DEBATT: Det handlar om vilket samhälle vi vill ha i framtiden

Lena Malm (S), 2:e vice ordförande, Kollektivtrafiknämnden i Västra Götalandsregionenoch ledamot i Trafiknämnden i Göteborg ger signaturen "Hisings-Bo" svar på tal.

  • Publicerad 09:15, 19 mar 2018

Det här är en debattartikel/insändare på GöteborgDirekt. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Jag har nu haft några reprikväxlingar med signaturen ”Hisings-Bo”. Jag uppskattar att frågan om Västlänken blir riktigt genomlyst. När jag läser ”Hisings-Bo:s” inlägg om Västlänken så kan jag konstatera två saker:

* ”Hisings-Bo” är överens med mig om att en tågtunnel kan vara bra, men har en annan bild av var och hur den ska dras.

* Vi är överens om att kollektivtrafiken behöver byggas ut, men har olika uppfattning om vad som behövs för att klara denna utbyggnad.

LADDA NER VÅR APP: Iphone Android

”Hisings-Bo” efterfrågar fakta som stödjer min uppfattning varför Västlänken är nödvändig och jag vill därför nämnda några.

För knappt ett år sedan blev vi över en miljon invånare i göteborgsregionen. Göteborg med omnejd växer i rasande fart. Det gör, förutom att det byggs en stor mängd bostäder, att fler reser med kollektivtrafiken. Västtrafik redovisar att det är tågresandet som står för den största ökningen, 35 procent den senaste 5-årsperioden. Bara förra året ökade tågresandet med hela 19 procent. 2017 ökade resandet med 7 procent i Göteborgsregionen. Spårvagnstrafiken inom Göteborg stod för en stor del av resandeökningen, 6 procent. Det är här i Göteborgsregionen ökningen sker. Allt fler reser med tåg, buss, spårvagn samt båt och beräknas fortsätta så. 80 procent av all kollektivtrafikåkande sker i Göteborg med omnejd.

När resandet ökar med tåg till och från Göteborg behöver naturligtvis dessa resenärer få plats på tågen. Därför köps det in nya tåg för att kunna öka turerna i högtrafik. Det är ju sedan länge konstaterat att det inte får plats fler tåg på Centralstationen. Det tror jag ingen ifrågasätter. Det har heller inte GP gjort, som just nu granskar Västlänken. GP har däremot granskat den kapacitetsökning som Västlänken bedöms ge. I den pågående artikelserien har GP hittills glömt det allra viktigaste, det vill säga nyttan med Västlänken i ett långsiktigt perspektiv. Det handlar egentligen om vilket samhälle vi vill ha i framtiden och vilken roll järnvägen har i denna samhällsutveckling.

I Målbild tåg, som är framtagen av Västra Götalandsregionen, pekas behovet ut för år 2028 att vara 14 tåg/timma i högtrafik via Västlänken.  Det är 5 år sedan Målbild tåg 2035 fastställdes. Nu vet vi att resandet ökar mer än prognoserna. Därför ska Västra Götalandsregionen ta fram nytt underlag och prioritera vilken trafikering, som ger störst nytta, när Västlänken står färdig. Och senare i vår kommer vi också ha fått besked från regeringen ifall en ny järnväg mellan Göteborg-Borås snart blir av.

Vi måste då vara medvetna om att en ny järnväg mellan Göteborg och Borås via Landvetter flygplats förutsätter att Västlänken finns på plats!

Avslutningsvis vill jag dock säga att det är oerhört trist att du som anonym skribent, i en seriös och viktig debatt, väljer att släng ur sig falska påståenden om Göteborgs tidigare KS-ordförande. När förstärkningsalternativet utreddes och valdes bort skedde det efter att Banverkets underlag varit ute på remiss hos Göteborgs stad, kranskommuner i Göteborgsregionen, samt hos Västtrafik och Västra Götalandsregionen och hos många fler instanser. I Banverkets utredning beskrevs Västlänken med sex möjliga stationslägen; i närheten av Järntorget, Sahlgrenska, Chalmers, Elisedal, Hagakyrkan/Handelshögskolan och Korsvägen/Götaplatsen. Och sen valde man, förutom en station vid Centralstationen, att förorda den två sista stationslägena vid Haga och Korsvägen.

Tågtrafikens styrka är snabbhet, hög kapacitet, hög komfort och är bra för miljön. Att satsa på effektiv tågtrafik är också att satsa på framtida generationer och ger näringslivet möjlighet att klara sitt behov av kompetensförsörjning genom att en större marknadsregionen skapas. Därför behöver vi fortsätta att utveckla järnvägen i hela Västra Götaland, inte minst till och från Göteborg.

Läs också: Makt är viktigare än att värna om stadens bästa

Läs också: Därför behövs en genomgående järnväg i Göteborg

Läs också: Vad ska man skylla på när det gäller Västlänken?

Om kommentarer på denna sajt

Hej! Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter men tänk på att det bästa sättet att hitta läsare är att hålla sig kort och koncis, med en god ton. Glöm inte att dela alla artiklar du kommenterat – för ännu mer debatt!

Comments powered by Disqus.

Trafiken – minut för minut

Vi är GBG