DEBATT. Vänsterpartiet vill utveckla Barn- och Ungdomspsykiatrin i enlighet med barn och ungdomars rätt till god vård och med en lyhördhet för personalens kunskap och erfarenheter. Foto: Mostphotos

DEBATT: "En efter en utarmas viktiga verksamheter"

Artikelförfattarna slår ned på en, enligt dem, allt för slimmad blågrön budget som tvingar viktiga verksamheter riktade till barn och ungdomar att lägga ned.

  • Publicerad 14:00, 27 sep 2019

Det här är en debattartikel/insändare på GöteborgDirekt. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

LADDA NER VÅR APP: Iphone Android

Vi ser med bestörtning de verkningar den blågröna slimmade budgeten orsakar. En efter en nedmonteras eller utarmas viktiga verksamheter riktade till barn, ungdomar och deras anhöriga. Barn- och Ungdomspsykiatriska (BUP) och Barn- och Ungdomsmedicinska (BUM) mottagningar läggs ner tvärt emot befolkningsbehovet och alla riskanalyser. Pressade tjänstepersoner försöker hitta lösningar och tillsätter arbetsgrupper som ska hitta på nya arbetssätt och hoppas att digitaliseringen ska kunna kompensera neddragningarna. Detta alltså INNAN digitala lösningar och andra arbetssätt kommit på plats.

Saker måste alltid ses i sitt sammanhang och vi ser det som händer nu som extra olämpligt utifrån fyra anledningar:

Den psykiska ohälsan hos barn och unga ökar

Många kommuner i regionen monterar just nu ner sitt förebyggande arbete.

Utbyggnaden av den första linjen för barn och ungas psykiska hälsa har bara påbörjats och är långt ifrån utbyggd.

Det pågår ett utvecklingsuppdrag kring barn och ungas hälsa och sjukvård och det har bara påbörjats.

Vänsterpartiet i Västra Götalandsregionen arbetar därför för en utveckling och förstärkning av barn- och ungdomssjukvården. Vi ser det exempelvis som mycket positivt att man inom BUP-kliniker i regionen vill anpassa sin verksamhet efter nya mer effektiva metoder. Det innebär att barn med allvarlig psykisk ohälsa kommer få bättre tillgång till hjälp genom gruppverksamheter, internetbaserade behandlingar och mobila team med mera.

Alla förändringar innebär att gammalt måste fasas ut och vi ser med tillförsikt på att personalen inom verksamheten också själva vill driva utvecklingen av verksamheten i rätt riktning. När verksamhetsledningar på regionens olika sjukhus pressas att dra ner på specialistnivån innan det nya kommit på plats blir det förödande för de barn och unga som behöver hjälp. Vi ser som nödvändigt att det nya fasas in parallellt med att de nuvarande verksamheterna varsamt för över sina resurser. Inte som nu, att de traditionella verksamheterna läggs ner innan de nya kommit på plats!

Vänsterpartiet vill utveckla Barn- och Ungdomspsykiatrin i enlighet med barn och ungdomars rätt till god vård och med en lyhördhet för personalens kunskap och erfarenheter. Vi vill ge personalen bättre anställningsvillkor och stärka sjukhusen genom större budget. All kunskap och engagemang som finns hos personalen stärker vår förvissning om att det går att skapa goda förutsättningar för barn och ungdomar med psykisk ohälsa i Västra Götalandsregionen.

Vi anser den nedmonteringen som det blågröna styrets alltför tama sjukvårdsbudget leder till är förödande. Vår budget hade gett mer resurser till vården. Nästa år blir barnkonventionen lag så låt oss redan nu leva upp till att alla barn får sina rättigheter tillgodosedda!

FLER DEBATTARTIKLAR HITTAR DU HÄR.

Trafiken – minut för minut

DEBATT

"Vi har ett välfärdsnödläge"

DEBATT Satsa på primärvården och förbättra villkoren för sjukhuspersonalen är två punkter som Vänsterpartiets Eva Olofsson, Carina Örgård och Jan Alexandersson tycker bör prioriteras i regionen.torsdag 16/1 11:36

QUIZ

QUIZ: Vad betyder nyorden?

35 ord har skapats eller blivit vanligare under 2019 Animoji, deepfake, popcornhjärna och dra åt helvete-kapital är exempel på ord i Språkrådets nyordslista för 2019. Men vet du vad orden betyder?fredag 27/12 11:57