"I dag är en dag för att minnas det som aldrig får glömmas", skriver Ann-Sofie Hermansson om den internationella minnesdagen för Förintelsens offer, 27 januari. Foto: Markus Andersson/Mostphotos

DEBATT: "Antisemitismen måste stoppas"

I dag, söndag 27 januari, är det den internationella minnesdagen för Förintelsens offer. Det är en dag för att minnas det som aldrig får glömmas. Det är en dag för att hedra de som drabbades då. Och det är en dag för att värdera hur nuläget ser ut när det gäller antisemitism och andra former av extremism.

  • Publicerad 12:15, 27 jan 2019

Det här är en debattartikel/insändare på GöteborgDirekt. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

När jag tittar på trender och tendenser i det svenska samhället måste jag säga att jag blir bekymrad. Antisemitismen förefaller växa på flera fronter: från högerkanten, från vänsterkanten och från religiöst håll. En Eurobarometer-undersökning som presenterades tidigare i veckan bekräftar att många svenskar uppfattar utvecklingen på detta sätt. Hela 73 procent av svenskarna, vilket är den klart högsta siffran i EU, upplever att antisemitismen ökat de senaste 5 åren.

Detta är naturligtvis mycket allvarligt. Det handlar om en negativ spiral som vi alla måste ta ansvar för att vända. För att komma framåt i arbetet mot antisemitismen behöver det tas ett rejält helhetsgrepp. Demokratin – inklusive grundläggande fri- och rättigheter – måste försvara mot alla former av extremism. När antisemitismen nu kommer från flera håll är det nödvändigt att stå upp åt flera håll.

Förra året fattades beslut om ett åtgärdspaket inom Göteborgs Stad för att stärka arbetet mot antisemitism och annan extremism. De insatserna ska snart börja genomföras. Åtgärdspaketet innehåller tre viktiga spår:

- Att göra mer i skolan. Lärare och rektorer ska få ökad kunskap och bättre verktyg för att kunna ta svåra samtal, hantera konflikter samt bemöta intolerans och antidemokratiska yttringar.

- Att hålla liv i avgörande erfarenheter och historia. Den Judiska Församlingen ska ges stöd för sitt utåtriktade arbete. Det är viktigt för att föra berättelserna om Förintelsen vidare.

- Att understödja den interreligiösa förståelsen. Genom överbryggande dialog och aktiviteter går det att successivt skapa en grundläggande och ömsesidig tolerans.

Till detta behöver bl a läggas viktiga satsningar på den nationella nivån: att öka resurserna till polis och säkerhetspolis, att se över aktuell lagstiftning, att utveckla insatserna mot hatbrott, att stödja goda krafter inom föreningsliv och religion, att främja arbetet mot radikalisering och för avhoppare samt att förhindra att extremister tillskansar sig offentliga medel.

Den nya regeringsförklaringen sätter rätt ton för de fortsatta nationella åtgärderna. Det är bl a så att Sverige år 2020 ska stå värd för en internationell konferens om hågkomst av Förintelsen och att ett nytt museum ska skapas för att minnet av Förintelsen ska bevaras och föras vidare.

Att sätta stopp för antisemitismen är en avgörande uppgift i varje civiliserat samhälle. Därför är det i Sverige mycket hög tid för en samlad och gemensam demokratisk motoffensiv. Att inte agera kraftfullt vore helt orimligt. För, som Daniel Barenboim träffsäkert uttryckt det: “Anti-Semitism has no historical, political and certainly no philosophical origins. Anti-Semitism is a disease.”

Vi är GBG