Ann-Sofie Hermansson (S) och Alfred Johansson (S) uppmärksammar i dag gymnasievalet i en debattartikel. Foto: Mostphotos/Pressbilder S

DEBATT: "Gymnasievalet uppdelning mellan vinnare och förlorare"

I dagarna har många ungdomar i Göteborg gjort sitt gymnasieval. Det är ett val som, om det svaga Allians-styret får bestämma, leder till en uppdelning mellan vinnare och förlorare. Vi kommer göra allt vi kan för att sätta stopp. Vårt mål är tydligt, alla gymnasieelever ska ges en schysst chans att klara av studierna och kunna lämna skolan med godkända betyg, skriver Ann-Sofie Hermansson (S), oppositionsråd och Alfred Johansson (S), gruppledare i Utbildningsnämnden.

  • Publicerad 10:38, 8 feb 2019

Det här är en debattartikel/insändare på GöteborgDirekt. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Att välja till gymnasiet är krångligt. Dels är utbudet stort, svåröverblickbart och ibland förvirrande. Dels är det inte lätt att som 16-åring veta exakt vad man vill, nu och i framtiden. Det är helt naturligt, och ofta sunt, att det man tycker om och vill göra i livet förändras i takt med att man i tonåren utvecklas som människa.

För oss är det givet att utforma och styra gymnasieskolan efter dessa förutsättningar. Alla elever behöver ges en schysst chans att på olika sätt ta sig fram till en gymnasieexamen. Medan de borgerliga föredrar eller accepterar en uppdelning mellan vinnare och förlorare är vi tydliga med att gymnasieskolan ska ha vinnare men inga förlorare. Det måste vara en skola utan återvändsgränder, inlåsningar, nitlotter eller andra förlustfällor. Även när vägen blir krokig ska den vara öppen och farbar.

Läs också: Hårda betyget: Fria skolvalet förstärker ojämlikhet

I nuläget ser vi fyra centrala punkter där de schyssta chanserna måste få gå före problematiska eller oklara borgerliga positioner.

Vi tycker att alla elever på yrkesutbildningarna ska kunna gå vidare till högre studier. Ingen ska få en dörr i ansiktet. Det ska bl a vara lätt att lägga till högskoleförberedande kurser. De borgerliga vill tvärtom att eleverna vid 16 år ska tvingas välja mellan att utbilda sig till ett yrke eller hålla öppet för framtida högskolestudier. Det är antingen eller som gäller. Detta menar vi är orimligt. Valet av program eller skola som 16-åring ska inte låsas för resten av livet.

Vi vill behålla det skarpa målet om att minst 50 procent av gymnasieeleverna ska gå i kommunal skola. Det vill inte de borgerliga. En hög kommunal andel - och därmed en lägre andel affärsdrivna verksamheter - säkerställer att alla elever får den utbildning de har rätt till. När den kommunala sidan har volymer och muskler går det som regel att göra mer för att de svaga eleverna inte ska bli förlorare. För att målet ska kunna nås krävs att kommunens skolor blir mer attraktiva. Förbättringar är nödvändiga. Detta kräver i sin tur en rejäl satsning på kunskapsfokus, kvalitet och på att bryta segregationen.

Vi vill se utökade insatser för att säkerställa att gymnasieskolan genomgående är en trygg miljö som ger alla i skolan lugn och ro Där hoppas vi få de borgerliga med oss. Ingen ska ha svårt att fullfölja sina studier för att klassrum, korridorer eller skolgårdar är stökiga. Trygghetskameror spelar en viktig roll i att förebygga och göra det enklare att utreda brottslighet. Vidare ska elever som på ett allvarligt sätt förstör för sina skolkamrater, personal och sig själva stängas av från skolan och få hjälp och stöd. De som stängs av under längre tid ska få aktiv vägledning så att de kan återkomma till skolan med framtidshopp och nya ambitioner. Skolan ska också jobba systematiskt för att stoppa extremistisk påverkan på skolans område samt för att upptäcka och hjälpa de som utsätts för hedersförtryck.

Vi anser även att arbetet mot psykisk ohälsa behöver göras till en absolut topprioritet i verksamheten. Även där hoppas vi kunna skapa ett samförstånd med de borgerliga. Denna form av ohälsa får aldrig stå i vägen för att slutföra gymnasiet. För att komma åt problematiken vill vi satsa på elevhälsan och det förebyggande arbetet. Gymnasieskolans egen mottagning för psykisk ohälsa, Humlan, är ofta så fulltecknad att elever i behov av hjälp istället hamnar i kö med risk att tillståndet försämras. Detta är oacceptabelt. Kapaciteten behöver stärkas.

Sammantaget handlar vår hållning om att bygga den starka gymnasieskolan. Ingen elev ska behöva vara rädd att ett val som blir fel ska få ödesdigra konsekvenser. Och ingen ska behöva hamna i en studiemiljö eller en livssituation där studierna faller samman. Tvärtom. Gymnasieskolan ska ge unga människor verktygen att uppfylla sina drömmar, få ett första jobb, börja studera på universitet och högskola. En schysst chans att lyckas. Det vinner hela samhället på.  

Vi är GBG

    Vi är GBG