RÖKSTOPP. Hotelldirektörerna på Scandics hotell i Göteborg efterlyser i en debattartikel lösningar och samarbeten. Foto: Mostphotos

DEBATT: "Upprätta särskilda 'rökhållplatser' i Göteborg"

Scandics hotelldirektörer i Göteborg skriver i dag ett debattinlägg inför det kommande rökförbudet på uteserveringar och frågar sig vart de ska hänvisa sina rökande gäster från 1 juli och ger samtidigt förslag på särskilda ”rökhållplatser”.

  • Publicerad 07:00, 10 maj 2019

Det här är en debattartikel/insändare på GöteborgDirekt. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Om ett par månader träder den nya tobakslagen i kraft. Den innebär att det blir rökförbud på alla uteserveringar och i alla entréer dit allmänheten har tillträde. En rökfri miljö innebär att det blir trevligare och tillgängligare för alla men det innebär också att vi kommer att behöva tänka till: Var ska det vara tillåtet att röka och vem ansvarar för att nedskräpningen inte ökar som följd av att askkoppar tas bort? Det här är en större samhällsfråga och vi vill härmed inbjuda till dialog med Göteborg och andra aktörer som har uteserveringar och entréer som nu blir rökfria för att det ska bli bra för miljön, för Göteborgs medborgare och för våra hitresta gäster.

Vi på Scandic-hotellen i Göteborg vill föregå med gott exempel och vi har öppnat våra uteserveringar helt rökfria. Under våren kommer vi också att göra våra entréer rökfria så att vi är helt klara inför den 1 juli när lagen träder i kraft. Det innebär att våra rökande gäster kommer att hänvisas att röka – ja, var då?

Vill ta ansvar för vår utemiljö

Enligt den nya lagen faller det på varje kommun att bestämma hur långt bort från rökfria entréer och uteserveringar rökförbudet ska sträcka sig. Och enligt samma lag har vi som näringsidkare skyldighet att ta bort alla askkoppar och sätta upp förbudsskyltar. Det kommer också att vara upp till oss att se till att lagen efterlevs och avvisa de gäster som inte följer förbudet. Vi tar redan idag ett stort ansvar för att upprätthålla en trevlig utemiljö på våra serveringar och vid entréer. Det innebär att vi har askkoppar och städar regelbundet utanför hotellen så att det inte ligger fimpar på marken. Det gör vi självklart för att vi vill ha en välkomnande och trevlig miljö runt våra entréer och på våra uteserveringar men också för att vi tar vårt ansvar att se till att det inte är skräpigt runt om våra verksamheter.

Fimpar – ett stort miljöproblem

Stiftelsen Håll Sverige Rent beräknar att det varje år slängs runt en miljard fimpar på marken runt om i hela landet och att 80 % av allt skräp som återfinns i stadsmiljöer just är tobaksrelaterade produkter. Fimpar är ett farligt skräp och stort miljöproblem eftersom filtren är gjorda av ett icke-nedbrytbart plastmaterial och där fastnar också många av tobakens farliga ämnen som till exempel kadmium. Fimparna hamnar sedan ofta i dagvattenbrunnar där gifterna utsöndras, plockas upp från gatan av nyfikna barn eller äts upp av hundar och andra smådjur. Vi vill inte att de fimpar som faktiskt fångas upp av dagens askkoppar också de ska hamna på gatan.

”Det är väl bara att sätta upp en ny askkopp några meter från entrén.”

Man skulle lätt kunna tro att det är en smidig lösning men det är inte riktigt så enkelt. Vi äger nämligen inte fastigheterna där vi har vår verksamhet och i direkt anslutning till våra entréer ligger i flera fall allmän gata/parkering som vi inte har möjlighet att ta ansvar för. Ett förslag kan istället vara att Göteborg upprättar särskilda ”rökhållplatser” eller anvisar platser där rökning är tillåten och dessutom tar ansvaret för att städa dessa.

Oavsett vad lösningen kommer att bli är vi gärna med och bidrar i detta arbete så att vi får en trevlig utemiljö i Göteborg som innebär att alla känner sig välkomna och miljön inte tar skada.

Vi är GBG

    Vi är GBG