Omdebatterat. Vänsterpartiet vill minska p-kön på Saltholmen genom att fler besöksplatser omvandlas till platser för de boende och att fasta platser görs om till p-tillstånd. Foto: Markus Andersson

DEBATT: "Minska p-kön på Saltholmen"

Gertrud Ingelman och Arne Lindström,båda Vänsyerpartiet, skriver i ett debattinlägg att de vill förbättra parkeringssituationen för de boende i Södra Skärgården.

  • Publicerad 16:00, 21 apr 2018

Det här är en debattartikel/insändare på GöteborgDirekt. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Varför ska boende i Södra Skärgården som står i kö behöva vänta ännu längre på p-tillstånd för att en priviligierad grupp värnar om sina ”fasta” platser på Saltholmen?

De borgerliga röstade nyligen emot ett förslag som skulle gett fler boende i Södra Skärgården p-tillstånd. Istället vill de att de som har en ”fast” förhyrd p-plats skulle få behålla sitt privilegium. Vänsterpartiet vill istället minska p-kön på Saltholmen genom att fler besöksplatser omvandlas till platser för de boende och att fasta platser görs om till p-tillstånd.

Genom kontakter med boende i Södra Skärgården har vi fått stor förståelse för att något behöver göras på kort sikt för att minska kön. På lång sikt behövs ett genomarbetat förslag med ny terminal, kanske fler angöringsplatser på fastlandet, förbättrad trafiksituation och möjlighet till fler parkeringar. Det är också en förutsättning för fler bostäder i Södra Skärgården.

De köande behöver förbättringar i väntan på att planerna för Saltholmen blir klara, vilket med överklagande kan ta tid. Mobilitetstjänster som bilpooler kan vara en enklare och billigare lösning för de som bara behöver bil ibland och här skulle pilotprojekt kunna stödja övergången och få fler att pröva det.

Enligt förslaget från de borgerliga och socialdemokraterna ska dessutom en del av småbåtshamnens platser på Saltholmen omvandlas. Redan idag samutnyttjas platser för att fler p-tillstånd ska kunna erbjudas till köande. Men det är ingen ”quick fix”, utan kräver utredningar för att ta fram ersättningsytor för småbåtsägarna.

Vänsterpartiet vill förbättra situationen för de boende nu. Det är viktigare än att låta en liten grupp få behålla sitt privilegium.

Om kommentarer på denna sajt

Hej! Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter men tänk på att det bästa sättet att hitta läsare är att hålla sig kort och koncis, med en god ton. Glöm inte att dela alla artiklar du kommenterat – för ännu mer debatt!

Comments powered by Disqus.

Vi är GBG

    Vi är GBG