Jörgen Fogelklou, Kommunalråd SD Gbg. Foto: Jonathan Othen

Heder – inte i vårt namn

SD: I Göteborg ska flickor och pojkar, unga kvinnor och män ha samma rättigheter och möjligheter att bestämma över och påverka sina egna liv. Vi vet att det inte är så idag.

  • Publicerad 15:54, 30 aug 2022

Det här är en debattartikel/insändare på GöteborgDirekt. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Många barn och unga får inte vara med på alla skollektioner, de får heller inte umgås fritt med vänner eller välja sin klädsel. Alla får inte själv välja framtida studier eller älska den de vill. Tusentals unga i vår stad äger inte rätten till sin egen kropp och unga göteborgare tvingas ibland gifta sig med någon som familjen har valt ut.

Hedersrelaterat våld och förtryck bygger på kulturella föreställningar om kön, makt och sexualitet. Främst finns ett krav på oskuld och kyskhet och kontrollen av sexualitet. Denna kontroll gäller i första hand flickor och kvinnor, men kan även drabba pojkar och män. En person som lever i en hederskontext utsätts för våld då normer överträds. Det kan räcka med rykten utan grund. Våldet är kollektivt sanktionerat och utövas ofta av både familj, släkt och nätverk.

Till dig som riskerar att bli utsatt eller som har utsatts vill vi sverigedemokrater säga:

Du har rätt att älska precis vem du vill. Du har rätt att bestämma över din kropp och dina framtidsdrömmar. Som invånare i Göteborg har du rättigheter både som barn och människa. Dina föräldrar har i sin tur skyldigheter gentemot dig.

Ingen får hota dig, slå dig eller tvinga dig att göra något du inte vill göra. Samhället har ett stort ansvar i att hjälpa, stötta och skydda dig. Om någon stjäl ditt livsrum kan du vända dig till skolan, socialtjänsten, polisen eller hälso- och sjukvården. Förutom stöd från exempelvis elevhälsan kan du även kontakta en del verksamheter via telefon och chatt oavsett var du bor.

I Göteborg har vi Resursteam Heder som riktar sig direkt till barn, unga och vuxna utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. Du får vara anonym när du kontaktar socialtjänsten, ungdomsmottagningen, polisen eller en ideell organisation. Du får stöd utan att säga vem du är.

Men när du som ung kontaktar dessa har något tragiskt ofta redan hänt. Det vill vi försöka ändra på och därför har SD drivit på övriga politiker i Göteborg extra hårt under de senaste två åren.
Vi vill att fokus främst ska ligga på föräldrarna. De ska veta att hedersvåld inte får förekomma alls i Sverige. Om vi gör det tydligt från början, kommer du få ett mindre ansvar i att söka sig skydd och värja dig mot något som faktiskt är helt förbjudet och fel att praktisera här. När dina föräldrar kommer till vår kommun och tar del av vår välfärd, då ska de känna till dina rättigheter - från dag ett.

Redan på Migrationsverket ska information om hedersrelaterat våld fram till vårdnadshavaren, arbetet ska sedan fortsätta på integrationscentrum. Hur vi fostrar barn i Sverige till att bli självständiga individer med en fri vilja ska tas upp på SFI (svenska för invandrare), det ska lyftas vid hembesök för förstföderskor, på BVC och till och med på mödravården redan innan du har kommit ut i den här världen.

Att i god tid upplysa föräldrar om svenska lagar och dina rättigheter som barn, är det bästa vi kan göra för alla vårdnadshavare när de tar del av det svenska samhället. Framför allt blir det tryggare för dig och alla andra unga som växer upp här i Göteborg.

Inga fler barn ska riskera att omskäras på bekostnad av vuxnas okunskap, inga fler barn ska föras utomlands och giftas bort. Inga fler barn ska få stryk och kuvas i ”hederns namn.” Göteborgs stad kan bättre och vi ska göra skillnad för alla barn i rätt tid.

Krönikor

Axelsson: Så blev nationaldagen röd

Krönika Tradition. Sparkade ut annandag pingst Början på året, vår och vinter, kryllar det av röda dagar i almanackan. Men så har det inte alltid varit. Helgdagar ha tillkommit och tagit bort under åren. Vårt senaste tillskott är nationaldagen.måndag 6/6 11:10

Konsumentfrågan

Så gör du om ditt bagage skadas på flyget

Konsument Konsumentfrågan: Flyg, telefonförsäljare, husdjur Vad gör man bagaget från flyget är skadat, måste man verkligen prata med telefonförsäljare och vad gäller vid köp av husdjur från uppfödare nu när nya konsumentköplagen trätt i kraft?...onsdag 22/6 15:04

Debatt

Västra Götalands arbetsgivare borde skryta om tjänstepensionen

Debatt 27 september - Tjänstepensionens dag Nio av tio tycker att det är viktigt att arbetsgivaren erbjuder tjänstepension när de byter jobb – ändå nämner få arbetsgivare det i sina anställningsintervjuer. De arbetsgivare i Västra Götaland som...tisdag 27/9 13:00