Foto: Mostphotos

DEBATT: "Alla elever i Göteborg har rätt till samma trygghet"

Göteborgs skolors tillgång till kompetens inom jämställdhetsområdet måste stärkas. Alla elever oavsett kön har rätt till en skola där de kan känna sig trygga och kan utvecklas, skriver Bosse Parbring (MP) och Jenny Broman (V).

 • Publicerad 13:00, 21 mar 2019

Det här är en debattartikel/insändare på GöteborgDirekt. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

När Göteborg nu kraftsamlar kring Göteborgs skolor är det viktigt att ett jämställdhetsperspektiv finns med i allt arbete. Sedan i somras har Göteborgs 150 skolor samlats under en central grundskolenämnd. Huvudfokus ligger på mötet mellan lärare och elev. Alla beslut vi tar i Grundskolenämnden ska stärka det mötet.

Vi menar att ett jämställdhetsperspektiv är viktigt för att kunna stärka mötet mellan lärare och elev. Läroplanen är tydlig med att skolan inte bara ska behandla alla elever lika, utan också aktivt motverka ojämställda förhållanden. Läroplanen menar dessutom att ojämställda förhållanden är negativt för undervisningen. Det bekräftas också i forskning som visar att omedvetna föreställningar om kön hos såväl skolpersonal som det omgivande samhället gör att flickor och pojkar får olika bemötande och därmed olika förutsättningar för lärande och utveckling. Olika förutsättningar i klassrummet påverkar skolresultaten och leder till att tjejer och killar väljer olika gymnasieutbildningar och yrken.

Undervisningen i klassrummet påverkas av hur elever blir bemötta och vilka förväntningar som finns på dem. Det finns många exempel på det. Låga förväntningar på pojkar och en förekommande antipluggkultur ger pojkar sämre förutsättningar för bra skolresultat. Användandet av flickor som ”stötdämpare” i klassrummet och en kroppshets från det omgivande samhället gör att många flickor drabbas av psykisk ohälsa. Sexuella trakasserier och kränkningar baserad på kön och könsidentitet ger dåliga förutsättningar för trygghet och studiero i skolan. Särskilt elever med transerfarenhet drabbas. Elever som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck har svårt att känna sig trygga i skolan och tillgodogöra sig undervisningen. Detta måste förebyggas och aktivt motverkas.

När nu kraftsamlar kring Göteborgs skolor för att höja kvaliteten i undervisningen och skapa större likvärdighet är det av stor vikt att införliva ett jämställdhets- och normkritiskt perspektiv. Det finns skolor som har kommit en bit på väg i sitt jämställdhetsarbete, medan andra inte har kommit lika långt. Enligt en färsk kvalitetsgranskning från Skolinspektionen är det få alltför få rektorer i Göteborg som tar ett ansvar för att skolorna har ett aktivt och medvetet jämställdhetsarbete. Vi menar att alla elever i Göteborg har rätt till samma trygghet och bemötande oavsett kön och könsidentitet. Det är en fråga om likvärdighet – både mellan elever och mellan skolor.

Men är det rätt tid att driva frågan om jämställdhet i skolan när staden har fullt upp med den största omorganiseringen av Göteborg skolor på länge? Ja, det är det. Erfarenheten från allt jämställdhetsarbete är att det inte kan vänta tills ”allt annat är klart”. Då riskerar det att byggas in ojämställda strukturer i organisationen som är svåra att förändra i efterhand. Ett jämställdhetsperspektiv behöver finnas med i Grundskoleförvaltningens viktiga uppbyggnadsarbete – från ledning till varje klassrum.

För att markera vikten av ett jämställdhetsperspektivs strategiska betydelse behöver jämställdhet finnas med i all styrning. Men det allra viktigaste är att ett jämställdhetsperspektiv är en del av det systematiska kvalitetsarbetet på Göteborgs skolor. Det innebär att jämställdhet finns med i det dagliga och återkommande arbetet med att höja kvaliteten i undervisningen. I det arbetet behöver skolorna ha tillgång till kompetens på jämställdhetsområdet. Först då har rektorer och skolpersonal möjlighet att motverka könsmönster som begränsar elevernas lärande, val och utveckling.

Många rektorer och lärare vill jobba med jämställdhet men vet inte alltid hur. De har inte getts rätt förutsättningar. En ny central organisation har musklerna som kan ge dem det stödet. Vi hoppas därför att de andra partierna vill ställa sig bakom vårt yrkande i Grundskolenämnden om att säkerställa att alla rektorer och skolor har tillgång till kompetens för att stärka dem i deras jämställdhetsarbete.

Vi är GBG

  Vi är GBG

   Annons

   18+ Spela ansvarsfullt stodlinjen.se

   Hämta casinobonusar hos SveaCasino.se