Bygger bo. Framtidens Göteborg kan bli så här vackert, men på bekostnad av vad och vem? Foto: RIKSBYGGEN

Debatt: Rekordhöga hyreshöjningar slår hårt

Bengt Svensson och Pedram Kouchakpour från Hyresgästföreningen västra Sverige larmar om att de rekordhöga hyreshöjningarna som de kommunala bostadsbolagen i Göteborg varslar om riskerar att slå hårt mot hyresgästerna:

  • Publicerad 10:52, 28 nov 2017

Det här är en debattartikel/insändare på GöteborgDirekt. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Nästa år vill de kommunala bostadsbolagen i Göteborg höja hyran med 3,5 procent. Det är ett rekordhögt krav som riskerar att slå hårt mot de omkring 150 000 människor som bor hos något av de fyra bolagen, Bostadsbolaget, Familjebostäder, Gårdstensbostäder och Poseidon.

För en lägenhet som i dag kostar 6 000 kronor innebär kravet 210 kronor mer varje månad. 2 520 kronor mer varje år. En summa som riskerar att krascha vardagen för många hyresgäster som redan i dag har svårt att få ekonomin att gå ihop varje månad.

Det är förvånande att kravet är exakt lika högt i alla de fyra systerbolagen trots att de rimligen måste ha helt olika ekonomiska förutsättningar. Det är också förvånande att det framförs i en tid som är minst sagt gynnsam för den som äger hyreshus.

Men än mer förvånande är att hyreskravet inte verkar ha särskilt mycket med själva boendet och bostaden att göra. Ett skäl för att höja hyran är enligt bolagen att de behöver pengar för att ha råd att bygga nytt. Göteborgs politiker har ju gett Framtiden-koncernen, där bostadsbolagen ingår, i uppdrag att bygga 1 400 nya lägenheter per år men inte ställt vare sig ekonomiska eller personella resurser till förfogande.

Att den akuta bristen på bostäder i Göteborg behöver lösas är alla överens om. Men det är naturligtvis inget som hyresgästerna ska betala genom en ”extraskatt” som läggs på hyran. Särskilt kännbart blir det för många hyresgäster som bor i utsatta områden men som inte själva kommer att ha råd att efterfråga den nyproduktion de förväntas vara med och betala.

Att lösa bostadsbristen är en samhällsfråga och därmed en angelägenhet för alla göteborgare oavsett hur de bor. Så i stället för att försöka dubbelbeskatta allmännyttans hyresgäster finns det betydligt bättre saker Göteborgs kommun skulle kunna göra för att lösa stadens bostadskris.

Som ägare kan Göteborgs kommun till exempel gå in med ett aktieägartillskott för att klara nyproduktionen. Då fördelas kostnaden på alla kommuninvånare.

Det går att låna upp en större andel än vad bostadsbolagens moderbolag Framtiden-koncernen kalkylerar med. Något som är särskilt gynnsamt i nuvarande ekonomiska läge.

Det finns ett statligt investeringsstöd att söka och det finns i dag flera industriellt producerade typhus bland annat de Kombohus som branschorganisationen Sabo lanserat och de typhus som tagits fram av SKL – Sveriges Kommuner och Landsting. I båda fallen finns redan klara upphandlingar och ramavtal vilket håller både byggtid och kostnader nere.

Vi vill också väcka frågan om det inte är dags att fundera på om ett kommunalt byggbolag skulle göra skillnad. Ett bolag som självklart ska konkurrera på samma villkor som privata aktörer men som inte behöver ha ett vinstintresse som främsta ledstjärna.

De kommunägda bostadsbolagen är politiskt styrda och därför undrar vi hur Göteborgs politiker resonerar när de är beredda att särbehandla 150 000 av stadens invånare och låta dem ta ett betydligt större ansvar än övriga kommuninvånare

Hur motiverar ni ett sådant ställningstagande? Vi väntar med spänning på ett svar.

Om kommentarer på denna sajt

Hej! Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter men tänk på att det bästa sättet att hitta läsare är att hålla sig kort och koncis, med en god ton. Glöm inte att dela alla artiklar du kommenterat – för ännu mer debatt!

Comments powered by Disqus.

Vi är GBG