Äldre ska kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande i samhället och över sin vardag, skriver regionpolitiker Magnus Berntsson (KD). Foto: Mostphotos

DEBATT: "Äldres självbestämmande i vården måste stärkas"

Ett välfärdssamhälle kan i hög grad bedömas utifrån kriterier som respekt, tillvaratagande och omsorg om den äldre generationen. De äldres vård och omsorg måste präglas av trygghet, självbestämmande och valfrihet.

  • Publicerad 09:15, 7 maj 2018

Det här är en debattartikel/insändare på GöteborgDirekt. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

För vårdbehövande äldre och deras anhöriga innebär en välfungerande nära vård ökad trygghet, bättre hälsa, minskad stress och ökad värdighet. Kristdemokraterna i Västra Götalandsregionen vill därför se till att geriatrisk kompetens, det vill säga kunskap inom området för ålderssjukdomar, ska finnas på alla vårdcentraler.

Det behövs också satsningar för att ge fler äldre patienter möjlighet att vårdas i eller i närhet av hemmet. Vi driver även förslaget att Västra Götalandsregionen ska erbjuda alla över 75 år hälsokontroller och förebyggande hembesök.

God vård och självbestämmande över sin vardag ska vara en självklarhet – hela livet. Vårdval ger patienter utökade möjligheter att välja mellan olika utförare, såsom offentliga, privata, kooperativa och ideella vårdgivare. Det medför att makt flyttas från politikerna till patienterna. Det ger möjligheter för människor att välja bort det som inte fungerar eller aktivt välja en speciell inriktning eller profil.

I Västra Götalandsregionen finns det i dag vårdval inom primärvård och rehabilitering. Kristdemokraternas kommer arbeta för att vårdvalen ska utökas och fortsätta utvecklas utifrån patienternas behov och önskemål.

Äldre ska kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande i samhället och över sin vardag, kunna åldras i trygghet och med bibehållet oberoende, bemötas med respekt och ha tillgång till god vård och omsorg.

Om kommentarer på denna sajt

Hej! Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter men tänk på att det bästa sättet att hitta läsare är att hålla sig kort och koncis, med en god ton. Glöm inte att dela alla artiklar du kommenterat – för ännu mer debatt!

Comments powered by Disqus.

Trafiken – minut för minut

Vi är GBG