Lena Malm (S), pekar på vikten av en genomgående järnväg i Göteborg. Foto: photodroid.se

DEBATT: Därför behövs en genomgående järnväg i Göteborg

Lena Malm (S), andre vice ordförande i Kollektivtrafiknämnden i Västra Götalandsregionen och ledamot Trafiknämnden i Göteborg, svarar nu signaturen ”Hisings-Bo” och bemöter hans påstående att ”makten är viktigare i Göteborg än att värna om stadens bästa”.

  • Publicerad 09:15, 7 mar 2018

Det här är en debattartikel/insändare på GöteborgDirekt. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

LÄS MER: "Makt är viktigare än att värna om stadens bästa"

Förändring är svår och för politikens del är det viktigt att kunna förklara varför vissa beslut tagits. Västlänken är ett sådant beslut som skapat mycket oro hos medborgarna. Men det är min fasta övertygelse att infrastruktur måste gå hand i hand med befolkningsutveckling.

Trafiken måste kunna flyta på och människor måste kunna lita på kollektivtrafiken. För majoriteten av politikerna i Göteborgs stad och i Västra Götalandsregionen är det ett viktigt mål att knyta ihop våra orter bättre. Vi vill att fler ska kunna välja att resa med tåg för att enkelt ta sig vidare inom stadstrafiken. Det är särskilt viktigt att öka möjligheten att kunna resa med pendeltåg för jobb och studier.

Vi vet att det inte går att öka befolkningen i Göteborgsregionen ifall det innebär att fler tar bilen på morgonen. Våra vägar är redan idag hårt belastade. Fler bilar i trafiken innebär ökad trängsel på infartsvägarna och det ger även stora effekter för miljön i Göteborg. Tvärtom finns det istället ett starkt behov samt politiskt stöd för att minska andelen biltrafik till och från Göteborg.

För att kunna erbjuda fler att pendla till jobb och studier, måste vi kunna erbjuda fler och tätare tågturer, särskilt morgnar och eftermiddagar. Idag klarar inte Centralstationen ökad trafik då kapaciteten där inte räcker till. Därför behövs en genomgående järnväg i Göteborg och lösningen som valts är en tågtunnel, Västlänken. Beslut om Västlänken har tagits av både Allians-regeringen och den nuvarande (S)(MP)-regeringen som gett trafikverket uppdraget att bygga Västlänken. Ska staden kunna växa måste vi kunna öka pendeltågstrafiken till och från Göteborg.

Då är Västlänken helt avgörande att den byggs. För vi värnar om stadens bästa. En ny tågtunnel under staden innebär att 100 000 boende och 130 000 arbetande kommer att få gång- och cykelavstånd till pendeltåg inom centrala Göteborg. Det är ett viktigt mål för mig.

Det är en stor majoritet av partierna i Göteborgs kommunfullmäktige och det är nästan samtliga partier i regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen som står bakom Västlänken. Och vi är överens om behovet av en bra infrastruktur oavsett vilka partier som just nu styr och har makten i dessa politiska församlingar. Vi är dessutom alla överens om att det är viktigt att ha breda överenskommelser när det handlar om långsiktiga satsningar.

Avsändaren ”Hisings-Bo” påstår, att ”makten är viktigare i Göteborg än att värna om stadens bästa”. Jag kan bara konstatera att även partier som är i opposition har ställt sig bakom den utpekade utveckligen av kollektivtrafik och tågresandet.

Om kommentarer på denna sajt

Hej! Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter men tänk på att det bästa sättet att hitta läsare är att hålla sig kort och koncis, med en god ton. Glöm inte att dela alla artiklar du kommenterat – för ännu mer debatt!

Comments powered by Disqus.

Vi är GBG

    Vi är GBG