Johannes Hulter (S), vice ordförande i Byggnadsnämnden. Foto: Socialdemokraterna

DEBATT: "Låt oss bygga Betaniahemmet i Kärra!"

Johannes Hulter (S), vice ordförande i Byggnadsnämnden, uppmanar de andra partierna i Byggnadsnämnden att stödja ett yrkande om att låta Betaniahemmet bygga ett boende i Kärra. Det skriver han i ett debattinlägg i dag.

  • Publicerad 09:30, 26 nov 2018

Det här är en debattartikel/insändare på GöteborgDirekt. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Idag finns en brist på boenden med särskilt stöd (BmSS) för personer med funktionsnedsättning i Göteborg. Det är ett stort problem som drabbar en redan mycket utsatt grupp. Det borde vara en högt prioriterad fråga för alla partier att ta varje chans att bygga ikapp det behov som finns av BmSS-boenden. Den ideella föreningen Betaniahemmet vill nu bygga ett boende i Kärra. Det tycker vi socialdemokrater är alldeles utmärkt. Därför lägger vi nu ett yrkande till byggnadsnämnden att bifalla planbeskedet och uppmanar övriga partier att rösta med oss.

Betaniahemmet är en ideell, icke-vinstdrivande förening som i över hundra år bedrivit vårdverksamhet i Göteborg. De vill nu bygga ett boende för sex personer vid Ingebäcksvägen i Kärra. Som stadsdelen påpekar i sitt remissvar så är platsen utmärkt för ett sådant boende. Det är ett lugnt och naturskönt läge som idag är relativt otillgängligt och underutnyttjat. Samtidigt finns goda möjligheter att ordna transporter till och från fastigheten och närhet till kollektivtrafik och andra kommunikationer.

Stadsbyggnadskontoret har ändå valt att avstyrka förslaget eftersom man anser att det gör intrång i ett grönområde med naturvärden. Den naturvårdsinventering som gjorts visar dock att det finns goda förutsättningar att göra kompensationsåtgärder som tar tillvara naturvärdena. Ett annat argument som framförs mot förslaget är att planområdet ligger i närheten av ett riksintresse för naturvård. Det stämmer att gränsen för riksintresset går i närheten men området ligger trots allt utanför riksintresset. Den tendens som finns att utöka redan generöst tilltagna riksintresse-gränser med någon sorts buffertzoner är ytterst tveksam och lägger en död hand över stora områden där Göteborg kan ha intresse av att utveckla staden.

Vi socialdemokrater anser att det är en rimlig avvägning att låta Betaniahemmet bygga sitt boende, under förutsättning att man genomför sådana kompensationsåtgärder som beskrivs i naturvårdsinventeringen. Vi tror att det kan bli ett väldigt fint tillskott i närområdet som med rätt hantering till och med kan tillgängliggöra naturområdet för fler människor. Den byggnad som planeras har goda förutsättningar att smälta in i omgivningen tack vare en omsorgsfull gestaltning i traditionell stil. Störningarna för kringboende kommer att vara minimala eftersom den verksamhet som planeras är väldigt småskalig.

Att bygga ikapp behovet av BmSS-boende är en fråga som står högt på agendan för Socialdemokraterna i Göteborg och som vi drivit hårt under flera år. I vår budget för 2019 la vi det som ett tydligt uppdrag till Fastighetsnämnden. Det uppdraget fanns tyvärr varken i borgarnas eller den rödgrönrosa trojkans budgetförslag. Förhoppningsvis inser sjuparti-koalitionen ändå vikten av att få fram fler boendeplatser i Göteborg. Ett eget boende är en viktig frihetsreform för den enskilda individen som ger bättre förutsättningar att forma sin egen identitet, utvecklas som människa och skapa ett eget liv med integritet och värdighet. För familj och anhöriga kan det också innebära en stor och efterlängtad avlastning. Anhöriga är en ofta bortglömd grupp som kämpar i det tysta och många gånger har en väldigt svår situation att hantera.

Göteborg har en stor och stark ideell sektor som fyller en oerhört viktig funktion för det sociala arbetet. Den samverkan som staden och de ideella krafterna byggt upp under lång tid är viktig att värna och utveckla vidare. En central del av detta är att ge möjlighet för idéburna organisationer att etablera sig och bedriva verksamhet i vår stad. Det finns ingen anledning att skapa någon sorts konstlad motsättning mellan kommunal och ideell verksamhet. Man har olika roller och olika ansvar och det är viktigt att ha respekt för, men staden har väldigt mycket att vinna på att låta ideella krafter växa och utvecklas. Vi uppmanar därför de andra partierna i Byggnadsnämnden att stödja vårt yrkande om att låta Betaniahemmet bygga sitt boende i Kärra.

 

Trafiken – minut för minut

DEBATT

"Vi har ett välfärdsnödläge"

DEBATT Satsa på primärvården och förbättra villkoren för sjukhuspersonalen är två punkter som Vänsterpartiets Eva Olofsson, Carina Örgård och Jan Alexandersson tycker bör prioriteras i regionen.torsdag 16/1 11:36

QUIZ

QUIZ: Vad betyder nyorden?

35 ord har skapats eller blivit vanligare under 2019 Animoji, deepfake, popcornhjärna och dra åt helvete-kapital är exempel på ord i Språkrådets nyordslista för 2019. Men vet du vad orden betyder?fredag 27/12 11:57