Kungsladugårdsskolan. Foto: Gabriel Tjulander

DEBATT: Vi förstärker skolorna i Majorna-Linné

Vid nästa sammanträde med Majorna-Linnes stadsdelsnämnd beslutar vi att förstärka budgeten för stadsdelens skolor med 3,5 miljoner kronor. På så sätt skapar vi en trygg övergång till den nya grundskolenämnden i sommar. Det skriver företrädare för de rödgröna partierna i Majorna-Linné.

  • Publicerad 13:05, 19 feb 2018

Det här är en debattartikel/insändare på GöteborgDirekt. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Vi har under mandatperioden genom kommunfullmäktiges budget och satsningar från regeringen förstärkt budgeten för skolorna i Göteborg och i Majorna-Linné. Alla pengar vi får från kommunen centralt och från staten går oavkortat till skolorna. Det är till och med så att vi utifrån de behov vi ser förstärker skolorna med ytterligare pengar.

I årets budget gör vi tre större satsningar på våra skolor innan vi lämnar över ansvaret till den nya grundskolenämnden 1 juli 2018. Vi ökar personaltätheten i skolornas fritidshem, vi förstärker elevhälsan och vi rustar upp skolornas tillgång till IT-verktyg så att de bättre lever upp till Skolverkets krav. Alla tre är nödvändiga satsningar som vi vill göra innan vi lämnar ifrån oss ansvaret för skolorna.

Under de senaste åren har skolornas ekonomiska situation varit stabil i Majorna-Linné. Sedan hösten 2017 har det dock blivit tydligt att flera skolor har svårt att hålla sin budget.

I det läge som vi befinner oss ser vi att det finns behov av att skapa stabilitet och inte genomföra drastiska åtgärder som möjligen kommer att förändras i den nya skolorganisationen. Vi vill lyfta ut 3,5 miljoner kronor för satsningen på IT-verktyg ur den ordinarie budgeten och använda eget kapital för att kunna genomföra satsningen. Att använda eget kapital är bara något som ska göras i undantagsfall, annars äts det snabbt upp. Vi anser att det kan vara befogat i detta fall.

IT-satsningen är nödvändig och kommer till gagn för skolornas elever, inte minst till elever med särskilda behov. Samtidigt vill vi behålla stabiliteten och minska risken för den rotation av lärare som vi sett på senare tid. Genom att förstärka skolornas budget skapar vi rödgröna partier en trygg övergång till grundskolenämnden.

Om kommentarer på denna sajt

Hej! Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter men tänk på att det bästa sättet att hitta läsare är att hålla sig kort och koncis, med en god ton. Glöm inte att dela alla artiklar du kommenterat – för ännu mer debatt!

Comments powered by Disqus.

Vi är GBG