Debatt. Foto: Göteborgs Stad/ Mostphotos

Debatt: "Tvinga inte barnfamiljer att betala för ingenting"

Ann-Sofie Hermansson (S) och Ingrid Andreae (S) kritiserar Alliansens budgetförslag 2019 där de vill se att föräldrar betalar avgift för förskola och fritids i juli trots att de hålls stängda under den månaden.

  • Publicerad 18:00, 17 jul 2018

Det här är en debattartikel/insändare på GöteborgDirekt. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

LADDA NER VÅR APP: Iphone Android

Sedan maxtaxan infördes har juli varit en avgiftsfri månad på förskola och fritidshem i Göteborg. Eftersom verksamheterna då är stängda har det betraktats som självklart. Ända till nu. I sitt budgetförslag för 2019 kräver Alliansen att föräldrarna ska betala även för juli. Detta vänder vi oss bestämt emot. 

Alliansens nya linje är att föräldrarna ska betala för 12 månader. Detta trots att de bara får 11 månaders förskola och fritidshem. För en tvåbarnsfamilj skulle effekten kunna bli ca 2000 kronor extra i avgifter.

Något egentligt motiv för avgiftshöjningen presenteras inte. Alliansen verkar mest vara ute efter att dra in pengar som i huvudsak ska användas till annat. Det pekas på att vissa andra kommuner tar ut avgift för 12 månader. Men det är inget starkt eller ens giltigt argument för att höja avgiften i Göteborg.

Vi säger blankt nej till denna förändring. I vårt budgetförslag, som antogs av fullmäktige, är det fortsatt 11 månaders avgift som gäller:

– Vi menar att det är orimligt att ta ut en avgift utan att erbjuda något i gengäld. Vi är ytterst måna om att Göteborgs Stad ska agera schysst. Att betala för 12 men bara få 11 vore ingen fungerande policy.

– Vi vet att förskole- och fritidsavgifterna redan är tuffa att klara för ganska många barnfamiljer. En eller ett par tusenlappar extra vore inte alls enkelt att få loss inom en snäv hushållsekonomi.

– Alliansens avgiftshöjning skulle ge fel incitament. Den skulle ju verka i riktningen att föräldrarna i mindre utsträckning har barnen på förskola och fritids. Detta vore olyckligt. Vi vill, i princip, att så många barn som möjligt ska gå i förskola och fritids. Detta är mycket viktigt för språk, inlärning och flera andra delar av barnens utveckling. Särskilt olyckliga vore sådana incitament för situationen i utsatta områden där barnens deltagande i förskola och fritids på många håll är alldeles för lågt.

Vi driver en helt annan linje. Fokus är att stärka det tidiga lärandet. Ju mer barnen lär sig på förskolan, lågstadiet och fritids - desto bättre rustade blir de att lyckas genom hela utbildningsystemet. Det finns tydligt stöd i forskningen för att detta är rätt väg att gå. Så långt under mandatperioden har vi tillfört betydande resurser till förskola och skola. Nu vill vi addera en storsatsning på fritids. I den antagna S-budgeten är detta huvudprioriteringen.

Vi vill att alla barn ska kunna gå på fritids. Därför ska verksamheten även erbjudas barn till föräldralediga och arbetssökande. Den ska utan avgift erbjudas barn till nyanlända. För att kunna öppna upp på det viset behövs insatser för att bl a förbättra lokalerna, vidareutbilda befintlig personal och rekrytera nya pedagoger. Sammantaget lägger vi ytterligare 60 miljoner kr på detta för 2019.

Allians-dealen om att få 11 men betala för 12 är feltänkt. Den bör absolut inte tvingas på barnfamiljerna i Göteborg. Att Alliansen ens valt den linjen tyder på bristande verklighetsförankring. Det duger inte.

Trafiken – minut för minut

Vi är GBG

    Annons

    18+ Spela ansvarsfullt stodlinjen.se

    Hämta casinobonusar hos SveaCasino.se