DEBATT. Ann-Sofie Hermansson och Marina Johansson. Foto: Mostphotos/Socialdemokraterna

DEBATT: "Moderaternas passiva hållning oacceptabel"

Det finns en utbredd oro för vad som ska hända med stadens trygghetsarbete i händerna på det bräckliga borgerliga minoritetsstyre som snart tillträder. Det skriver i dag socialdemokraterna Ann-Sofie Hermansson och Marina Johansson i en slutreplik om trygghet i Göteborg.

  • Publicerad 12:55, 27 dec 2018

Det här är en debattartikel/insändare på GöteborgDirekt. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Det finns en utbredd oro för vad som ska hända med stadens trygghetsarbete i händerna på det bräckliga borgerliga minoritetsstyre som snart tillträder. Tyvärr gör Axel Josefsson (M) och Nina Miskovsky (M) ingenting för att lugna den oron i sin debattreplik. Tvärtom. Det höga och skarpa tonläge som Moderaterna hade i valrörelsen är nu som bortblåst. Istället levererar de lite allmänna formuleringar om att trygghet är bra och vaga försäkringar om att i alla fall inte ”rasera” stadens trygghetsarbete. Detta räcker inte på långa vägar. En så passiv hållning är oacceptabel – både när det gäller att öka tryggheten och att styra staden. 

Läs också: "Alliansen ska förstärka trygghetssatsningarna"

Det mest absurda är att de båda moderaterna envist fortsätter att tiga om Trygg i Göteborg-modellen. Inte med ett enda ord nämner de själva motorn i stadens trygghetsarbete. Uppenbarligen har de bestämt sig för att vägra uttala orden ”Trygg i Göteborg”. Det är helt obegripligt.

Trygg i Göteborg-modellen är den centrala struktur som håller ihop allt det arbete som görs på trygghetsområdet. Den bygger på en nära samverkan mellan staden, polisen och civilsamhället och har så långt varit mycket framgångsrik. Modellen består av flera olika steg. Man börjar med att ta fram en lokal lägesbild för stadsdelen, bl.a. genom dialog med de boende. Orsaken till problemen analyseras noga. Stadsdelsförvaltningen och polisen bestämmer sedan syfte, mål och metod för arbetet samt ser över resurser och organisation. Utifrån det beslutar man gemensamt vilka åtgärder som ska vidtas. Det kan till exempel handla om att utöka fältassistenterna, förbättra klottersaneringen, pressa tillbaka droghandel, trygghetssäkra stadsmiljön eller ha fler poliser utomhus på kvällarna. Slutligen har man en systematisk uppföljning av insatserna. I modellen ingår också olika överenskommelser mellan staden och polisen, både på central och lokal nivå.

Läs också: "Göteborg ska vara en trygg stad för alla"

Hela detta arbete riskerar nu att lämnas vind för våg på grund av den handlingsförlamning och det aktiva ointresse som Moderaterna under Axel Josefsons ledning visar för Trygg i Göteborg. Det kommer vi socialdemokrater aldrig att acceptera. Så får det inte gå till.