Överkörda. Vad är det egentligen Göteborgs stad har gett tillstånd till Önnered? Foto: AMA

Debatt: Göteborgs stad kör över sina invånare om Önneredsbodarna

Får en myndighet i en stad behandla medborgare så som i fallet med Önneredsbodarna? Det frågar sig signaturen AMA i en debattartikel.

  • Publicerad 09:30, 9 jan 2018

Det här är en debattartikel/insändare på GöteborgDirekt. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

I drygt tre års tid har planeringen om hyreshus vid Önneredsbodarna pågått. Trots protester av olika slag har bygglov för fyra stora byggnader gått igenom. Först ska bodarna rivas och närboende hyresgäster flyttas till baracker. Vi kringboende har inte fått info om byggstart. Och så plötsligt, utan någon som helst förvarning, börjar stora arbetsmaskiner gräva upp området intill. Fortfarande har inte en enda av oss kringboende fått veta något.

Detektivarbetet startar

Det arbete som nu sker är på en yta som aldrig varit med i synliga avtal. Säkerheten på gång- och cykelbanan utmed radhusen till Önneredskolan är starkt påverkad då cyklister och gångtrafikanter helt oskyddat tvingas samsas med olika tunga arbetsmaskiner och tunga transporter. Vi boende kontaktar Önneredskolan. Skolledningen vet ingenting om detta.

Boende tar kontakt

Ett antal personer på berörda myndigheter kontaktas av oss boende.

Byggföretaget Allfast/Önnereds Fastighets AB har lyckats få tillstånd utan att en enda boende i radhusen eller villorna närmast blivit underrättade. Så får vi fram skriftligt bevis på att stadsbyggnadskontoret kört över oss. De skriver att ”grannarna har blivit underrättade i god tid samt fått komma med synpunkter…” Men att inga synpunkter kommit in!

Får en myndighet i en stad behandla medborgare så här?

Arbetet fortgår

Arbete på platsen fortgår, inga skydd eller hänvisningar för gående eller cyklister finns, trots att det står klart i text att särskild hänsyn ska tas till dessa. Snart börjar en cirka två år lång byggperiod för de stora huskropparna. Hur ska vi då kunna röra oss säkert här, vuxna och barn i alla åldrar? Ingen säkerhetsbeskrivning finns heller här att läsa. Vi vill inte att en eventuell olycka ska behöva hända först.

Byggfirma och berörda myndigheter: Skärp er!

Om kommentarer på denna sajt

Hej! Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter men tänk på att det bästa sättet att hitta läsare är att hålla sig kort och koncis, med en god ton. Glöm inte att dela alla artiklar du kommenterat – för ännu mer debatt!

Comments powered by Disqus.

Vi är GBG