STATIONERNA. Stationerna har en lätt gestaltning med ett geometriskt formspråk. De har stora takfönster och väggar och tak är interiört klädda med trä. Foto: Illustration: UNStudio och Kjellgren Kaminsky

DEBATT: ”Linbanan ett välkommet tillskott”

Sluta härja i stan, politiker. Så skrev signaturen Gunnar på Gårda nyligen på vår debattsida och gav en känga till linbaneprojektet. Nu får han svar av Johanna Möllersten, projektledare på Västtrafik, som menar att linbanan är ett pålitligt, vädertåligt och säkert transportslag, "50 gånger säkrare än bil".

  • Publicerad 14:00, 16 feb 2018

Det här är en debattartikel/insändare på GöteborgDirekt. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

LÄS MER: Gunnar på Gårda: "Linbanan behövs inte alls"

"I dag är kollektivtrafiken i Göteborg till stor del formad som ekrar i ett nav. Det fungerar bra för den som ska resa in till centrum. Men om man vill resa mellan ekrarna saknas ofta bra alternativ. Det i sin tur gör att de centrala delarna överbelastas med trängsel och förseningar som följd. Därför behöver vi skapa nya tvärlänkar och det är här som linbanan kommer in.

Med sin förmåga att överbrygga barriärer som Göta älv och Lundbyleden skulle linbanan binda ihop staden och avlasta kollektivtrafiken i centrum. Det är alltså inte tidsvinsten som är det primära. En linbana skulle dessutom möjliggöra värdefull stadsutveckling vid de planerade stationerna. Bland annat planerar AB Volvo för ett nytt huvudkontor vid Station Västra Ramberget med 10 000 arbetsplatser i direkt anslutning till linbanan.

En linbana skulle få samma kapacitet som en spårvagnslinje i femminuterstrafik med 2 000 resenärer per timme och riktning. Det är ett mycket pålitligt, vädertåligt och säkert transportslag, 50 gånger säkrare än bil. Linbanan skulle vara en smart och effektiv lösning för både kollektivtrafiken och stadens utveckling. Det ena färdmedlet behöver heller inte utesluta det andra och när staden nu växer kraftigt behöver vi mer kollektivtrafik av flera olika slag.

Linbanan i Göteborg ingår i den så kallade Sverigeförhandlingen med staten, Göteborgs stad, Västra Götalandsregionen och EU som finansiärer. Ett eventuellt investeringsbeslut i Göteborgs kommunfullmäktige väntas under 2019."

Om kommentarer på denna sajt

Hej! Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter men tänk på att det bästa sättet att hitta läsare är att hålla sig kort och koncis, med en god ton. Glöm inte att dela alla artiklar du kommenterat – för ännu mer debatt!

Comments powered by Disqus.

Trafiken – minut för minut

Vi är GBG