Foto: Tilda Franklin/Mostphotos

DEBATT: "Vem tar ansvar för skadorna efter klimatförändringarna?"

Debattören Roger Bydler vill efter sommarens hetta och bränder veta vilket ansvar enskilda medborgare har, vad man kan försäkra sig mot och vilket ansvar samhället har.

  • Publicerad 12:15, 5 aug 2018

Det här är en debattartikel/insändare på GöteborgDirekt. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Det har varit ett exceptionellt år hittills vad gäller vädret. Inte bara i Sverige utan hela norra halvklotet har haft ovanligt höga temperaturer och värmerekord har slagits på löpande band. Bränder och skyfall har drabbat många länder och vi i Sverige har kämpat med svårsläckta bränder i flera veckor. Tursamt nog har länder som Italien, Polen och Frankrike kunnat hjälpa oss med flygplan och personal, vilket har varit mer eller mindre avgörande för att bränderna har kunnat hållas någorlunda under kontroll. Om även dessa länder hade drabbats av bränder hade sannolikt konsekvenserna blivit ännu värre.

Även om enstaka väderhändelser i sig inte kan kopplas till klimatförändringen, så är de höga temperaturerna och långvarigheten av värmeböljor något forskarna säger vi kommer att få uppleva allt oftare i takt med att den globala uppvärmningen fortsätter. Skyfallen med översvämningar som följd blir också kraftigare. Samtidigt pågår havsytehöjningen till följd av framför allt isavsmältningen på Antarktis och Grönland. Även om höjningen av havsytan i mellersta och norra delarna av Sverige än så länge balanseras av landhöjningen, gäller motsatsen i södra Sverige.

Ansvarsfrågorna blir allt viktigare att klargöra för de skador som uppstår vid dessa oväder, bränder, översvämningar, skred och stranderosioner. I ”Nationell strategi för klimatanpassning”, som regeringen i våras beslutade om, har inte ansvarsfrågorna tillräckligt klarlagts. Detta har ju också kommit upp nu i samband med skogsbränderna vi har drabbats av. Försäkringsbolag annonserar att premierna kan komma att höjas kraftigt för fastigheter som ligger i farozonen för stranderosion eller på grund av havsytehöjningen och det har även kommit signaler att områden som länsstyrelserna avråder för att bebyggas, men som kommuner ändå ger bygglov till, inte kommer att kunna försäkras alls. Frågan är då: om en fastighet är oförsäkrad, är det fastighetsägaren som har det fulla ekonomiska ansvaret? Eller har kommunen också ansvar för eventuella skador som kan uppstå?

Det är tydligt att ansvarsfrågorna behöver klarläggas. Det gäller både på myndighets-, region- och kommunnivå. Anpassningsåtgärder behöver göras för att motverka konsekvenserna av klimatförändringen samtidigt som det är nödvändigt att veta vem som ansvarar för samordning och insatser när något händer. För oss som enskilda medborgare behöver vi veta vilket ansvar vi har, vad vi kan försäkra oss mot och vilket ansvar samhället har. Sommarens händelser har tyvärr visat hur viktigt detta är.

Vi är GBG

    Vi är GBG