande och omsorg om den äldre generationen. De äldres vård och omsorg måste präglas av trygghet, självbestämmande...måndag 7/5 9:15

  DEBATT: "Haverikommission behövs inte: Säg stopp!"

  Debatt "Det är ett pendeltåg i leran" Kerstin Lidbeck, volontär i Västsvenska folkinitiativet, kräver i ett debattinlägg ett stopp för Västlänken omgående.söndag 6/5 12:10

  DEBATT: "Häftigt följa Västlänkens bygge från första parkett"

  Debatt "Hur har ni tänkt egentligen?" Ewa Hamberg svarar "Luttrad Göteborgare" och tycker tvärtom att det ska bli häftigt att följa bygget av Västlänken.söndag 6/5 12:00

  DEBATT: "Dags att sätta bilismen på plats!"

  Debatt "Det bilindustriella komplexet har alldeles för stor makt" Debattören Torbjörn Vennström upprörs över att Volvo XC40 har blivit Årets bilmodell i Europa och efterlyser styrmedel för ett klimatsmart transportsystem.lördag 5/5 14:00

  DEBATT: Glöm inte diktaturernas offer

  Debatt "Detta måste förklaras och försvaras i varje generation" En majoritet i kommunstyrelsen har beslutat att Göteborg ska högtidlighålla ”Black Ribbon Day” med start 2018. Initiativtagarna, Jonas Ransgård (M), Helene Odenjung (L) och David Lega (KD)...onsdag 2/5 9:15

  DEBATT: "Inflytande och delaktighet för de boende"

  Debatt Debattören Ulf Granath anser att vi behöver en radikal förändring av den svenska bostadspolitiken men att utvecklingen nu går åt fel håll.måndag 30/4 9:15

  DEBATT: "Orättvis linbanejämförelse"

  Debatt Inget definitivt beslut fattat I en replik till Olle Rosén, Göteborg Direkt 21 april, reder projektledarna Jeanette van Zalingen och Johanna Möllersten ut vad som skillnaden mellan den kritiserade linbanan i London och den...söndag 29/4 13:00

  DEBATT: "Rädda biblioteket i Kortedala!"

  Debatt Stort behov i utsatt område Håkan Lundqvist från kommunistiska partiet undrar varför de rödgröna väljer att skära i ett utsatt område.lördag 28/4 15:00

  DEBATT: "Västlänken ingen valfråga – om media gör sitt jobb"

  Debatt "Partierna ljuger för sina väljare" Insändarskribenten Anders Högström håller inte med statsvetaren Folke Johansson när denne anser att Västlänken blir en valfråga.fredag 27/4 13:00

  DEBATT: "Värna valhemligheten"

  Debatt "Det finns brister i valsystemet" Helene Odenjung (L), Jonas Ransgård (M) och David Lega (KD) pekar i ett gemensamt debattinlägg på brister i valsystemet och hur det tillämpas.måndag 23/4 9:15

  DEBATT: "Linbanan och Västlänken har redan havererat"

  Debatt ”Men vi måste ju få över folket" Insändarskribenten Olle Rosén tycker att Hisingen, där tillväxten i stan av både bostäder och jobb sker, återigen blivit bortglömt.söndag 22/4 12:00

  DEBATT: "Minska p-kön på Saltholmen"

  Debatt "Viktigare än att låta en liten grupp få behålla sitt privilegium" Gertrud Ingelman och Arne Lindström,båda Vänsyerpartiet, skriver i ett debattinlägg att de vill förbättra parkeringssituationen för de boende i Södra Skärgården.lördag 21/4 16:00

  DEBATT: "Kommunikatörer är ett internt problem i Göteborg"

  Debatt "Det handlar om ett lagbrott" Jan Bramfors ställer frågan "Hur många kommunikatörer behöver Göteborg?" och pekar på det styrdokument som kommunen har att rätta sig efter när det gäller hur de bemöter sina medborgare.fredag 20/4 12:44

  DEBATT: "Tusentals kvinnor lever under förtryck"

  Debatt "Några har aldrig lärt sig skriva eller läsa" Signaturen "En kvinnas röst" ställer frågan hur vi, utan rädsla för radikalister och extremister, vågar prata om en skandal och ett förtryck som tusentals invandrande kvinnor i Sverige lever i varje...söndag 15/4 16:00

  DEBATT: "Kostsam misskötsel av Göteborg"

  Debatt "Hur mycket kommer kommunalskatten att öka?" Debattören "Sigge" räknar upp en rad exempel på vad han ser som misskötsel av Göteborg och manar till eftertanke inför valet.lördag 14/4 16:00

  DEBATT: "Är nybilsköpare dumma i huvudet?"

  Debatt I ett debattinlägg uppmanar gasbilsägaren Magnus Carlsson nybilsköpare att vända trenden och handla en miljösmart bil.fredag 13/4 17:20

  DEBATT: Låt oss begrava Göteborgsandan en gång för alla

  Debatt "Medborgarinitiativ motarbetas" Insändarskribenten Åsa Sernebrink tycker inte att demokratin fungerar som det är tänkt och kommer att rösta på ett parti som är mot Västlänken.lördag 17/3 12:10

  DEBATT: Klart och tydligt varför Västlänken byggs

  Debatt "Västlänken kan minska bilanvändandet och trängseln" Insändarskribenten Jesper Hallén ser många fördelar med Västlänken och ger Lena Malm Lena Malm (S) rätt på alla punkter.lördag 17/3 12:00

  DEBATT: Ta hand om våra grönområden

  Debatt "Barnen gör som sina föräldrar" Signaturen "Orolig" manar till eftertanke kring nedskräpning i naturen och vädjar att vi tillsammans ska ta hand om våra grönområden.lördag 10/3 12:00

  DEBATT: Valfrihet kommer bli en självklarhet

  Debatt "För tidigt att hävda att hemtjänstvalet är en flopp" Ann Catrine Fogelgren (L), biträdande kommunalråd, tillbakavisar i en debattartikel att Lagen om valfrihet i hemtjänsten skulle var en flopp. "Tvärtom så går det enligt de förväntningar som kommunen...fredag 9/3 14:51

  DEBATT: Vad skall man skylla på när det gäller Västlänken?

  Debatt Västlänkens vara eller inte vara "Vi vet ju att Västlänkens dragning via Haga är resultatet av Anneli Hultens lögner och falskspel när hon avvisar Banverkets förstärkningsalternativ." Så skriver signaturen "Hisings-Bo" i ett...fredag 9/3 10:30

  DEBATT: Fokus på invånarnas behov snarare än kortsiktiga besparingar

  Debatt Replik på artikeln angående det ansträngda budgetläget i Angered Artikeln handlar om det stora budgetunderskott som stadsdelen Angered dras med, och delar av ledningen ger sin bild av orsaker och lösningar på problemet. Vi anser att den bild som förmedlas är...torsdag 8/3 17:30

  DEBATT: Skolan måste ta större ansvar för psykiska ohälsan

  Debatt Internationella kvinnodagen Sexuella trakasserier måste få ett slut. Tjejer är allra mest utsatta. Det leder till ångest och psykisk ohälsa. Skolan har en oerhört viktig roll för att förebygga både trakasserier och psykisk...torsdag 8/3 9:15

  DEBATT: Bygg inte på Skansberget!

  Debatt "De nya husen i Haga signalerar vilja men inte kunna" Hans Pagander, sekreterare Rädda Skansberget!, bemöter i en debattartikel förslaget om att återigen bebygga Skansberget med landshövdingehus.onsdag 7/3 17:49

  DEBATT: Därför behövs en genomgående järnväg i Göteborg

  Debatt "Helt avgörande att Västlänken byggs" Lena Malm (S), andre vice ordförande i Kollektivtrafiknämnden i Västra Götalandsregionen och ledamot Trafiknämnden i Göteborg, svarar nu signaturen ”Hisings-Bo” och bemöter hans påstående att ”makten...onsdag 7/3 9:15

  DEBATT: Språkligt snömos om Kungsladugårdsskolan

  Debatt Känga till politiker och tjänstemän – "Fluffigt språkbruk" Efter turerna kring Kungsladugårdsskolan - där skolan nyligen backade från beslutet om större klasser - har läsaren Anders Hill reagerat på politikers och tjänstemäns "fluffiga" språkbruk kring...tisdag 6/3 11:57

  DEBATT: Makt är viktigare än att värna om stadens bästa

  Debatt "Många är pålästa och har förstått hur fel Västlänken är" Signaturen "Hisings-Bo" frågar sig i en debattartikel om det är viktigare att visa makt än att värna om Göteborg?måndag 5/3 9:15

  DEBATT: Locka nya resenärer i sommar

  Debatt "Ge ökade möjligheter att upptäcka vårt fantastiska län" Christer Wilhelmsson på Resenärsforum ifrågasätter varför Västtrafik - likt andra länsbolag - inte inför sommarkort i kollektivtrafiken.söndag 4/3 15:00

  DEBATT: Struntar trafikkontoret i ansvar om hissen?

  Debatt Reaktioner på Göteborg Direkts hissavslöjande Björn Bjerregaard, boende i Hammarkullen, reagerade starkt på Göteborg Direkts artiklar om den undermåliga gondolhissen i Hammarkullen. Nu riktar han en rad frågor som han vill ha svar på till...lördag 3/3 15:00

  DEBATT: ”Alla ska ha rätt att välja bort tobaksrök”

  Debatt Strandhäll vill ha fler rökfria platser Rökningen kostar samhället miljarder, leder till mängder av cancerfall och belastar kraftigt en redan ansträngd sjukvård. Den skadar inte heller bara dem som själva röker, utan drabbar också...måndag 26/2 9:00

  DEBATT: "Unik chans för gratistidningarna i valet"

  Debatt Ingen vill väl ha rekorddumma väljare Årets val kan bli valet med de sämst informerade väljarna i modern tid. Gratistidningar, som Göteborg Direkt, har ett ansvar att se till att så inte blir fallet. Det skriver Sakari Pitkänen, f.dtisdag 20/2 9:15

  DEBATT: Vi förstärker skolorna i Majorna-Linné

  Debatt "I årets budget gör vi tre större satsningar på våra skolor" Vid nästa sammanträde med Majorna-Linnes stadsdelsnämnd beslutar vi att förstärka budgeten för stadsdelens skolor med 3,5 miljoner kronor. På så sätt skapar vi en trygg övergång till den nya...måndag 19/2 13:05

  DEBATT: "Döda myten om falska djurvänner"

  Debatt "Hade ni varit djurvänner hade ni inte använt era djur till sport" Debattören Olle Olsson skriver att hästar är satta på jorden som egna individer och precis som vi människor vill de inte bli utnyttjade.söndag 18/2 15:00

  DEBATT: ”Linbanan ett välkommet tillskott”

  Debatt "Tidsvinsten inte det primära" Sluta härja i stan, politiker. Så skrev signaturen Gunnar på Gårda nyligen på vår debattsida och gav en känga till linbaneprojektet. Nu får han svar av Johanna Möllersten, projektledare på...fredag 16/2 14:00

  DEBATT: Riv inte upp det som fungerar för våra ungar

  Debatt Kungenförälder ryter i till politikerna "Vi kräver att ni tar ansvar och samverkar. Riv inte upp det som fungerar för våra ungar". Det skriver föräldern Christian Johansson med anledning av den stora omorganisation som väntar på...måndag 12/2 15:30

  Debatt: 2018 – nu är det dags att ta tag i klimatfrågorna på allvar

  Debatt "Vi som enskilda medborgare har en viktig roll" Debattören Roger Bydler pekar på hur viktigt 2018 är ur ett klimatperspektiv. Inte minst med anledning av att det är valår.måndag 12/2 9:00

  Debatt: Hur ska vi bo i framtiden?

  Debatt "Jag tror att vi kan umgås på ett mycket bättre sätt" I en debattartikel ser Ulf Granath fram emot en modern folkrörelse med stort fokus på bostadspolitik. Håller du med honom?söndag 11/2 12:00

  Debatt: Stark trend för tåget på flygets bekostnad

  Debatt Debattören Roger Bydler ser en starkt trend för tågresande. Han efterlyser ett transportsystem som är klimatmässigt hållbart och vill därför satsa på tåg och klimatsmarta lösningar.tisdag 6/2 15:00

  Debatt: Stadsdelen driver människor till kriminalitet

  Debatt Många läsare har reagerat på Göteborg Direkts nyhet om att Individ och familjeomsorgen i östra Göteborg måste spara 40 miljoner kronor under 2018. En av dem är signaturen Linda Gladmåndag 5/2 9:10

  Debatt: Linbanan behövs inte alls

  Debatt Signaturen "Gunnar på Gårda" tycker inte att det behövs någon linbana i Göteborg och pekar istället på ett antal andra smarta lösningar med buss och båt.söndag 4/2 16:00

  Debatt: Självklart ska hyresgäster ha inflytande

  Debatt Pedram Kouchakpour, regionschef för Hyresgästföreningen västra Sverige, vänder sig mot de nya ägardirektiven för de fyra allmännyttiga bostadsbolagen i staden.lördag 3/2 14:00

  Debatt: Skapa ett industrihistoriskt center

  Debatt Till skillnad från många andra industristäder har Göteborg inget industrimuseum. Det vill en rad debattörer ändra på inför stadens 400-årsjubileum.måndag 29/1 11:40

  Debatt: Orimliga prishöjningar för P-hus i Centrum

  Debatt Insändarskribenten "Pensionär Öster om Heden" vänder sig mot de kraftiga hyreshöjningarna för parkering i p-hus i Göteborg.måndag 22/1 10:40

  Debatt: Medierna missar sannning om sista grönytan

  Debatt Hovåsängens Vänner påpekar att motståndet mot ett hospice i Hovår inte handlar om rädsla för döden utan om att man vill bevara den sista ytan allmän platsmark i Hovås orörd och öppen.lördag 20/1 14:15

  Om kommentarer på denna sajt

  Hej! Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter men tänk på att det bästa sättet att hitta läsare är att hålla sig kort och koncis, med en god ton. Glöm inte att dela alla artiklar du kommenterat – för ännu mer debatt!

  Comments powered by Disqus.

  Vi är GBG