Därför behövs bilen för att kunna återstarta Göteborg

  • Publicerad 16:01, 8 jun 2021

Det här är en debattartikel/insändare på GöteborgDirekt. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Pandemin har slagit hårt mot många människors vardag. I återstarten av städerna behövs alla trafikslag mer än någonsin. Att försöka planera bort bilen, vilket många kommuner i Göteborgsregionen har gjort de senaste decennierna, leder fel. I pandemins spår uppger varannan svensk (49 procent) att man kommer att välja bilen i större utsträckning även efter krisen, enligt en SKOP-undersökning från Kungliga Automobil Klubben (KAK).

En stor majoritet i Göteborgsregionen (69 procent) anser också att det är en dålig utveckling att förtäta centrala delar av Göteborg om det försvårar för dem som bor utanför att ta sig dit. De flesta (86 procent) anser att det är mycket eller ganska viktigt att planera Göteborgs så att det blir lättare att resa dit för dem som bor utanför.

Nästan tre av fyra (68 procent) anser att man vid nybyggnation skall planera så att det finns tillräckligt många parkeringsplatser både för boende och besökare.

KAK föreslår därför att:

✔︎ Planera för att Göteborg ska vara öppna för alla, och att det ska vara möjligt att ta sig dit med bil.

✔︎ Se till att det finns gott om smarta parkeringslösningar för att minska söktrafiken då bilister tvingas åka runt och leta parkering. Detta minskar luftföroreningarna.

✔︎ Göteborg och kranskommunerna bör inrätta ett samverkansråd för regional trafikplanering.

Att återstarta Göteborgsregionen efter pandemins alla restriktioner kommer att kräva nytänkande. Här har bilen en given roll och det måste planeringen ta hänsyn till.

Krönikor

Vem tar ansvar när framtidens byggstenar faller?

Krönika Analys. GöteborgDirekts reporter om skolgranskningen En lärare i grundskolan, som valt att ägna sitt yrkesliv åt barnen, som lägger grunden för deras framtid, går till jobbet med en klump i magen… måndag 31/5 11:25

Konsumentfrågan

Gäller svensk lag även utländska företag?

Konsument Konsument Vad gör man om man får hem en annan vara än den man beställt? Gäller svensk lag även företag som inte är baserade i Sverige? Och om man ramlar hos sin tandläkare – kan man då få ersättning för det? Konsumentrådgivare Cassandra reder ut. tisdag 18/5 16:11

Debatt

Bilar, bilar och mer bilar

Debatt Replik: Bilar i centrum Det finns ett ökat intresse för att ta sig fram med elsparkcykel, elcykel och cykel som alternativ till privatägd bil… fredag 11/6 16:00