VIKTIGT BOENDE. ”Boendet är en mycket viktig del i våra liv. Det skall inte ha någon betydelse om du hyr eller äger”, anser insändarskribeten. Foto: illustration: White arkitekter

Debatt: Gemenskap i framtidens boende

Debattören Ulf Granath efterlyser en folkrörelse för att uppnå det ideala i svensk bostadspolitik, oavsett hur man bor eller var. Håller du med?

  • Publicerad 15:00, 21 nov 2017

Det här är en debattartikel/insändare på GöteborgDirekt. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Bostad och bostadspolitik är alltid en aktuell och intressant sak att prata om, debattera och att få ha olika uppfattningar om. Vi måste engagera oss mer i detta så viktiga. Det skall inte ha någon betydelse om du hyr eller äger. Det är heller inte bara vissa som arkitekter, fastighetsägare eller politiker som skall styra detta. Det är vi alla tillsammans. Vi måste också våga gå utanför de så kallade ramarna. Vi skall ha en bred uppfattning och stora möjligheter att kunna påverka. Vi skall utveckla detta tillsammans och ha hög tolerans. Vi skall skapa gemenskap och att kunna umgås tillsammans. Vi skall inte bygga in något vi och dom, utan alla skall ha lika värde.

Det går att göra mycket för att stärka de boendes inflytande. Det är och skall vara vi boende som skapar villkoren. Vi boende är en stark kraft i Sverige. Vi skall konkretisera våra idéer. Hur skall våra bostadsområden se ut? Hur skall ytorna disponeras i våra lägenheter? Hur skall områdena se ut runt våra hus? Hur får vi det trivsamt för nu och i vårt framtida boende? Hur kan vi bygga miljösmart? Hur hög skall en hyra vara? Listan kan göras lång.

Boendet är en mycket viktig del i våra liv. För att klara av detta måste vi tänka i dessa frågor.

Viktigt med god människosyn

Det är alltså viktigt att vi har en god människosyn. Vi skall skapa en större framtidstro och det gör vi bland annat genom att vi tillsammans skapar en god bostadspolitik. Att äga eller hyra skall enligt min mening inte spela någon roll. Då behövs heller inte olika organisationer som försvårar idéerna om det goda boendet.

En organisation skall klara av att uppnå det ideala i svensk bostadspolitik, oavsett hur man bor eller var. Tanken är att börja med att skapa kontakter med personer som representerar de olika upplåtelseformerna, och få fram intresserade personer som ser möjligheterna i det trivsamma boendet.

Det måste vara högintressant att vara med från början och skapa något nytt. Organisationen skall vara partipolitisk obunden, det är en grundläggande förutsättning. Och till att börja med att vara en samarbetspartner och idéspruta, kunna påverka fastighetsägare, politiker och personer som jobbar med byggplaner med mera. Vi skall eftersträva att vara nära människorna. Likt en folkrörelse.

Om kommentarer på denna sajt

Hej! Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter men tänk på att det bästa sättet att hitta läsare är att hålla sig kort och koncis, med en god ton. Glöm inte att dela alla artiklar du kommenterat – för ännu mer debatt!

Comments powered by Disqus.

Vi är GBG