Utveckling. Styrelsen Majorna Socialdemokratiska förening debatterar i dag på temat Göteborgs utveckling. Foto: Mostphotos

DEBATT: "Så vill S i Majorna utveckla Göteborg"

Vi Socialdemokrater i Majorna har en tydlig idé om hur vi vill utveckla vår del av staden för att bygga ett starkare samhälle och ett tryggare Göteborg. Vi vill bygga ett jämlikt samhälle där alla människor ges goda möjligheter att utvecklas och växa och därför ska vi investera i det gemensamma, inte skära ner och privatisera.

  • Publicerad 12:12, 23 mar 2019

Det här är en debattartikel/insändare på GöteborgDirekt. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

När alliansens nedskärningsbudget nu får genomslag i kommunens verksamheter ser vi hur de som drabbas hårdast ofta är de som behöver samhället mest. En kommunal budget kan för många verka abstrakt men bryter man ner den handlar det om nedskärningarna som drabbar de äldre som inte kommer kunna få samma stöd och hjälp som tidigare, de långtidsarbetslösa som får svårare att ta sig tillbaka till arbete, och de ungdomar som inte är trygga i det egna hemmet. I Majorna ser vi Socialdemokrater hur den borgerliga politiken kommer att slå mot verksamhet efter verksamhet.

Vi vet att satsningar på att alla barn får en bra start på livet är den viktigaste investering ett samhälle kan göra. De familjecentraler som byggts upp runt om i staden fyller en viktig funktion genom sitt hälsofrämjande och förebyggande arbete mot barn och barnfamiljer. Därför röstade vi emot borgarnas nedläggningsplaner av familjecentralen i Sandarna och vi vill fortsätta arbetet med den planerade familjecentralen i Linné. Vi gjorde det trygga i vetskapen om att när barn och unga ges möjlighet att utvecklas och nå sin fulla potential är det en investering för framtiden.

En annan viktig del i en trygg uppväxt är att ha en meningsfull och givande fritid. Därför är det rika föreningslivet, inte minst barn- och ungdomsföreningarna, ovärderliga för vår stadsdel. Majornas centrala läge leder till att det finns många mötesplatser och mycket rörelse, det är positivt. Men området brottas också med stora problem, främst handlar det om ett utbrett narkotikamissbruk. Att minska det mänskliga lidande som drogerna och missbruket bär med sig är en prioriterad fråga för oss. Vi Socialdemokrater vill ta krafttag för att få färre ungdomar att fastna i drogernas klor. Därför ska vi, tvärtemot vad borgarna föreslår, inte skära ner på öppettider och arbetet med uppsökande fältverksamhet, utan målet ska tvärtom vara att bygga ut dessa verksamheter. Det ger barn- och unga en mer meningsfull fritid, det ökar tryggheten och minskar kriminaliteten i vår stadsdel.

Ett starkt och tryggt samhälle handlar om mer än att man ska kunna gå säker hem på kvällen. Det handlar om att känna gemenskap och tillit till våra medmänniskor, att känna att man är en del av något större. Där fyller stadsdelens träffpunkter en viktig funktion. Inte minst för många äldre fungerar de både hälsofrämjande och för att upprätthålla sociala kontakter och samvaro med andra. Det är platser där man både kan träffa gamla vänner och lära känna nya. Även på detta område vill borgarna skära ner, det kan vi Socialdemokrater inte acceptera.

Socialdemokraterna är en folkrörelse och för oss är det viktigt att ha en tydlig medborgardialog, en bred förankring bland Majborna. Vi ska framöver vara än mer närvarande på gator och torg, anordna öppna aktiviteter och knacka dörr för att prata med folk. Vi vill veta vilka frågor och idéer, stora som små, som är viktiga för invånarna i just vår stadsdel. Idéer som vi kan ta vidare, omvandla till konkreta politiska förslag som i slutändan kan bli verklighet.

Vi Socialdemokrater i Majorna vill tillsammans med våra kamrater runt om i staden investera för att bygga ett starkare och tryggare Göteborg. Tvärtemot den nedskärningspolitik som alliansen bedriver tror vi på kraften i de gemensamma lösningarna. Tillsammans kan vi bygga ett bättre Göteborg.

Trafiken – minut för minut

KONSUMENT GÖTEBORG

Vad gäller när flygbolaget ställer in min planerade resa?

Konsument. Måste jag betala ersättning för leveranshinder och hyra, vad är Konsumentverket och vad är konsumentvägledningen egentligen och vad gäller när flygbolaget ställer in min planerade resa? Konsumentrådgivare Cassandra Larsson reder ut. söndag 24/5 12:00

DEBATT

"För oss är det tydligt – välfärden måste sättas först"

Debatt Socialdemokraterna Välfärdsarbetarna utför några av de allra viktigaste arbetsuppgifterna vi har i samhället. De tar hand om våra barn och äldre, vårdar de sjuka och utbildar de unga. torsdag 2/7 10:21

KRÖNIKOR

Fransson: "En historisk höst väntar din lokaltidning"

Krönika Göteborg Direkts chefredaktör Joakim Fransson ser tillbaka på en tuff vår, men blickar samtidigt framåt mot en historisk höst.fredag 3/7 13:10

QUIZ

Quiz: Vad kan du om din snart 400-åriga stad?

Firar 399 år i dag Idag är det ett år kvar till det stora 400-årsjubiléet för vår stad. Men vem grundade då Göteborg? Och hur gammal är egentligen Götaälvbron? I det här quizet kan du utmana dina Göteborgskunskaper.torsdag 4/6 15:11