Därför behövs bilen för att kunna återstarta Göteborg

  • Publicerad 16:01, 8 jun 2021

Det här är en debattartikel/insändare på GöteborgDirekt. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Pandemin har slagit hårt mot många människors vardag. I återstarten av städerna behövs alla trafikslag mer än någonsin. Att försöka planera bort bilen, vilket många kommuner i Göteborgsregionen har gjort de senaste decennierna, leder fel. I pandemins spår uppger varannan svensk (49 procent) att man kommer att välja bilen i större utsträckning även efter krisen, enligt en SKOP-undersökning från Kungliga Automobil Klubben (KAK).

En stor majoritet i Göteborgsregionen (69 procent) anser också att det är en dålig utveckling att förtäta centrala delar av Göteborg om det försvårar för dem som bor utanför att ta sig dit. De flesta (86 procent) anser att det är mycket eller ganska viktigt att planera Göteborgs så att det blir lättare att resa dit för dem som bor utanför.

Nästan tre av fyra (68 procent) anser att man vid nybyggnation skall planera så att det finns tillräckligt många parkeringsplatser både för boende och besökare.

KAK föreslår därför att:

✔︎ Planera för att Göteborg ska vara öppna för alla, och att det ska vara möjligt att ta sig dit med bil.

✔︎ Se till att det finns gott om smarta parkeringslösningar för att minska söktrafiken då bilister tvingas åka runt och leta parkering. Detta minskar luftföroreningarna.

✔︎ Göteborg och kranskommunerna bör inrätta ett samverkansråd för regional trafikplanering.

Att återstarta Göteborgsregionen efter pandemins alla restriktioner kommer att kräva nytänkande. Här har bilen en given roll och det måste planeringen ta hänsyn till.

Göteborgsnöje

Hönöbo siktar mot Dalsland i ny roman

Nöje Bosse Norrhem målar med akvarellfärger i sin spänningsroman Bosse Norrhem har varit Göteborg trogen i över 40 år. Sedan ett par år är det Hönö, som gäller. Men nya romanen "Den enögde akvarellmålaren", ja, den utspelar sig i Dalsland.onsdag 14/7 7:36

Krönikor

Axelsson: Sill – från nödkost till högtidsmat

Krönika Tradition Den kanske mest ursvenska fisken vi har, sillen, har gjort en lång resa genom historien för att komma in i finrummet och bli en del av nästan alla våra högtider. torsdag 24/6 14:30

Konsumentfrågan

Gäller svensk lag även utländska företag?

Konsument Konsument Vad gör man om man får hem en annan vara än den man beställt? Gäller svensk lag även företag som inte är baserade i Sverige? Och om man ramlar hos sin tandläkare – kan man då få ersättning för det? Konsumentrådgivare Cassandra reder ut. tisdag 18/5 16:11

Debatt

Ta ett större ansvar för bostadsproblemen i Göteborg

Debatt Bo i Göteborg Det råder fortsatt stor bostadsbrist och klyftorna på bostadsmarknaden växer. Problemen med trångboddhet i socialt utsatta områden har blivit tydliga… torsdag 24/6 13:12