MÖRKA MOLN. Över Göteborg enligt Ann-Sofie Hermansson (S), gruppledare och oppositionsråd och Marina Johansson (S), Foto: Mostphotos/Socialdemokraterna

DEBATT: "Jämlikt Göteborg grunden till alla reformer"

"Det hänger ett mörkt moln över dagens konferens i Göteborg. Men vi kommer att göra allt vi kan för att rädda Jämlikt Göteborg." Det skriver Ann-Sofie Hermansson (S), gruppledare och oppositionsråd och Marina Johansson (S), oppositionsråd i dagens debattinlägg.

  • Publicerad 09:30, 18 jan 2019

Det här är en debattartikel/insändare på GöteborgDirekt. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Idag samlas hundratals medarbetare och förtroendevalda i Angereds Arena för Göteborgs stora årliga jämlikhetskonferens. Den här gången hänger tyvärr ett mörkt moln över konferensen. Den borgerliga budget som V, Mp och Fi släppte igenom i kommunfullmäktige i november skulle nämligen kunna innebära att stadens jämlikhetsarbete, Jämlikt Göteborg, monteras ner. Vi socialdemokrater kommer inte stillatigande acceptera att detta ovärderliga arbete förstörs och kastas i soporna. Tvärtom. Vi kommer att göra allt vi kan för att rädda Jämlikt Göteborg.


Jämlikhetskonferensen är ett viktigt avstamp för allt som kommer att hända under året i arbetet med att minska klyftor och bryta segregation. Hundratals medarbetare och förtroendevalda samlas för att utbyta erfarenheter och bygga en starkare samverkan i syfte att driva Jämlikt Göteborg framåt. Stadens jämlikhetsarbete är ett nationellt föredöme och håller högsta internationell nivå. Enligt det program som antogs 2018 ska Jämlikt Göteborg vara en grundläggande struktur för hela den långsiktiga utvecklingsprocess som staden är inne i.

Det är därför mycket allvarligt att en av de första åtgärder som den borgerliga minoriteten vill genomföra är att underminera hela detta jämlikhetsarbete. En lång rad satsningar som vi socialdemokrater genomfört under senare år har Jämlikt Göteborg som sammanhållande kitt. Det handlar om de familjecentraler som vi etablerat över hela staden, för att säkerställa att alla barn ska få en god start i livet och att aktivt uppsökande insatser ska användas där det behövs, samt om en omfattande och blandad nybyggnation i ytterstaden. Det handlar om den läsfrämjande satsningen ”Staden där vi läser för våra barn” samt om de nya kompetenscenter som vi inrättat, där arbetslösa lyfts hela vägen till egenförsörjning. Med mera.  

Alla jämlikhetsreformer som drivits igenom under senare år har grundats i det stadsövergripande arbetet med Jämlikt Göteborg. Det är talande att de borgerliga aldrig har nämnt Jämlikt Göteborg med ett ord i sin kommunikation utåt eller i sina budgetförslag. Att de nu bildar en unikt svagt minoritetsstyre hindrar dem ändå inte från att försöka sig på att sänka hela stadens jämlikhetsarbete. Det är grov felprioritering som riskerar att drabba alla göteborgare. För precis som vi alla är vinnare när staden blir mer jämlik och klyftorna minskas, så är vi alla förlorare om klyftorna ökar och ojämlikheten breder ut sig. Det skulle bli en fattigare och otryggare stad för oss alla.

Vi socialdemokrater tog därför initiativ till att ändra i den borgerliga budgeten för Social resursnämnd. Vi ersatte de borgerliga partiernas otydliga strategiska mål med ett annat som tydligt pekar ut vikten av Jämlikt Göteborg. Detta kommer att följas av många fler insatser från vår sida. De borgerliga må hålla i ordförandeklubban i nämnden, men eftersom deras minimala minoritet är mycket bräcklig kan de räkna med hårt motstånd, och fler svidande nederlag, om de försöker fullfölja planerna på att undergräva Jämlikt Göteborg. Det är helt uppenbart att Göteborg behöver bli en mer jämlik stad. Det vinner alla på. Därför är det något som vi oförtrutet kommer att kämpa vidare för.

Trafiken – minut för minut

KONSUMENT GÖTEBORG

Vad gäller när flygbolaget ställer in min planerade resa?

Konsument. Måste jag betala ersättning för leveranshinder och hyra, vad är Konsumentverket och vad är konsumentvägledningen egentligen och vad gäller när flygbolaget ställer in min planerade resa? Konsumentrådgivare Cassandra Larsson reder ut. söndag 24/5 12:00

DEBATT

"Våld i nära relation under pandemin"

Debatt. Det är kärva tider i världen och det är kärva tider för var och en av oss. Vi rekommenderas isolering, försiktighet och social distansering. Att arbeta hemma och ha digitala träffar är vanligt men...lördag 23/5 15:00

KRÖNIKOR

Jernberg: Så lyckas du med videomötet

Retorik. I coronans spår med mycket hemmaarbete och social distansering har videomötena blivit mer regel än undantag. Perfekt tycker en del, svårt tycker andra. måndag 25/5 12:00

QUIZ

QUIZ: Vad betyder nyorden?

35 ord har skapats eller blivit vanligare under 2019 Animoji, deepfake, popcornhjärna och dra åt helvete-kapital är exempel på ord i Språkrådets nyordslista för 2019. Men vet du vad orden betyder?fredag 27/12 11:57