TUNGT. ​Över 7 000 tunga lastbilar kör i Göteborg – varje dag. Foto: Mostphotos

DEBATT: "Miljöpartiet vill få bort tunga lastbilar ur stan"

​Över 7 000 tunga lastbilar kör i Göteborg – varje dag. De bidrar till stora klimatutsläpp, hälsofarlig luft och sämre trafiksäkerhet. Det finns också en risk att lastbilar kan användas till terrorattacker. Miljöpartiet i Göteborg föreslår åtgärder som kan få bort lastbilarna ur stan. Åtgärder som minskar utsläppen, ökar trafiksäkerheten och minskar risken för terrorattacker. Kampen mot klimathotet och terrorismen kan gå hand i hand, skriver Ulf Kamne (MP), miljökommunalråd.

  • Publicerad 12:15, 25 aug 2018

Det här är en debattartikel/insändare på GöteborgDirekt. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Under år 2016 kördes över 2,7 miljoner lastbilstransporter med start och slut i Stor-Göteborg, med stora mängder utsläpp som förorenar göteborgarnas luft. Lastbilar är en stor risk för trafiksäkerheten och terrorattacker. Gående och cyklister är mest utsatta. Därför måste vi minska lastbilstransporterna i staden och ställa högre miljökrav på de lastbilar som finns kvar.

Problemet med luftmiljö som orsakas av tunga lastbilar är stora utsläpp av partiklar och kväveoxider. Därför föreslår vi i Miljöpartiet att Miljözon 3 ska införas innanför Vallgraven så att bara de bästa lastbilarna får köra där. Det skulle minska utsläppen av koldioxid med 10 000 ton per år.

I miljözon 3 får bara de bästa lastbilarna köra, som är laddhybrider eller drivs av el eller gas i Euro 6 köra. Miljözon 3 innanför Vallgraven skulle ge väldigt bra klimateffekt och dessutom mindre buller och bättre luft. Det är obegripligt varför inte alla partier driver detta.

En stor del av lastbilarna i Göteborg fraktar gods till och från Göteborgs hamn. Tyvärr körs idag farligt gods där det inte är tillåtet och det kan bli farligt för göteborgarna. Det vill Miljöpartiet lösa genom att Göteborgs hamn skapar externa samlastningsstationer utanför staden.

Miljöpartiet vill också utnyttja de möjligheter som finns att transportera gods på vatten i Göteborg. Båttransporter är energieffektiva, fler sådana kan minska trycket på gatorna. Färre lastbilar är bra både för barnen och för klimatet.

Vi är GBG

    Annons

    18+ Spela ansvarsfullt stodlinjen.se

    Hämta casinobonusar hos SveaCasino.se