planer. Skiss över det omdiskuterade hospicet i Hovås. Foto: illustration: Innerstadens arkitekter

Debatt: Medierna missar sannning om sista grönytan

Hovåsängens Vänner påpekar att motståndet mot ett hospice i Hovår inte handlar om rädsla för döden utan om att man vill bevara den sista ytan allmän platsmark i Hovås orörd och öppen.

  • Publicerad 14:15, 20 jan 2018

Det här är en debattartikel/insändare på GöteborgDirekt. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Det är inte första gången medierna helt missat vad frågan om ett hospice
i  Hovås egentligen handlar om.

Ett hospice är en känslig verksamhet som bör ligga naturskönt och ostört. Kryddhyllan i Gårdsten uppfyller säkert dessa kriterier med närhet till skog och vidsträckt utsikt åt väster. Liknande miljö i Hovås skulle nog gå att finna i närheten av Sandsjöbacka naturreservat till exempel.

Hovåsängen är dock ingen lämplig plats för en sådan verksamhet.

Hovåsängen är den sista kvarvarande ytan ängsmark i Hovås efter omfattande exploatering i området. Ängen är cirka 100 x 60 meter stor och ligger långt från kollektivtrafik. Runt ängen ligger bostäder, båthamn, fotbollsplan och precis intill går den så kallade Säröbanan. Ytan är exponerad för insyn och ljud från alla väderstreck.

Den privata markägaren har vid flera tillfällen försökt få Hovåsängen exploaterad. I ett tredje försök har han erbjudit mark på Hovåsängen för ett hospice under förutsättning att han får bygga 10-20 lägenheter för egen räkning precis intill på ängen. En form av ”kohandel” i klassisk Göteborgsanda med andra ord.

”Motståndet i Hovås” handlar alltså inte om hospice, barn eller döden. Närboende vill, precis som vid tidigare exploateringsförsök av Hovåsängen, bevara den sista ytan allmän platsmark i Hovås orörd och öppen. Stadsbyggnadskontoret i Göteborg har sagt nej. Naturskyddsföreningen i Göteborg motsätter sig också exploatering. Närboende är alltså långt ifrån ensamma i sin kamp.

Om kommentarer på denna sajt

Hej! Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter men tänk på att det bästa sättet att hitta läsare är att hålla sig kort och koncis, med en god ton. Glöm inte att dela alla artiklar du kommenterat – för ännu mer debatt!

Comments powered by Disqus.

Trafiken – minut för minut

Vi är GBG