Ann-Sofie Hermansson (S), Kommunstyrelsens ordförande och Marina Johansson (S), kommunalråd och ordförande i Social Resursnämnd. Foto: Socialdemokraterna

DEBATT: "Göteborg ska vara en trygg stad för alla"

Göteborgs stad har ett omfattande trygghetsarbete som metodiskt byggts upp under de senaste åren och gett goda resultat. Vi socialdemokrater vill utveckla och förstärka detta arbete ytterligare. Det är något vi kommer att fortsätta verka för även som opposition. Det finns nämligen en uppenbar risk att ett svagt borgerligt minoritetsstyre tappar bollen i trygghetsfrågorna. Det är inte acceptabelt och vi kommer göra allt vi kan för att förhindra att stadens goda trygghetsarbete faller isär, skriver Ann-Sofie Hermansson (S), Kommunstyrelsens ordförande och Marina Johansson (S), kommunalråd och ordförande i Social Resursnämnd i ett debattinlägg

  • Publicerad 10:00, 11 dec 2018

Det här är en debattartikel/insändare på GöteborgDirekt. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Göteborgs stad har ett omfattande trygghetsarbete som metodiskt byggts upp under de senaste åren och gett goda resultat. Vi socialdemokrater vill utveckla och förstärka detta arbete ytterligare. Det är något vi kommer att fortsätta verka för även som opposition. Det finns nämligen en uppenbar risk att ett svagt borgerligt minoritetsstyre tappar bollen i trygghetsfrågorna. Det är inte acceptabelt och vi kommer göra allt vi kan för att förhindra att stadens goda trygghetsarbete faller isär.

Trygghet är ett grundläggande behov för oss människor. Trygga människor mår bättre, både i själ och hjärta. Trygga människor vågar sträcka ut en hjälpande hand och ta ett större ansvar för vårt gemensamma samhälle. När man känner tillit till sina medmänniskor så vågar man säga ifrån och hjälpa till om någon råkar ut för något eller om någon beter sig illa mot någon annan. Trygghet är på det viset självförstärkande, precis som otryggheten. Det är därför oerhört viktigt att få igång positiva spiraler på trygghetsområdet och engagera alla goda krafter i gemensamma åtgärder.

Under senare år har vi byggt upp ett stort och starkt trygghetsarbete i Göteborg, som blivit ett nationellt föredöme. Kärnan i stadens satsningar är Trygg i Göteborg-modellen, som bygger på en nära samverkan mellan staden, polisen och lokalsamhället. Trygg i Göteborg-modellen startade först i Angered och har gett mycket goda resultat. Vi har sedan spridit modellen till alla andra stadsdelar. En avgörande del är den lokala förankringen. Det är därför vi har lokala trygghetssamordnare som stöttar arbetet, ser till att det genomförs regelbundna lokala trygghetsundersökningar och att polisen ger konkreta och tydliga medborgarlöften utifrån vad lokalsamhället upplever som mest prioriterat. Det kan handla om särskilda satsningar mot störande mopedåkning, fler fotpatrullerande poliser och riktade insatser mot narkotikabrott på utsatta platser.

Vi har stegvis byggt på det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet runt om i våra stadsdelar, bl.a. med lokala trygghetsvärdar som rör sig ute i offentliga miljöer. Systemet med trygghetsvärdar, som initierades av Framtiden, sker i samverkan med ideella krafter och bygger även det på lokal kunskap och engagemang. I många situationer är trygghetsvärdar en betydligt mer effektiv och rationell insats än externa ordningsvakter med begränsad lokal kunskap. Vi socialdemokrater gick därför till val på att utöka och förstärka satsningen på trygghetsvärdar i Göteborg och vi kommer att fortsätta arbeta för det i opposition.

I centrala staden har vi inlett en nära och välfungerande samverkan med fastighetsägare och ideell sektor för att lyfta tryggheten i centrum. Purple Flag-arbetet runt Nordstan är ett väldigt bra exempel på det. Brunnsparken kommer att genomgå en stor förändring för att stärka tryggheten och på sikt störa ut den narkotikahandel som förekommer där. Utöver dessa insatser behövs naturligtvis också fler poliser, vakter och kameraövervakning.

Det som är framgångsfaktorn för stadens trygghetsarbete är just en välstrukturerad och smidig samverkan. Det är inget som uppstår eller fortlever av sig självt utan det kräver en kontinuerligt hög arbetsinsats för att hålla levande. Vi vet att det finns en utbredd oro kring hur det svaga och oförberedda borgerliga minoritetsstyre som snart tillträder kommer att klara av detta. Alliansen har konsekvent valt att tiga om Trygg i Göteborg-modellen, den nämns inte med ett ord i deras budget eller i deras kommunikation utåt. Oavsett om det beror på okunskap eller ointresse så är det mycket illavarslande att Alliansen på det viset ignorerar stadens centrala trygghetsarbete. Det är respektlöst mot övriga parter samt mot alla vanliga, hederliga göteborgare som vill ha det tryggt och trevligt i sin stadsdel. Vi socialdemokrater kommer inte låta Trygg i Göteborg-modellen misskötas och falla isär, vi kommer att fortsätta punktmarkera Alliansen i trygghetsfrågan.

Göteborg ska vara en trygg stad för alla.

Trafiken – minut för minut

KONSUMENT GÖTEBORG

Vad gäller när flygbolaget ställer in min planerade resa?

Konsument. Måste jag betala ersättning för leveranshinder och hyra, vad är Konsumentverket och vad är konsumentvägledningen egentligen och vad gäller när flygbolaget ställer in min planerade resa? Konsumentrådgivare Cassandra Larsson reder ut. söndag 24/5 12:00

DEBATT

"För oss är det tydligt – välfärden måste sättas först"

Debatt Socialdemokraterna Välfärdsarbetarna utför några av de allra viktigaste arbetsuppgifterna vi har i samhället. De tar hand om våra barn och äldre, vårdar de sjuka och utbildar de unga. torsdag 2/7 10:21

KRÖNIKOR

Fransson: "En historisk höst väntar din lokaltidning"

Krönika Göteborg Direkts chefredaktör Joakim Fransson ser tillbaka på en tuff vår, men blickar samtidigt framåt mot en historisk höst.fredag 3/7 13:10

QUIZ

Quiz: Vad kan du om din snart 400-åriga stad?

Firar 399 år i dag Idag är det ett år kvar till det stora 400-årsjubiléet för vår stad. Men vem grundade då Göteborg? Och hur gammal är egentligen Götaälvbron? I det här quizet kan du utmana dina Göteborgskunskaper.torsdag 4/6 15:11