BYGGLEKPLATS. Här finns verkstäder för snickeri, keramik och annan kreativ verksamhet där barn kan skapa fritt med hjälp av personalen. Foto: Bygglekplasen

DEBATT: De bemannade lekparkerna är viktiga

I samband med att parklekarna ska avvecklas vill personalen på de bemannade lekplatserna i Göteborg visa på mervärdet som parkleken innebär för barn och föräldrar. Här beskriver de det unika med varje plats.

  • Publicerad 13:41, 23 dec 2019

Det här är en debattartikel/insändare på GöteborgDirekt. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Med tanke på den senaste tidens diskussion kring de bemannade parklekarnas framtid, efter Alliansens budgetförslag om att park- och naturförvaltningen ska avveckla dessa, tänkte vi som arbetar i verksamheterna möjliggöra och förtydliga vad som förenar oss och vad som gör oss unika.

Det finns fem bemannade parklekar i Göteborg, var och en med sin egen prägel och funktion utifrån verksamhet och det geografiska området (se faktarutor nedan).

Att en parklek eller lekplats är bemannad gör enorm skillnad för så väl barn som vuxna. Det gör att platsen blir levande och skapar trygghet för en hel stad.

Att göra en sådan besparing som föreslås, skapar ett tomrum som riskerar fyllas av destruktivitet, mörker och utanförskap.

Vi som arbetar på parklekarna i Göteborg är stolta över vårt arbete och ser dagligen glädjen, kreativiteten och styrkan hos dem som besöker oss.

Avslutningsvis vill vi hänvisa till Barnkonventionen som från och med 1 januari 2020 blir lagstadgad; Artikel 3 och 31:

– Konventionsstaterna erkänner barnets rätt till vila och fritid, till lek och rekreation anpassad till barnets ålder och rätt att fritt delta i det kulturella och konstnärliga livet.

– Konventionsstaterna ska respektera och främja barnets rätt att till fullo delta i det kulturella och konstnärliga livet och ska uppmuntra tillhandahållandet av lämpliga och lika möjligheter till kulturell och konstnärlig verksamhet samt till rekreations och fritidsverksamhet.

Plikta Parklek i Slottsskogen

Plikta Parklek ligger i Slottsskogen och är Göteborgs första utflyktslekplats. Parkleken är bemannad alla dagar i veckan förutom storhelger.
Personalen har ett delat uppdrag, en pedagogisk del på vardagseftermiddagarna då personalen leder en öppen fritidsverksamhet med olika teman för barn och unga i åldrarna 6-16 år. Det är till största del Pliktas besökare som planerar vilka aktiviteter som skall genomföras. Personalen arbetar strukturerat och målmedvetet med delaktighet och inflytande, de är ”dörröppnare” till olika aktiviteter och förhoppningsvis nya intressen. Personalen lägger också stor vikt vid att ge barn och ungdomar en meningsfull fritid, inte minst under skolloven.

På Parkleken arbetar utbildade pedagoger som känner glädje och stolthet för verksamheten. Personalen är trygga vuxna som alltid ser till barnens bästa och arbetar aktivt med barnperspektiv, tillgänglighet och inkludering där alla ska känna sig välkomna.
Den andra delen är servicedelen där vi svarar på frågor, hjälper och servar parkens besökare. Vi tänder en grill där vi erbjuder korvmellanmål att köpa om en inte har med eget att grilla. Grillen är tänd mellan 12:00-15:00 varje dag parken är bemannad. Vi tar även ut lekredskap och cyklar samt att vi hjälper till där det behövs.

Parkleken finns till för att inspirera till lek och rörelse. Hav är parklekens tema och vi har ett nära samarbete med slottsskogens djurvårdare i form av djurkurser och djurbesök på Parkleken.
Vi samarbetar med föreningar, organisationer och olika aktörer inom staden där vi vill visa på en bredd av fritidsaktiviteter. Vi ansvar även för Fritidbanken Slottsskogen där vi lånar ut begagnade fritidsartiklar utan kostnad i upptill två veckor. Fritidsbanken bemannas av Pliktas personal, föreningar eller gymnasieungdomar.

Vår vision är: Ett Plikta för alla!

Visa merVisa mindre

Actionpark

Sedan 2011 har Actionpark varit bemannad den ljusare delen av året. Beslutet kom som ett resultat av att den nyanlagda skejtparken blivit en otrygg plats och ett tillhåll för kriminalitet och droger. Planen var att personal på plats kunde motverka den utvecklingen, och så har det också blivit. Genom sin närvaro och genom den ständiga viljan att utveckla verksamheten och platsen har personalen skapat en oas av trygghet i ett annars relativt utsatt område. Åkare, föräldrar, boende i området och polisen hör till dem som under åren på olika sätt uttryckt sin uppskattning av verksamheten.

Förutom den rent trygghetsskapande rollen har verksamheten i parken flera andra positiva effekter; sommarjobben i parken skapar en språngbräda för unga in i arbetslivet, den kostnadsfria verksamheten öppnar för alla att delta oavsett ekonomiska förutsättningar - vilket stödjer Göteborgs Stad arbete med en jämlik stad.

Personalens medvetna fokus på och ständiga arbete med jämlikhet och allas lika värde, motverkar gruppmentalitet och konflikter. Det pågår dessutom ständiga tankar kring hur man kan bredda och utveckla verksamheten. Parallellt med det här arbetet har personalen lyckats behålla parkens varumärke inom skejtvärlden, bland annat med den årligen återkommande skejttävlingen Gothenburg Bowl Games, som lockar både lokala och internationella tävlingsdeltagare.
 

Visa merVisa mindre

Bygglekplatsen

Bygglekplatsen är en bemannad parklek för barn och unga med fokus på bygglek, slöjd, hantverk och lek. Parkstugan ligger i Långströmsparken i Biskopsgården och är utrustad med verkstäder för snickeri, keramik och annan kreativ verksamhet där barn kan skapa fritt.

Odling med barnen sker i ett pedagogiskt syfte och besökarna hjälper också till med att utveckla och bygga ut så väl verksamheten som lekparken. Verksamheten är en så kallad öppen verksamhet vilket innebär att den är helt kostnadsfri och att barn och vuxna kan besöka

Bygglekplatsen fritt under öppettiderna. Detta skapar tillgänglighet, integration, trygghet och jämlikhet då besökarna består av barn, ungdomar och familjer från närområdet men även besökare från olika delar både inom och utanför Göteborg som tack vare Bygglekplatsen kommer till ett område som många annars inte skulle besöka.
I parkstugan finns även ett kommunalt bibliotek som är bemannat en dag i veckan men har öppet alla dagar Bygglekplatsen har öppet.

POP UP bygglek är Bygglekplatsens mobila verksamhet, en skåpbil, som åker runt till flera platser i Göteborgs Stad. Här finns möjlighet för barn att skapa med olika material och riktiga verktyg och på plats finns pedagoger som kan instruera och inspirera. POP UP bygglek har även ett nära samarbete med de andra bemannade parklekarna och erbjuder bygglek i Positivparken, Plikta, Hammarkullen och Actionparken.

Personalen är utbildade fritidsledare och barnkulturdesigners med olika erfarenheter och kompetens av kreativt och skapande arbete. Utan bemanning är Bygglekplatsen inte möjlig. Det är personalen och handledd verksamhet som särskiljer sig från en ”vanlig” obemannad lekplats. Bygglekplatsen är en generationsöverskridande och social mötesplats med stort
fokus på barnperspektiv. Det är också en plats där barn utmanas och uppmanas att utveckla sin riskbedömning och sina motoriska förmågor

Visa merVisa mindre

Positivparken

Positivet är en öppen fritidsverksamhet som ligger i Positivparken i Frölunda och är en av Göteborgs utflyktslekplatser. Parken byggdes ur ett trygghetsperspektiv och fungerar som navet kring mycket av det som händer i stadsdelen. Personalen är relationsskapare och sammanför barn, vuxna och äldre genom att hålla i aktiviteter, låna ut redskap och att svara på frågor. Alla arrangemang och aktiviteter är kostnadsfria. Syftet och målsättningen med Positivet är en generationsöverskridande mötesplats och en park för alla, där målgruppen sträcker sig från 0-100 år.

Hade parken inte varit bemannad hade det inte varit en lika trygg och tillgänglig plats.
Positivparken består av en utomhusdel med lekplats, parkour, boulebana och en grill som tänds dagligen. I parken ligger även parkstugan där besökarna kan komma in och värma sig,
ha tillgång till kök och köksredskap, ett bibliotek och skapande verksamhet. Parkstugan används som en kreativ och lugn zon medan utomhusdelen erbjuder fri lek och aktivitet. Positivet besöks både under skoltid av skolklasser, förskolor och dagbarnvårdare och efter skoltid av barn i närområdet som kommer själva. Även föräldrar och vårdnadshavare tar stort ansvar för platsen vilket gör att många känner sig delaktiga i Positivet och på så sätt skapas trygghet då det är en plats med liv och rörelse.

Under vår och sommarhalvåret anordnas aktiviteter och evenemang av både Positivets personal och besökare men också av utomstående aktörer som Positivparken samarbetar med. Välkända evenemang som Positivdagen, filtloppisar och midsommarfirande är ett fåtal av många välbesökta arrangemang som anordnas i samverkan med bland andra Frölunda Kulturhus, Kulturskolan, biblioteket, Hälsoteket och Fritidsbanken. Även musik och teaterarrangemang är återkommande inslag i sommarprogrammet som Positivet är en del av då musiker i närområdet kommer och spelar och för samman besökarna.

Visa merVisa mindre

Hammarkullens parklek - ska finnas kvar

Hammarkullens Parklek har blivit en träffpunkt för många människor i Hammarkullen. Dels förskolor som nyttjar parken som ett utflyktsmål. På deras gårdar är det trångt pga. stora barngrupper och här i parken kan de låna cyklar och andra lekredskap och barnen får en stor härlig yta att leka på som är väldigt uppskattad. Likaså med skolklasser och fritidsgrupper, som antingen kommer och tar sin rast under skoldagen här eller tillbringar fritidseftermiddagarna här. Även föräldralediga besöker parkleken dagligen, med barn i spridda åldrar.

På parkleken kan föräldrar träffas med sina småbarn, samtidigt som de äldre syskonen i skolåldern passar på att leka och träffa sina vänner. Men de flesta av våra besökare på eftermiddagarna är barn i skolåldern, som kommer utan föräldrar. Dessa barn har inte fritidsplats och de finner en meningsfull fritid hos oss. Många barn är trångbodda och de har svårt att ta hem kompisar för att leka, så parkleken fyller en viktig social funktion. Att det finns vuxna på plats är också viktigt för barn och föräldrar ur trygghetsperspektivet.

Det är väl känt att flera av barnen som besöker parkleken inte skulle få gå till parken om inte personal vore på plats. Föräldrarna är ofta upptagna med småsyskon och har inte alltid möjlighet att följa med barnen ut. Att personal finns på plats och kan kontakta föräldrarna om det skulle vara något, eller de kontaktar Parkleken, gör stor skillnad för tryggheten.
Hammarkullens Parklek erbjuder aktiviteter som skulle förvinna om verksamheten försvann. Under hela veckan avlöser aktiviteterna varandramed allt från pyssel och bakning till fotboll och basket eller så kommer folktandvården och informerar. Ibland anordnas ponnyridning och andra workshops som till exempel trummor och cirkus.

Många av parklekens besökare åker inte utanför Hammarkullen under varken helger eller lov. Detta betyder alltså att deras liv blir väldigt begränsade, men Parkleken gör skillnad i deras liv och inför deras framtid att upptäcka och få delta i meningsfulla aktiviteter på sin fritid. Detta främjar på lång sikt även folkhälsan.

Visa merVisa mindre

Trafiken – minut för minut

KONSUMENT GÖTEBORG

Vad gäller när flygbolaget ställer in min planerade resa?

Konsument. Måste jag betala ersättning för leveranshinder och hyra, vad är Konsumentverket och vad är konsumentvägledningen egentligen och vad gäller när flygbolaget ställer in min planerade resa? Konsumentrådgivare Cassandra Larsson reder ut. söndag 24/5 12:00

DEBATT

"För oss är det tydligt – välfärden måste sättas först"

Debatt Socialdemokraterna Välfärdsarbetarna utför några av de allra viktigaste arbetsuppgifterna vi har i samhället. De tar hand om våra barn och äldre, vårdar de sjuka och utbildar de unga. torsdag 2/7 10:21

KRÖNIKOR

Tjulander: Göteborg Direkt går på sommarlov

Krönika När vi skålade in det nya året hade väl ingen kunnat ana vilken vår och sommar vi stod inför. Året som skulle bli det bästa... fredag 10/7 14:08

QUIZ

Quiz: Vad kan du om din snart 400-åriga stad?

Firar 399 år i dag Idag är det ett år kvar till det stora 400-årsjubiléet för vår stad. Men vem grundade då Göteborg? Och hur gammal är egentligen Götaälvbron? I det här quizet kan du utmana dina Göteborgskunskaper.torsdag 4/6 15:11