HOT & VÅLD. Vision kräver säkra och trygga arbetsplatser. Foto: Mostphotos

DEBATT: Hot och våld ökar drastiskt i Närhälsans receptioner

Vision vill få till ett samarbete med arbetsgivaren för att se över sekretess och säkerhet på Närhälsan efter flera incidenter med verbala och fysiska hot mot medarbetare i bland annat receptioner. Det skriver Visions Mari Liepins och Jonas Ericsson i en debattartikel.

  • Publicerad 11:40, 12 nov 2018

Det här är en debattartikel/insändare på GöteborgDirekt. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Vision känner oro för sina medlemmars säkerhet med Närhälsans nuvarande policy att ha öppna receptioner.

Hot och våldssituationer för Visions medlemmar har ökat under året bland annat genom uttalade dödshot i receptionerna, personliga överfall med mera. Detta är ingen god och säker arbetsmiljö. Vision ser väldigt mycket allvarligt på detta. En god och säker arbetsmiljö får inte stå tillbaka för snygg design och arkitektur, anser Vision.

Trots att många av våra medlemmar påtalar och har påtalat att de inte önskar öppna receptioner så är det ofta dessa lösningar arbetsgivaren väljer i dagsläget när man genomför om- till- och nybyggnationer. Receptionerna som byggs enligt denna princip har stora brister gällande både säkerhet och sekretess. I dag har vi receptioner med endast en öppen receptionsdisk placerad i korridoren, detta ger varken sekretess i samtal eller möjlighet till skydd vid hotfulla situationer.

Visions huvudskyddsombud Susanne Arvidsson och Mona Moslehi, ger oss exempel på händelser som inträffat:

Vi har hotfulla patienter som både verbalt och fysiskt hotar medarbetare i receptioner, uttalade dödshot, samt i ett fall en cykel som blivit kastad mot receptionsdisken. Hoten ökar individens oro och rädsla, i vissa fall har det gått så långt att man blivit sjuk eller vägrar stå i receptionen. På en av vårdcentralerna har hotbilden blivit så stor att arbetsgivaren på inrådan av Visions huvudskyddsombud anlitat väktare som numera är på plats under hela receptionens öppettider fram till ombyggnation av receptionen har skett och arbetsmiljön blivit tryggare.

Vision vill få till ett samarbete med arbetsgivaren för att se över sekretess och säkerhet på våra arbetsplatser. Vision ser att det måste ageras nu innan ännu allvarligare tillbud inträffar.

Vision kräver säkra och trygga arbetsplatser.

Vi är GBG