Signaturen Marie beskriver i GöteborgDirekt 5 juni 2022 cykelsituationen längs Björlandavägen som en katalog av dåliga förutsättningar för cyklister. Bilar prioriteras och cykeln kommer i andra hand.

Det bekräftas också av den nyligen gjorda halvtidsuppföljningen av stadens - i teorin - utmärkta cykelprogram. Många fler exempel visar att prioriteringen av cykel inte varit i linje med stadens egen trafikstrategi, där cykel, gång och kollektivtrafik ska öka och biltrafiken minska.

Miljöpartiet som är i opposition driver hårt att Göteborg ska gå från att vara en bilstad till att bli en cykelstad värd namnet. Där ska det vara smidigare, snabbare och säkrare att cykla.

Miljöpartiet vill:

• Bygga fler, bättre och säkrare cykelvägar som är tydligt avskild från gångbanor.

• Underhålla cykelbanorna bättre.

• Stadsplaneringen utgår från cykel och gång som de primära transportmedlen.

• Höja säkerheten med förhöjda cykelbanor, farthinder för bilar, fler cykelöverfarter som minskar hastigheten för motortrafiken och ger cyklarna företräde.

• Bra snöröjning och annan halkbekämpning.

• Få bort farliga hinder vid cykelbanor.

Varje cyklist innebär en vinst för samhället med minskad trängsel i trafiken, mindre belastning i kollektivtrafiken, bättre miljö, minskad klimatpåverkan och en förbättrad hälsa.

Vi vill få fler att välja cykeln, inte avskräckas.

Potentialen för cykling i Göteborg är stor, cirka 45 procent av göteborgarna har max 30 minuters pendlingsavstånd med cykel.