Lekplats. Den gröna lekplatsen bjuder in till fantasifulla lekar tillskillnad mot de nya förskolorna med en liten tillrättalagd asfalterad lekplats, skriver artikel författarna. Foto: Mostphotos

Bygg på de hårda ytorna och låt barnen ta plats

  • Publicerad 13:00, 1 maj 2021

Det här är en debattartikel/insändare på GöteborgDirekt. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Glöm inte att barnen är vår framtid. Investera rätt från början.

Vilken chock och oro det blir för föräldrar och pedagoger när man får läsa att just vår förskola, Tunnlandsgatan 3, är utdömd och planeras rivas. Att vi som anställda ska få läsa i tidningen att just vår arbetsplats är utdömd och planeras att rivas, enligt planarkitekten Kristina Stenström i artikeln ”Här kan Högsbo få 300 nya bostäder, 21 mars-27 mars 2020.”

Måndag morgon möter vi oroliga föräldrar som har läst samma artikel. Frågor och oro som vi varken kan bemöta eller svara på. Hur tänker ni när man går ut med den här informationen innan man har delgett de/ oss som berörs.

Vår arbetsplats har funnits sen 1967. Men det vi mest värnar om är vår gröna fantastiska fruktträdgård som ursprungligen tillhörde ett av Högsbotorphemmen.

LADDA NER VÅR APP: Iphone Android

Vår lummiga och stora gård ger oss inte bara frukt och bär utan uppmuntrar även till kunskap kring djur och natur. Vi har ekorrar, insekter och olika fåglar som vi följer genom årets olika årstider. Där av spenderar vi en stor del av vårt pedagogiska arbete utomhus. Konflikterna blir färre när vi går ner till vår lummiga gröna gård. Det blir samspelta lekar där barnen använder vad naturen har att erbjuda som lekmaterial.

Den gröna kuperande lekplatsen bjuder in till fantasifulla lekar tillskillnad mot de nya förskolorna med en liten tillrättalagd asfalterad lekplats där lekfunktionen redan är förutbestämd. Vi tillbringar förskolans öppna tid mestadels utomhus och då blir inomhusmiljön sekundär.

Det byggs stora förskolor med minst åtta avdelningar och antalet barn per barngrupp blir fler. Vår fråga är har man har gjort en utvärdering av de nya stora förskolorna? Handlar de bara om pengar? Men glöm inte att barnen är vår framtid. Investera rätt från början. Skydda våra grönområden och bygg istället på de hårda ytorna och låt barnen få ta plats.

Vi är GBG