Öppet brev. Roger Bodin håller föreläsning för besökare i Emigranternas hus. Foto: Stiftelsen Emigranternas Hus Göteborg

GOW och Emigranternas hus vädjar till staden

  • Publicerad 11:52, 27 aug 2020

Det här är en debattartikel/insändare på GöteborgDirekt. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Se till så att inte stadens rykte och jubileum solkas ner...

Nästa år fyller staden 400 år och att fira stadens födelsedag och framför allt dess människor i både nutid och dåtid är i sig självt en kulturmanifestation, ett hyllande av människans skapande på den plats vi kallar Göteborg. Ja, så står det i stadens kulturprogram och där slås också fast att kultur är en av de fyra hållbarhetsdimensionerna. Ett samhälle som inte är hållbart utifrån såväl socialt, ekologiskt, kulturellt som ekonomiskt perspektiv.

Bland aktörer i detta, som man skulle kunna tro, kulturellt hållbara Göteborg finns fristående sådana både inom det humanistiska kulturbegreppet och det samhällsvetenskapliga kulturbegreppet. Ja, i delar kan man nog säga att dessa fristående aktörer i mångt och mycket ger förutsättningar för att man överhuvudtaget i kommunala handlingar dristar sig till att skriva om ett kulturellt hållbart Göteborg.

I praktiken sker nu en hantering som verkar i rakt motsatt riktning. Flera fristående aktörer tvingas nu lägga ner verksamhet, andra kämpar fortfarande mot en kvalfylld död.

GWO, Göteborg Wind Orchestra, en högst professionell blåsorkester som verkat i Göteborg sedan år 1905 har tvingats säga upp personalen på grund av den osäkerhet som råder vad gäller tilldelningen av ekonomiska medel för år 2021.

Emigranternas Hus, etablerat i det gamla tullhuset vid Packhuskajen, Sveriges mest professionella aktör för upplysning och berättande om migrationens betydelse i dåtid och nutid, är nedläggningshotat. Detta sker samtidigt som staden skriver om kulturell hållbarhet, ja t.o.m. att fira 400 år med en kulturmanifestation.

Tänka sig att en viktig del av stadens historia med den stora utvandringen då 25 procent av befolkningen lämnade landet plockas bort från jubileumsåret. GWO, med sina 115 år på nacken, kommer inte att kunna ge konserter under året.

Vi utgår från att ni är väl insatta i våra problem, att ni tagit del av en mängd experters uttalanden. Att lyssna till experter är en dygd, en nödvändighet då alla människor rimligen inte kan kunna allt. Besluta därför nu att för 2021 tilldela våra verksamheter de medel som är nödvändiga för verksamheternas fortsatta existens. Se till så att inte stadens rykte och jubileum solkas ner av oöverlagda och rent ut sagt skadliga åtgärder. Undvik att ni blir de förtroendevalda om vilka man i framtiden med förundran säger: "Hur tänkte man, tänkte man överhuvudtaget, alla tittade väl ändå inte passivt på när en kulturmanifestation blev till kulturskymning?"

Som alla förstår kan man inte, när likvidationshot är överhängande, vänta med åtgärder tills katastrofen är ett faktum. Det går inte att med ekonomiskt ansvar vänta på besked till slutet av december – som är kulturnämndens avsikt - och hoppas på att bidrag då meddelas till en nivå som medger fortsatt existens. Vi måste ha besked eller åtminstone indikation på bidragets storlek senast under september månad eljest sker en oåterkallelig ordnad likvidation som avslutas vid årsskiftet. Då är hyresavtal avslutade, material, utrustning och utställningar nedmonterade, anställningar avslutade och driftverksamheten upphörd.

Emigranternas hus hotas av nedläggning