VÅR VACKRA SKÄRGÅRD. Boende i Göteborgs skärgård fick några veckor över jul och nyår för att svara på försvarsmaktens utredning om militärövningar i sitt boendeområde. Försvarsmakten å sin sida, fick obegränsat med tid. Foto: Skärgårdsuppropet

Debatt: Finns det likhet inför lagen?

Tillämpar Miljödepartementet likhet inför lagen? Det frågar sig Birgitta Hultqvist, Gill Widell och Klas Ålander i en debattartikel om militärövningar i skärgården.

  • Publicerad 16:39, 8 jan 2018

Det här är en debattartikel/insändare på GöteborgDirekt. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Boende i Göteborgs skärgård fick några veckor nu över jul och nyår för att svara på försvarsmaktens utredning om militärövningar i det som är vårt boendeområde. Försvarsmakten fick obegränsat med tid till att komma in med sitt yttrande och det tog 8,5 månader för dem att svara. Vi frågar oss om Miljödepartementet tillämpar likhet inför lagen?

Försvarsmakten lämnade för sju år sedan in en ansökan om att kraftigt utöka militär verksamhet för nationella och internationella övningar i Göteborgs södra skärgård. Ansökan hade stora brister, och de boende, Göteborgs Stad och andra har överklagat ärendet och påtalat bristerna. Ärendet har passerat Länsstyrelsen, Mark- och miljödomstolen och sedan gått till Regeringen som har berett det i snart sex år.

Miljödepartementet handlägger ärendet och begärde tidigt i våras in kompletteringar från Försvarsmakten. Försvarsmakten, som klagat på att ärendet tar för lång tid, tog från mars till november på sig att svara på de fem frågorna. Kompletteringarna är omfattande men tyvärr fortfarande bristfälliga.

Vill ha fler övningar

Brevet från Miljödepartementet kom 5 december och vi uppmanas att svara senast 5 januari, cirka 15 arbetsdagar. Detta gäller de boende men även myndigheter som Göteborgs stad, Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten.

Frågan handlar om att Försvarsmakten vill genomföra drastiska ökningar av sina övningar, med upp till tio gånger så mycket ammunition som tidigare. Det gäller nationella och internationella övningar i en skärgård som är en stadsdel i Göteborg. Här bor 5000 människor på vintern och 20000 under sommarhalvåret. Öarna, varav de större är Styrsö, Brännö, Donsö och Vrångö ligger cirka 15 km från stans centrum. Här vill militären öva 115 dagar och 45 nätter per år, och skjuta motsvarande var sjätte sekund. Påverkan på natur, boende och verksamheter blir stor.

Eftersträvar balans

Vi eftersträvar en balans mellan riksintressena och ett gott förhållande mellan Försvarsmakten och oss boende, men det kräver att Miljödepartementet säkerställer en rättssäker process.

Om kommentarer på denna sajt

Hej! Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter men tänk på att det bästa sättet att hitta läsare är att hålla sig kort och koncis, med en god ton. Glöm inte att dela alla artiklar du kommenterat – för ännu mer debatt!

Comments powered by Disqus.

Vi är GBG