80 ÅR SEDAN KRISTALLNATTEN.Göteborg ska vara en trygg stad för alla, där alla kan leva i frihet och som de vill, skriver kommunstyrelsens ordförande Ann-Sofie Hermansson (S). Foto: Wikipedia/Markus Andersson

DEBATT: "Ta den växande antisemitismen på allvar"

” Min uppmaning är att vi måste ta den växande antisemitismen på allvar. På 80-årsdagen av Kristallnatten – låt oss förnya kampen för alla människors lika värde. I grunden är det demokratin och människovärdet det handlar om." Det skriver kommunstyrelsens ordförande Ann-Sofie Hermansson (S).

  • Publicerad 10:50, 9 nov 2018

Det här är en debattartikel/insändare på GöteborgDirekt. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

För 80 år sedan, denna natt, färgades himlen blodröd över Tyskland – synagogorna stod i brand. Under Kristallnatten, som den kom att kallas, mördades hundratals judar och tusentals judiska butiker slogs sönder. Glasskärvorna från de sönderslagna butikerna gav natten sitt namn. När detta ägde rum hade radikalisering med judeförföljelser byggts upp under tid, och under de dagar som följde förbjöds judar att delta i kulturlivet, judiska barn bannlystes från skolor och i slutet av 1938 förvisades alla judar till getton. Vad som hände under de följande åren skulle för evigt förändra vår syn på vad mänskligheten är kapabel att göra.  

I vår tid växer antisemitismen igen. En nygammal antisemitism bryter fram - antisemitismen plockas upp och utvecklas av den unga generationen. Göteborg är inte förskonat. Brandattentatet mot synagogan i Göteborg begicks av ett gäng unga män. De dömda är i dryga 20-årsåldern. Lärare och elever vittnar om att klimatet i skolan har hårdnat. Det kan vara svårt att undervisa om Förintelsen – när elever med anti-judiska föreställningar protesterar. Unga judar – som i skolan kan utsättas för angrepp som ”judesvin” eller “det var synd att Hitler inte gasade er allihop” –  funderar ofta på säkerhet och hur tydligt de ska visa sin identitet. Att visa ett enkelt halssmycke med Davidsstjärnan kan göra dem till måltavlor.

Det vi ser nu är att det antisemitiska giftet återskapas, och det kommer från flera olika håll. Där finns den högerextrema antisemitism som på olika vis är kopplad till det nazistiska tankegodset. Där finns en antisemitism i vissa radikalt eller extremistiskt islamistiska miljöer som inte sällan länkas till Israel-Palestinakonflikten. Där finns också en, som regel Israel-Palestina-relaterad, antisemitism i vissa radikala eller extremistiska vänsterkretsar. Detta är på intet sätt unikt. Liknande mönster finns nu på flera andra håll i Europa.

I oktober tog jag emot EU-kommissionens koordinator för arbetet mot antisemitism, Katharina von Schnurbein, på ett tvådagarsbesök till Göteborg. Hon lyfte bland annat fram de insatser som kan och bör göras inom ramen för demokratiarbetet i skolan. Det handlar om att ge rektorer och lärare tydligare riktlinjer, ökad kunskap och bättre verktyg för att kunna ta svåra samtal samt bemöta intolerans och antidemokratiska yttringar. I skolan – liksom i hela samhället – måste det vara en självklarhet att ta ett gemensamt ansvar för att direkt ingripa mot alla antisemitiska tendenser. Skolpersonalen behöver hela tiden känna att de har uppbackning och mandat att verkligen säga ifrån. Hot och trakasserier får aldrig passera utan skarpa reaktioner och påföljder. Det handlar även om att koppla teori med samtal med praktiska erfarenheter som besök i synagogor och resor till f d koncentrationsläger. Von Schnurbein välkomnade därför de insatser vi gör i Göteborg – vårt åtgärdspaket för att förstärka kampen mot antisemitism och att förstärka demokratiarbetet i skolan. Det är där vi alltid måste börja, i skolan.

Göteborg ska vara en trygg stad för alla, där alla kan leva i frihet och som de vill. Vi måste unisont stå upp för alla människors lika värde och rättigheter och bekämpa antisemitismen i alla dess former. Som det står i Talmud: ”Låt inte era hjärtan vara modlösa”. Det är dags för kurage, Göteborg. I den judiska konstnärens Lenke Rothmans ord: ”Innan det är för sent, för sent för allting, en tillväxt i medmänsklighet. En ansträngning att inte ge upp. Att ihärdigt vilja och orka det konstruktiva utan särskiljande mellan människa och människa. Inriktning på att rädda varandras, allas, överlevnad. Inriktning på att förhindra nya förintelser på grund av nya påhittade orsaker. Eller på grund av likgiltighet.” Min uppmaning är att vi måste ta den växande antisemitismen på allvar. På 80-årsdagen av Kristallnatten – låt oss förnya kampen för alla människors lika värde. I grunden är det demokratin och människovärdet det handlar om.

Vi är GBG