BILBRÄNDER. Det är för tidigt att säga vem som låg bakom de koordinerade attackerna med bilbränder som drabbade flera orter i Västsverige förra veckan. Foto: Läsarbild

DEBATT: "Nu trappar vi upp insatserna mot gängkriminella"

I dag lyfter kommunstyrelsen förslaget att slopa åldersgränsen på kommunens avhopparverksamhet samt att flytta ansvaret för att omlokalisera avhoppare inom och utom Göteborg till social resursnämnd. Det skriver socialdemokraterna Ann-Sofie Hermansson och Marina Johansson i ett debattinlägg.

  • Publicerad 09:40, 22 aug 2018

Det här är en debattartikel/insändare på GöteborgDirekt. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Det är för tidigt att säga vem som låg bakom de koordinerade attackerna med bilbränder som drabbade flera orter i Västsverige förra veckan. Men om det visar sig att kriminella gäng bär ansvaret för dåden så är det ytterligare ett exempel på hur den organiserade brottsligheten öppet angriper det demokratiska samhället. Vi socialdemokrater kommer aldrig att acceptera detta. Vi kommer att trappa upp det demokratiska samhällets insatser på alla fronter tills gängen bryts sönder. En viktig del av detta är att, som vi tagit initiativ till, ytterligare stärka avhopparverksamheten.

Kriminella gäng har idag etablerat sig i många av landets utsatta områden. Göteborg är inget undantag. Gängen går oftare i direkt konfrontation med det demokratiska samhället och utgör ett allvarligt hot mot rättsstaten. De förpestar tillvaron för alla hederliga och hårt arbetande göteborgare. Gängen är ännu inte större än att de med samlade och resoluta insatser kan pressas tillbaka och neutraliseras. Men då är det nödvändigt att agera snabbt. Därför tar vi ett mer kraftfullt grepp om frågan.

En självklar del är förstås att se till att öka antalet poliser och förbättra deras arbetsvillkor. Det har den S-ledda regeringen redan tagit tag i. Det handlar bland annat om att starta nya polisutbildningar och att öka resurserna till polisen med 7,3 miljarder kronor på tre år. En annan viktig del är att göra det enklare för polisen att komma åt gängen, där den senaste åtgärden är en ny kamerabevakningslag, och att skärpa straffen för de som fälls. Där har regeringen tagit initiativ till över 30 straffskärpningar under mandatperioden, bl a vad gäller övergrepp i rättssak, våldsbrott och narkotikabrott. Detta står i skarp kontrast till den tidigare borgerliga regeringens handlingsförlamning på området.

Utöver rent polisiära åtgärder så finns också mycket annat som kan göras för att försvåra för gängen. Merparten av insatserna har vi samlat i vårt 15-punktsprogram ”Lag & ordning i hela Göteborg”. Det kan till exempel handla om utökad samordning av offentliga aktörers insatser mot gängen, om bättre skydd och back-up för offentlig personal som har med gängen att göra samt om ett brett trygghetsskapande, brottsförebyggande och integrerande arbete ute i stadsdelarna. Här har Göteborg varit en föregångsstad genom ”Trygg i Göteborg”-modellen, som bygger på nära samverkan mellan staden, polisen, ideella krafter och det lokala näringslivet.

Som en del i detta är det också viktigt att långsiktigt förebygga rekryteringen till gängen genom metodiska åtgärder för att skapa en mer jämlik stad. Genom tidiga insatser kan vi ge barnen en bra start i livet och en god utbildning. På det viset kan vi förhindra att de går ner sig i kriminalitet, extremism eller narkotikamissbruk när de bli äldre. Det är därför vi drivit fram satsningen på Jämlikt Göteborg, det långsiktiga jämlikhetsarbete som nu hela staden jobbar med. Genom målmedvetna tidiga insatser går det strypa rekryteringsbasen för gängen.

Utöver att direkt angripa gängen och att långsiktigt stoppa tillflödet av nya gängmedlemmar så är det också viktigt att urholka gängen inifrån. Därför satsar vi mycket på att stärka avhopparverksamheten. Det ska bli enklare och smidigare för gängmedlemmar att hoppa av och bli en del av det demokratiska samhället. Vi har därför sett till att kraftigt öka resurserna till avhopparverksamheten och har också tagit initiativ till ett uppdrag om att vässa insatserna ytterligare.

Utifrån det har staden nu tagit fram skarpa förslag på hur avhopparverksamheten kan stärkas och utvecklas. Det handlar bland annat om att ta bort åldersgränsen på minst 18 år samt att lägga bemanningen av avhoppartelefonen och ansvaret för att omlokalisera avhoppare inom och utom Göteborg på social resursnämnd, som har bättre lagstöd att sekretessbelägga uppgifter om individer. Förslaget kommer upp till kommunstyrelsen på onsdag.

Vi kommer att fortsätta trappa upp insatserna mot de gängkriminella. Vi är inte klara förrän gängen har brutits sönder.

Vi är GBG

    Annons

    18+ Spela ansvarsfullt stodlinjen.se

    Hämta casinobonusar hos SveaCasino.se