Foto: eco-biusiness

Debatt: 2018 – nu är det dags att ta tag i klimatfrågorna på allvar

Debattören Roger Bydler pekar på hur viktigt 2018 är ur ett klimatperspektiv. Inte minst med anledning av att det är valår.

  • Publicerad 09:00, 12 feb 2018

Det här är en debattartikel/insändare på GöteborgDirekt. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

2017 var ett år fyllt av klimatrelaterade väderkatastrofer. Orkaner, översvämningar, torka och enorma skogsbränder har drabbat både människor och djur. Låt oss hoppas att 2018 blir ett år då vi på allvar tar beslut och genomför åtgärder för att vända på utvecklingen. Det är ett år då vi både i Sverige och internationellt har händelser som är viktiga för att påverka klimatförändringen.

I Sverige börjar det redan i februari då det av regeringen tillsatta klimatpolitiska rådet kommer med sin första rapport om hur målen i det av 7 riksdagspartier överenskomna klimatpolitiska ramverket ska kunna nås. Ett av målen är att 2045 ska utsläppen inom landet vara nettonoll, dvs utsläppen av växthusgaser ska inte överstiga upptagen i skog, mark och vatten.

I maj går Klimatriksdagen av stapeln, där enskilda personers inlämnade motioner tas upp till röstning. Klimatriksdagen 2018 drivs i form av en partipolitiskt obunden organisation med stöd av stora delar av miljörörelsen, ett stort antal företag och enskilda. Syftet är att bidra till en bred folklig opinion för minskad klimatpåverkan och att klimat och hållbarhet ska bli viktiga perspektiv i valrörelsen.

Den 9 september kommer valen till Riksdag, landsting/regioner och kommuner. De flesta partier uttrycker att klimatförändringen är vår tids ödesfråga. Vi får hoppas att frågan även får en framträdande roll i valrörelsen och att vi som väljare får tydliga besked vad de olika partierna avser att göra för att minska våra utsläpp av växthusgaser.

Internationellt är det FN:s klimatmöte, COP 24, i Polen i december som är det som kommer att dominera 2018. Då ska länderna komma överens om åtaganden som krävs för att uppfylla målen i Parisavtalet, det vill säga att den globala medeltemperaturökningen ska hamna väl under 2 grader och ansträngningar ska göras för att hålla ökningen under 1,5 grader. Förberedelserna inför COP24 har redan påbörjats och kommer att pågå under hela året.

Vi som enskilda medborgare har en viktig roll. Hur vi engagerar oss, agerar som konsumenter och vilka politiker vi väljer, påverkar hur framgångsrika vi kommer att bli för att skapa en bra tillvaro för våra barn och kommande generationer.

Om kommentarer på denna sajt

Hej! Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter men tänk på att det bästa sättet att hitta läsare är att hålla sig kort och koncis, med en god ton. Glöm inte att dela alla artiklar du kommenterat – för ännu mer debatt!

Comments powered by Disqus.

Trafiken – minut för minut

Vi är GBG