Vänsterpartisterna Egon Frid, Monika Djurner och Rolf Sörvik skriver i dag på debatt. Foto: Mostphotos/VGR/Privat

DEBATT: "Rädda sommarlovskortet!"

"Vi i Vänsterpartiet föreslår att Västra Götalandsregionen räddar sommarlovskortet som ger alla unga möjlighet att resa utan avgift med Västtrafik i sommar." Det skriver i dag Egon Frid (v), Vara, ledamot i kollektivtrafiknämnden, Monika Djurner (v), Göteborg, ersättare i kollektivtrafiknämnden och Rolf Sörvik (v), Ellös, ersättare i kollektivtrafiknämnden i ett debattinlägg.

  • Publicerad 12:15, 9 feb 2019

Det här är en debattartikel/insändare på GöteborgDirekt. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Sommarlovskortet var en succé sommaren 2018. Kortet omfattade unga från årskurs sex till andra året i gymnasiet. Det finns många exempel på hur korten var uppskattade och hade en kompensatorisk effekt på klasskillnader. Alla kunde resa till ett sommarjobb och alla i ett kompisgäng kunde hänga med till stan för att åka skateboard. Staten stod för större delen av kostnaden och Västra Götalandsregionens kostnad var 10 MKr. Utvärderingen visade att varje kort i genomsnitt användes till 35 resor under sommaren.

Det var med sorg och bestörtning som vi efter valet såg hur riksdagen röstade igenom ett budgetförslag från moderaterna och kristdemokraterna som avskaffade kortet. Sommarlovskortet ingår inte heller bland punkterna i den nya regeringsförklaringen och vi vet ännu inte om S+MP-regeringen har för avsikt att finansiera korten för 2019. Vi vill därför att kollektivtrafiknämnden i Västra Götalandsregionen tar de beslut som krävs för att garantera att våra unga, oberoende av staten, får sommarlovskort även i år.  Ett gott och engagerat samarbete mellan Västtrafik och regionens kommuner löste distributionen, trots att regeringens beslut dröjde våren 2018. Ett beslut om sommarlovskort 2019 behöver tas nu.  

Det fanns några brister i 2018 års kort,  som vi nu har möjlighet att rätta till. Varken staten eller den blågröna ledningen i regionen ville ge unga med funktionsnedsättning samma resmöjlighet som andra unga och Närtrafiken omfattades inte.

Vi vill att regionen tar ansvar för sommarlovskortet i väntan på statens ställningstagande. Vi vill att unga som behöver färdtjänst får nytta av sitt sommarlovskort. Vi vill att unga som bor på landsbygden, där kollektivtrafik är detsamma som Närtrafik, får nytta av sitt sommarlovskort

Vi är GBG