Helene Odenjung (L), Jonas Ransgård (M) och David Lega (KD) pekar i ett gemensamt debattinlägg på brister i det svenska valsystemet. Foto: Mostphotos/Göteborgsalliansen

DEBATT: "Värna valhemligheten"

Helene Odenjung (L), Jonas Ransgård (M) och David Lega (KD) pekar i ett gemensamt debattinlägg på brister i valsystemet och hur det tillämpas.

  • Publicerad 09:15, 23 apr 2018

Det här är en debattartikel/insändare på GöteborgDirekt. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Den svenska demokratin är stark och har ett av världens högsta valdeltagande.

Goda möjligheter att rösta i förtid bidrar till detta. Att partierna driver valkampanj i hela kommunen kan också bidra till ökat valdeltagande i stadsdelar där det är lägre.

Fria val förutsätter att var och en har möjlighet att själv rösta och att göra det hemligt.

Det är enskilda människor som har rösträtt, inte familjer, grupper eller nätverk.

Det finns brister i valsystemet och hur det tillämpas.

Valet 2014 besökte valövervakare från fyra länder vallokaler i Stockholms Stad. De beskriver hur flera väljare går in bakom samma skärm för att ”rösta tillsammans” i vad som kallas ”familjeröstning”. ”Familjeröstning” förekom i hela 72 av 188 granskade vallokaler. Personalen i vallokalen hanterade detta på olika sätt. Vissa ingrep, medan andra inte verkade bry sig om det utan lät valhemligheten röjas.

Sverige har också haft flera exempel på valfusk. Valet 2002 genomförde valarbetare från ett parti en ”poströstning” vid ett ålderdomshem i Hässelby, Stockholm, där endast partiets egna valsedlar fanns utlagda. Valet 2010 fick kommunalvalet i Örebro göras om på grund av fusk. Detta skedde efter att ett parti anordnat en så kallad ”valskola” där väljare instruerats i hur man röstar, varpå deltagarna gick i samlad trupp till vallokalen.


Det behövs mer arbete för att förebygga otillåten påverkan och värna väljares valhemlighet. Det är viktigt att valförrättare får relevant utbildning för sitt uppdrag.
Vi vill också att Göteborg bjuder in oberoende observatörer för att granska valet. Det kan handla om att övervaka att valsedlar läggs ut på ett korrekt sätt, att det inte sker något politiskt kampanjande i vallokalerna, att människor kan rösta utan att bli övervakade av andra i röstbåsen, liksom rösträkningsprocessen.


För att demokratin ska fungera måste människor ha möjlighet att utöva sin rösträtt fritt och hemligt. Ett högt valdeltagande bidrar till större samhörighet i samhället.

Vi föreslår därför ytterligare åtgärder för att värna valhemligheten.

Om kommentarer på denna sajt

Hej! Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter men tänk på att det bästa sättet att hitta läsare är att hålla sig kort och koncis, med en god ton. Glöm inte att dela alla artiklar du kommenterat – för ännu mer debatt!

Comments powered by Disqus.

Vi är GBG