Halkar efter. Tandsköterskeyrket har blivit ett låglöneyrke enligt fackförbundet Vision. Foto: Mostphotos

DEBATT: "Vi kräver långsiktiga lönesatsningar för tandsköterskor"

Fackförbundet Vision ställer tre krav för att öka tandsköterskeyrkets attraktivitet och status. Det framgår av en debattartikel undertecknad Jonas Ericsson, ordförande, Vision Västra Götalandsregionen och Ylva Lomgård, tandsköterska och huvudskyddsombud Vision Folktandvården.

  • Publicerad 10:01, 1 feb 2019

Det här är en debattartikel/insändare på GöteborgDirekt. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Tandsköterskor är viktiga för tandvårdsteamet. Tandsköterskan stöttar tandvårdsrädda, ger barn ett första tryggt möte med tandvården och utför avancerade uppgifter på delegation av tandläkare.

Läs också: Stor brist på tandsköterskor

Idag är det brist på tandsköterskor i Västra Götalandsregionen och enligt arbetsförmedlingens bedömning finns det mycket liten konkurrens om jobben. Bristen riskerar att leda till längre köer och rentav sämre patientsäkerhet.

Vision anser att Folktandvården måste öka attraktiviteten i yrket, bland annat genom att göra långsiktiga lönesatsningar för tandsköterskor.

Folktandvården planerar att utbilda 100-120 tandsköterskor årligen under de närmaste åren. Detta täcker knappt möjliga pensionsavgångar inom Folktandvården som står för ca 52% av tandvården i regionen.

I Västra Götalandsregionen är 11% av Visions över 900 medlemmar 63 år eller äldre och kan ta ut pension under året, tittar vi på medlemmar 58 år och äldre är det över 30% av gruppen. Detta måste mötas i utbildningsinsatser.

Det räcker inte att bara nå upp till antalet pensionsavgångar, vi måste även se till personalrörlighet, ledigheter och konkurrens från privata aktörer. Majoriteten av tandsköterskor som slutar går till privata arbetsgivare. Men vi ser även att man byter yrke.

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, pekar på att svårigheterna att rekrytera anställda med god kompetens i leder till bland annat felbehandlingar, långa väntetider och en ansträngd arbetssituation för anställda. IVO påpekar även att kommande stora pensionsavgångar måste mötas för att klara framtida utmaningar.

För att bli tandsköterska krävs 1,5 års yrkeshögskolestudier men med en lön som är betydligt lägre än genomsnittet för personer med motsvarande utbildningsnivå. I Västra Götalandsregionen är medellönen för tandsköterskor 27 500 kronor i månaden för en heltidstjänst enligt SCB. Det är en medellön som är betydligt lägre än genomsnittet för personer med motsvarande utbildningsnivå. Bland alla personer i Sverige som har en eftergymnasial utbildning kortare än tre år ligger medellönen på 34 700 kronor i månaden. Dessutom ser vi fortfarande tandsköterskor med löner på runt 20 000 kronor i månaden i Västra Götalandsregionen.

Senast hösten 2018 blev jag kontaktad av en person med gedigen arbetslivserfarenhet som efter 1,5 års yrkeshögskolestudier erbjöds en lön på 20 500 kronor, detta var en lägre lön än personen uppbar innan vidareutbildning. Jonas Ericsson ordförande Vision Västra Götalandsregionen.

Vision ställer tre krav för att öka tandsköterskeyrkets attraktivitet och status: 

– att arbetsgivare i den offentliga tandvården gör långsiktiga lönesatsningar för tandsköterskor för att öka attraktiviteten i yrket.

– att lönespridningen ökar så att tandsköterskors yrkeserfarenhet lönar sig mer.

– att vårdgivare slår vakt om en hög kompetensnivå i tandsköterskeyrket, bland annat genom regelbundna granskningar av yrkes- och specialistutbildningar.

Tandsköterskeyrket är ett ansvarsfullt arbete. Folktandvården måste se till att nyutbildade tandsköterskor vill stanna och göra yrkeskarriär i tandvården. Då måste yrkeserfarenhet och utbildning löna sig mer än idag.

Vi är GBG