Foto: Monkey Business Images

DEBATT: "Brist på tandsköterskor i regionen påverkar vården"

Brist tandsköterskor i regionen riskerar påverka vården. Det konstaterar Jonas Ericsson, ordförande Vision Västra Götalandsregionen, i ett debattinlägg.

  • Publicerad 10:00, 13 aug 2018

Det här är en debattartikel/insändare på GöteborgDirekt. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Det är brist på tandsköterskor i princip i hela Sverige. Bristen på tandsköterskor och tandhygienister gör det svårt att bedriva en effektiv vård, enligt Bent Petersen, Sveriges folktandvårdsförening.

Vision befarar att bristen på tandsköterskor kommer att leda till att fler tandläkare, även i Västra Götaland låter outbildad personal utföra tandsköterskornas uppgifter. På flera håll i landet är vi där redan. I bland annat Gävle, försöker tandvården lösa den akuta bristen på tandsköterskor genom att låta outbildad personal bl.a. sterilisera instrument.

Vision vill varna för en sådan utveckling där vi att patientsäkerheten riskeras om man låter personal utan utbildning utföra ett arbete som kräver 1,5 års kvalificerad Yrkeshögskola.

Christin Ljungberg, tandsköterska berättar

I vårt yrke innebär det att jobba i team där vi är en viktig del av patientens behandling. Tandläkarens förlängda arm. Förutom det som ingår i grundutbildningen såsom bedövning, röntgen med mera underlättar tandsköterskan för tandläkaren med att ta avtryck, utföra förebyggande tandvård, tillvänjning för patienter med tandvårdsrädsla. Munhälsobedömningar på de små barnen 1-2 år gamla. Vi är delaktiga i hela processen runt patienten i ett samarbete med tandläkaren och tandhygienisten.

På kliniken har man som tandsköterska även kompetens i sin utbildning om smittorisker, kunskap hur man hanterar höggradigt rent, sterilt gods. Det arbetet är mer än någonsin viktigt idag.

Tandsköterskans arbetsuppgifter mångfacetterade och förutom tandvårdsuppgifter ingår administrativt arbete med datahantering, planering i tidbok för patientverksamhet, receptionsarbete och en del tandsköterskor beställer även material.

Vision anser att tandsköterskans roll i den svenska tandvården är central.

Utbildningen måste leva upp till de krav och förväntningar som finns på tandsköterskans arbetsuppgifter idag och i framtiden, utbildningsansvariga måste också se till gruppens stora pensionsavgångar i nära framtid och ta höjd för detta i planeringen. Försörjningen av välutbildade tandsköterskor är ett samhällsansvar och en patientsäkerhetsfråga.

Arbetsgivaren måste också höja statusen och arbeta med en god lönebildning för att locka fler till yrket.