Sexuella trakasserier måste få ett slut, skriver Karin Pleijel (MP), skolkommunalråd. Foto: Monkey Business Images

DEBATT: Skolan måste ta större ansvar för psykiska ohälsan

Sexuella trakasserier måste få ett slut. Tjejer är allra mest utsatta. Det leder till ångest och psykisk ohälsa. Skolan har en oerhört viktig roll för att förebygga både trakasserier och psykisk ohälsa, skriver Karin Pleijel (MP), skolkommunalråd.

  • Publicerad 09:15, 8 mar 2018

Det här är en debattartikel/insändare på GöteborgDirekt. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Nästan var femte ung tjej har blivit utsatt för sexuella trakasserier, enligt Friends rapport. Det är ofattbart många som drabbats. Att någon förnedrar en klasskamrat genom att ta av henne/honom kläder inför andra, att få sitt skåp nedkladdat med ”hora”, att bli förföljd med bilder på könsorgan på instagram, få höra kräkljud varje gång man passerar en grupp klasskamrater eller när någon lärare pressar sig närgånget mot en elev. Det är oacceptabelt!

Många upplever att vuxenansvaret brustit. Man har missat att främja ett gott klimat, missat att förebygga, missat att reagera i tid eller i värsta fall inte tagit dessa händelser på allvar när de väl inträffat. Därför behöver vi rannsaka oss, se till att arbeta för att trakasserierna aldrig uppstår. Och lärare som beter sig brottsligt ska givetvis anmälas.

LADDA NER VÅR APP: Iphone Android

Skolan behöver alltid arbeta för att eleverna ska klara skolan, höja kunskapsnivån och få den där härliga lusten att lära mer. Det är grundläggande. Men för att klara skolans kunskapsuppdrag behöver arbetet med att utveckla relationell kunskap taggas upp. Det är enligt forskning en av de viktigaste grunderna för att lära mer, vid sidan av ämneskunskap och ledarskap. Är man trygg, mår bra och har en tillitsfull social miljö är det lättare att lära. Mår man dåligt, är rädd och otrygg är det lätt att tappa lusten till det mesta, särskilt att ta in ny kunskap, som alltid innebär ansträngning. Därför är det så viktigt att skolan får möjlighet att jobba med relationer, värderingar och förebygga psykisk ohälsa. Då krävs mer personal med rätt kompetens i skolan.

Hittills har vi arbetat för att få fler anställda i skolan för att reparera skadorna efter nedskärningarna lärarna som försvann under Alliansregeringen. Vi har även arbetat för att stärka det systematiska kvalitetsarbetet som gör att ingen ska falla mellan stolarna. Vi har långt kvar tills vi har en riktigt bra skola, men vi har påbörjat en förändring. I Göteborg har vi anställt över hundra fler anställda i skolan. Det är en viktig förbättring. Men det behövs fler yrkesgrupper i skolan som kan arbeta med den relationella kunskapen, så att lärarna kan fokusera på att vara lärare. Fler och fler skolor har till exempel anställt socionomer, socialpedagoger, skolvärdar och andra som kan arbeta med att stärka relationer, förebygga konflikter, sexuella trakasserier och psykisk ohälsa.

Arbetet med att stärka värdegrunden i skolan måste prioriteras upp. Varje lärare behöver också kunna diskutera och handskas med dessa frågor på ett konstruktivt sätt. Elevhälsan och annan spetskompetens har en viktig roll i att skapa ett mer hälsofrämjande socialt klimat i skolan. Läroplanens första sidor ägnas åt skolans värdegrund, skrivningarna är glasklara. Att prata och agera för goda värderingar är inte något skolan kan välja bort. Alla som arbetar i skolan ska aktivt motverka diskriminering och kränkande behandling. Respekt och hänsyn är det mest grundläggande för att vara människa, våga tänka nytt, våga vara den vi är. Det ska genomsyra varje dag i skolan.

Om kommentarer på denna sajt

Hej! Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter men tänk på att det bästa sättet att hitta läsare är att hålla sig kort och koncis, med en god ton. Glöm inte att dela alla artiklar du kommenterat – för ännu mer debatt!

Comments powered by Disqus.

Vi är GBG

    Vi är GBG