Därför behövs bilen för att kunna återstarta Göteborg

  • Publicerad 16:01, 8 jun 2021

Det här är en debattartikel/insändare på GöteborgDirekt. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Pandemin har slagit hårt mot många människors vardag. I återstarten av städerna behövs alla trafikslag mer än någonsin. Att försöka planera bort bilen, vilket många kommuner i Göteborgsregionen har gjort de senaste decennierna, leder fel. I pandemins spår uppger varannan svensk (49 procent) att man kommer att välja bilen i större utsträckning även efter krisen, enligt en SKOP-undersökning från Kungliga Automobil Klubben (KAK).

En stor majoritet i Göteborgsregionen (69 procent) anser också att det är en dålig utveckling att förtäta centrala delar av Göteborg om det försvårar för dem som bor utanför att ta sig dit. De flesta (86 procent) anser att det är mycket eller ganska viktigt att planera Göteborgs så att det blir lättare att resa dit för dem som bor utanför.

Nästan tre av fyra (68 procent) anser att man vid nybyggnation skall planera så att det finns tillräckligt många parkeringsplatser både för boende och besökare.

KAK föreslår därför att:

✔︎ Planera för att Göteborg ska vara öppna för alla, och att det ska vara möjligt att ta sig dit med bil.

✔︎ Se till att det finns gott om smarta parkeringslösningar för att minska söktrafiken då bilister tvingas åka runt och leta parkering. Detta minskar luftföroreningarna.

✔︎ Göteborg och kranskommunerna bör inrätta ett samverkansråd för regional trafikplanering.

Att återstarta Göteborgsregionen efter pandemins alla restriktioner kommer att kräva nytänkande. Här har bilen en given roll och det måste planeringen ta hänsyn till.

Krönikor

Axelsson: "Vi måste hålla på våra traditioner"

Krönika Tradition Julen är en härlig högtid och tradition men det finns de som önskar att julen börjat tidigare och varat längre. De som tjänar pengar på den. Men börja inte tumma på julen för tidigt. lördag 9/10 16:30

Konsumentfrågan

Kan jag reklamera min frisyr?

Konsument Konsumentfrågan. Kan man reklamera en frisyr man inte är nöjd med, måste man släppa in målaren mitt i vintern och får fotbollsskolan kräva betalning i efterhand? Konsumentrådgivare Cassandra reder ut.tisdag 9/11 16:36

Debatt

"Stärk välfärden rättskedjan och klimatomställningen"

Debatt Politik. Socialdemokraterna inför partikongressen. Sverige och Göteborgsregionen har stora utmaningar. Välfärden – vår gemensamma vård, skola och omsorg – måste bli starkare, tryggheten måste öka och en radikal klimatomställning genomföras. måndag 1/11 13:21