Bilar, bilar och mer bilar

  • Publicerad 16:00, 11 jun 2021

Det här är en debattartikel/insändare på GöteborgDirekt. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Det finns ett ökat intresse för att ta sig fram med elsparkcykel, elcykel och cykel som alternativ till privatägd bil. Det är en utveckling som Göteborgs politiker bör bejaka och stimulera genom konkreta prioriteringar på cykelinfrastruktur och trafiksäkerhet. Det ligger helt i linje med den klimatomställning vi alla behöver vara med och bidra till för ett hållbart och fossilfritt Sverige.

För låt oss vara tydliga, det är den överdrivna massbilism som Magnus Hellsten och Anders Ydstedt på KAK står för, där bilen används även för korta resor som kan ske med cykel, elcykel, elsparkcykel eller gång, som är det största problemet.

De flesta som rör sig i stadstrafiken gör det endast några få kilometer, ändå har staden under 70 år byggts för att främja ökad bilanvändning. Detta samtidigt som städer har högt ställda klimatmål. Vägtrafiken står för 30 procent av utsläppen i Sverige. Trafikverket bedömer att biltrafiken måste minska med 10-20 procent till år 2030.

Bilar behövs troligen även i framtiden – men vi måste inse att dagens trafikmängder inte är hållbara och leder till flera negativa konsekvenser.

Varje år omkommer ett hundratal personer i trafiken, till största de med inblandning av bil. Samtidigt omkommer ett tusental personer varje år till följd av luftföroreningar från vägtrafiken. Därutöver dör tiotusentals personer varje år av välfärdssjukdomar kopplade till brist på fysisk aktivitet.

Fördelarna med att avstå bilen är många, inte minst ifall vi ska nå klimatmålen. Minskad trängsel gör det också lättare för de som faktiskt behöver använda bil – det är ingen slump att det land som satsat mest på cykelinfrastruktur (Nederländerna) också har de nöjdaste bilisterna.

Vi behöver på allvar göra upp med främjandet av biltrafiken som de senaste 70 åren styrt stadsplaneringen. Det är både hållbart, ekonomiskt och hälsofrämjande.

Krönikor

Vem tar ansvar när framtidens byggstenar faller?

Krönika Analys. GöteborgDirekts reporter om skolgranskningen En lärare i grundskolan, som valt att ägna sitt yrkesliv åt barnen, som lägger grunden för deras framtid, går till jobbet med en klump i magen… måndag 31/5 11:25

Konsumentfrågan

Gäller svensk lag även utländska företag?

Konsument Konsument Vad gör man om man får hem en annan vara än den man beställt? Gäller svensk lag även företag som inte är baserade i Sverige? Och om man ramlar hos sin tandläkare – kan man då få ersättning för det? Konsumentrådgivare Cassandra reder ut. tisdag 18/5 16:11

Debatt

Bilar, bilar och mer bilar

Debatt Replik: Bilar i centrum Det finns ett ökat intresse för att ta sig fram med elsparkcykel, elcykel och cykel som alternativ till privatägd bil… fredag 11/6 16:00