Foto: Kristdemokraterna

DEBATT: "Staten bör ha huvudansvaret för sjukvården"

Det här är en debattartikel på GöteborgDirekt. De åsikter och synpunkter som framförs är författarnas.

  • Publicerad 10:00, 1 mar 2020

Det här är en debattartikel/insändare på GöteborgDirekt. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Patienternas behov måste komma före regionalpolitiska egenintressen. För Kristdemokraterna är rätten till bra och jämlik vård viktigare än att värna dagens sätt att organisera vården.

Om vi i dag stod inför beslut om hur hälso- och sjukvården ska organiseras skulle knappast någon komma på tanken att dela upp den i 21 självstyrande regioner. Utifrån regionernas olika demografiska och ekonomiska förutsättningar är det osannolikt att de kan leverera en jämlik vård åt befolkningen.

Visserligen görs vissa ansträngningar för ökad samverkan mellan regionerna. Det bästa exemplet är så kallad nationell högspecialiserad vård. Denna typen av vård är koncentrerad till ett fåtal enheter i landet som uppfyller kraven på kompetens och tillgänglighet. Men mer måste göras – Kristdemokraterna vill ha ökad statlig styrning av sjukvården.

En av de viktigaste principerna för svensk hälso- och sjukvård är att befolkningen ska få vård på lika villkor. Svensk hälso- och sjukvård håller en mycket hög medicinsk kvalitet, ofta rankad i världsklass. Men det krävs samtidigt flera genomgripande förändringar om vi ska kunna möta framtidsutmaningarna och ge en god vård på lika villkor till hela befolkningen. I dag finns oacceptabla skillnader i medicinska resultat och kvalitet. Mot denna bakgrund av detta bör staten ha huvudansvaret för sjukvården för att säkra en god, effektiv och jämlik sjukvård i hela landet. För oss är rätten till bra och jämlik vård viktigare än att värna dagens sätt att organisera vården.

Hälso- och sjukvård är en mycket komplex och snabbt föränderlig verksamhet med behov av välfungerade samverkan mellan professioner, vårdnivåer och huvudmän. Vi har en snabb utveckling av banbrytande medicinska framsteg. Sjukvården konkurrerar om experter som är eftertraktade i hela världen. Graden av specialisering ökar alltjämt inom professionen, och sjukvården blir alltmer högteknologisk.

Med ökad nationell samordning ges bättre förutsättningar för att utforma vården utifrån patienternas bästa. När kvalificerad och specialiserad vårdpersonal samlas på färre enheter främjas kunskapsutbyte och kompetensutveckling. När avancerad och dyrbar medicinsk utrustning endast behöver etableras på ett fåtal enheter nyttjas både utrustning och våra gemensamma välfärdsresurser mer effektivt och vi står bättre rustade att fortsätta den medicinska utvecklingen för morgondagens vårdbehov.

Vi ser också att fler aktörer vill ta ansvar. I anslutning till många affärer finns möjligheter till vård- och apotekstjänster. Våra politiska motståndare reagerar mot denna typ av lösningar och fasar över att ”marknaden” tar över. Vi ser snarare behovet av nya lösningar inom vården, där vi snarare krokar arm med nya aktörer än att vi motarbetar dem.

Åtgärdslistan är lång över de förändringar som vi vill åstadkomma. Vår drivkraft är en bättre vård för våra invånare. Men vi är helt säkra på att dagens lösningar inte sker med gårdagens metoder och att morgondagens vård kan vi inte helt förutse.

I avvaktan på ett statligt övertagande av sjukvården ska vi aktivt verka för att vården i Västra Götaland ska präglas av hög tillgänglighet och kvalitet.

Trafiken – minut för minut

GÖTEBORGSNÖJE

Han tar över som konstnärlig ledare på Backa teater

Göteborgare, skådespelare och regissör Han har spelat teater som både praktikant och anställd skådespelare på Backa teater. Nu återvänder göteborgaren Lars Melin dit som konstnärlig ledare.söndag 28/6 16:10

KONSUMENT GÖTEBORG

Vad gäller när flygbolaget ställer in min planerade resa?

Konsument. Måste jag betala ersättning för leveranshinder och hyra, vad är Konsumentverket och vad är konsumentvägledningen egentligen och vad gäller när flygbolaget ställer in min planerade resa? Konsumentrådgivare Cassandra Larsson reder ut. söndag 24/5 12:00

DEBATT

Närings, -kultur- och föreningsliv måste stöttas i krisen

Debatt KD och C De ekonomiska konsekvenserna av covid-19, och de effekter det haft på samhället, har slagit hårt på näringslivet, arbetsmarknaden och kultur- och föreningslivet. måndag 29/6 15:41

KRÖNIKOR

Jernberg: "Hur kan krisen bli en möjlighet?"

Retorik. Kriser kan öppna upp för reflektion och eftertanke. Det ger oss en möjlighet att fundera över hur vi vill fortsätta med våra liv. onsdag 10/6 16:20

QUIZ

Quiz: Vad kan du om din snart 400-åriga stad?

Firar 399 år i dag Idag är det ett år kvar till det stora 400-årsjubiléet för vår stad. Men vem grundade då Göteborg? Och hur gammal är egentligen Götaälvbron? I det här quizet kan du utmana dina Göteborgskunskaper.torsdag 4/6 15:11