översvämningar. Klimatförändringarna innebär en fara för Göteborg, skriver Ulf Kamne (MP) vice ordförande i kommunstyrelsen i ett debattinlägg. Foto: Mostphotos

DEBATT: "Göteborg behöver skyddas mot översvämningar och höjda havsnivåer"

Klimatförändringarna innebär en fara för Göteborg. Miljöpartiet vill ta ytterligare steg för att skydda Göteborg mot klimathotet, särskilt vid älvkanterna och andra hotade områden i staden. Översvämningar kan leda till personligt lidande och mångmiljardbelopp i kostnader för samhället. Klimatet väntar inte, vi måste agera nu, skriver Ulf Kamne (MP) vice ordförande i kommunstyrelsen

  • Publicerad 10:40, 3 sep 2018

Det här är en debattartikel/insändare på GöteborgDirekt. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Sommarens värmebölja har visat oss vad extremväder kan innebära. Hur Göteborg kommer att drabbas av klimatförändringarna har undersökts i en risk- och sårbarhetsanalys av Göteborgs stad. Den visar att vii behöver ha en beredskap både för hetta och mer extrema skyfall. Göteborg arbetar just nu med att kartlägga översvämningsrisker. Där studeras hur högre vattenflöden, stormar och orkaner till ras och skred i klimatförändringarnas spår kan drabba olika delar av staden. Gator i Påvelund, Kungsladugård, Linnégatan och Centralen ligger i riskzonen för att svämmas över och trafiken till och från Sahlgrenska skulle riskera att lamslås av vattensamlingar.

Vi behöver förbereda staden inför ett förändrat klimat. Det handlar om att minska andelen hårdgjord yta i staden, exempelvis med översvämningsbara dammar, parker och naturområden. Det finns goda exempel från andra städer där man skapat gröna mötesplatser som vid skyfall även fungerar som skydd vid översvämning. Det kan också handla om att bygga barriärer och att ordna så kallade skyfallsleder, där vattnet leds bort den lämpligaste vägen för att inte skada viktiga samhällsfunktioner. Vi behöver också fortsätta att bygga bort de kombinerade system där dagvatten leds tillsammans med avloppsvattnet till Ryaverket. För att skapa hållbara lösningar krävs ett helhetsgrepp.

Att åtgärda skredriskerna längs Göta älv är en mycket viktig fråga för Göteborg, inte minst eftersom kommunen hämtar sitt dricksvatten från älven.

Vi vet att det krävs stora investeringar för att skydda våra städer. Men det blir dyrare om vi inte gör något.  Det är betydligt bättre att lägga pengar på att ordna skydd innan det blir översvämningar, än att stå med förstörda byggnader och infrastruktur och stora kostnader för återuppbyggnad. Sjuktransporter och färdtjänst som inte kommer fram.  

Vi behöver fortsätta arbetet med att minska vår klimatpåverkan. Samtidigt måste vi också förbereda staden inför ett förändrat klimat. Klimatet väntar inte, därför ska vi agera. Nu.

Trafiken – minut för minut

Vi är GBG

    Annons

    18+ Spela ansvarsfullt stodlinjen.se

    Hämta casinobonusar hos SveaCasino.se