Ann-Sofie Hermansson (S), kommunstyrelsens ordförande och Ingrid Andreae (S), kommunalråd och ordförande i utbildningsnämnden. Foto: Göteborgs Stad/Socialdemokraterna

DEBATT: "Ny Gårdstensskola ett lyft för hela området"

Planering pågår för att ersätta gamla Gårdstensskolan med en ny. Detta blir en klok och viktig förändring. Den nya skolan kommer innebära ännu en skjuts i rätt riktning för Gårdsten, en stadsdel som idag tar stora steg framåt, skriver Ann-Sofie Hermansson (S) och Ingrid Andreae (S).

  • Publicerad 09:01, 29 jun 2018

Det här är en debattartikel/insändare på GöteborgDirekt. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Det byggs som aldrig förr i Göteborg, och en stor volym av bostäder och service kommer att byggas utanför centrum. Det är här vi verkligen kan göra något åt bostadsbristen och bryta segregationen. Men vi ska inte bara bygga bostäder. Vi ska skapa levande stadsdelar där människor trivs och är stolta över att bo. Här ska allmännyttan spela en viktig roll.

Ett exempel på det hittar vi i Gårdsten. Sedan bildandet 1997 har det kommunala bostadsbolaget Gårdstensbostäder arbetat målinriktat med att öka tryggheten och bryta segregationen i området. Bolaget har tagit ett helhetsgrepp för att främja utvecklingen. Bostadsbeståndet har renoverats. I byggprocesserna har det gjorts innovativa satsningar på tekniska och hållbara lösningar. . Trygghetsvärdar har anställts. Gårdstensbolaget har jobbat konsekvent med att skapa lokala arbetstillfällen för sina hyresgäster genom så kallad social upphandling, det vill säga krav på att de byggbolag som anlitas ska rekrytera en del av sin personal från Gårdsten. Det har skett en viss nybyggnation, där andra aktörer involverats, med fokus på att öka blandningen av upplåtelseformer. Det samlade resultatet av allt detta har varit mycket positivt.

Det som tidigare var ett dystert och problemtyngt område är nu på god väg att bli en välmående stadsdel där människor vill bo kvar. Idag är det många byggföretag som vill bygga i Gårdsten, folk vill flytta till de nya lägenheter som byggs och företag vill etablera sig i området. Från att för cirka 15 år sedan haft över 800 tomma lägenheter har Gårdstensbostäder idag cirka 1000 sökande till varje ledig lägenhet. Den omvandling som sker i Gårdsten är ett inspirerande exempel som visar att det på ganska kort tid går att vända utvecklingen och skapa framtidstro. Det är självfallet inte så att stadsdelen nu är utan problem. Utmaningarna är fortfarandet stora. Men trenden pekar åt helt rätt håll.

Det talas nu om att Gårdsten på lite sikt skulle kunna tas bort från polisens lista över särskilt utsatta områden. Många aktörer arbetar i den riktningen. Det är en realistisk och viktig ambition. Om detta kunde bli verklighet vore det en unik och anmärkningsvärd prestation.

En nyckel till framgången är den stimulans som upprustningen av husen har inneburit. En bra fysisk miljö att leva och vistas i betyder mycket för hur människor mår och trivs.

Nu är det dags att ta ett liknande grepp om Gårdstensskolan. Skolans lokaler är uttjänta. Planering pågår för att riva skolan och bygga en ny. Vi kommer jobba för att beslut tas så snart som möjligt så att en ny skola kommer på plats. Det kan bli ett riktigt lyft för eleverna, personalen och närområdet.

Vi har sett det tidigare. Nya, fina och mer ändamålsenliga lokaler ger en bättre arbetsmiljö som både elever och lärare vinner på. Man klarar att göra mer med högre koncentration. Trivseln ökar. I sin tur brukar detta locka engagerade och behöriga lärare. Med nya lokaler finns också goda möjligheter att öppna upp skolan för andra aktiviteter även under kvällar och helger. Detta sätt att jobba utifrån tanken om en s k community school, eller skolan mitt i byn, är ett sätt att öka tilliten mellan hem och skola. Det gynnar också gemenskapen mellan de boende i närområdet och kan ge föreningslivet en skjuts. Detta görs redan i Göteborg. Exempelvis erbjuder Sjumilaskolan läxläsning för elever på kvällstid och språkträning för föräldrar på helger.

En ny skolbyggnad kan i sig inte lösa alla utmaningar. Det förstår nog alla. Goda betyg fixar bara motiverade elever som har stöd från kompetenta och engagerade lärare. Men en ny skolbyggnad kan bli en vändpunkt som verkligen sätter fart på de positiva spiralerna.

När hela Gårdsten fortsätter utvecklas ska skolan hänga med. Vi är övertygade om att de nya lokalerna kommer att göra stor skillnad för Gårdstensskolan.

Trafiken – minut för minut

Vi är GBG

    Annons

    18+ Spela ansvarsfullt stodlinjen.se

    Hämta casinobonusar hos SveaCasino.se